วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ ด้วยเขตข้อมูลค่าหลาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.accdb และ.mdb)สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู209143.
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู109939.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในการสอบถามแท็บไขว้ Microsoft Access คุณสามารถระบุเพียงหนึ่งฟิลด์หรือคำนวณเป็นค่า คุณอาจต้องแสดงมากกว่าหนึ่งค่าในแบบสอบถาม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคอลัมน์ที่สองของข้อมูลสำหรับแต่ละบริษัท การนับจำนวนของใบสั่ง และผลรวมของใบสั่งสำหรับทุกปี:
  Company Name 1998 Orders 1998 Total 1999 Orders 1999 Total
  --------------------------------------------------------------
  ABC Company  12      $855.00   15      $1010.25
  XYZ Company  1017     $22045.57  1050     $25345.29
				
ชนิดของแบบสอบถามนี้คือบางครั้งเรียกว่าเขตข้อมูลค่าหลายแบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามแท็บไขว้หลายเขตข้อมูลค่า คุณต้องสร้างแบบสอบถามแบบแท็บไขว้ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละค่าที่คุณต้องการคำนวณ คุณสามารถใช้แบบสอบถามที่เลือกในการสอบถามแบบแท็บไขว้เหล่านี้จะแสดงผลที่คุณต้องการเข้าร่วม

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb เพื่อสร้างแบบสอบถามที่แสดงผลลัพธ์ที่คล้ายกับตัวอย่างในส่วน "บทสรุป" ก่อนหน้าในบทความนี้ จะแสดงหมายเลขของการขาย และยอดรวมสำหรับแต่ละปีสำหรับแต่ละบริษัท
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb แล้ว สร้างการสอบถามแท็บไขว้ต่อไปนี้ที่ใช้ในใบสั่ง ราย ละเอียดของใบสั่ง และตารางลูกค้า:
    Query: Order Total
    ------------------
    Type: Crosstab Query
    Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]
    Join: Orders.[OrderID] <-> Order Details.[OrderID]
  
    Field: CompanyName
     Table Name: Customers
     Total: Group By
     Crosstab: Row Heading
  
    Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Total"
     Table Name:
     Total: Group By
     Crosstab: Column Heading
  
   Field: Expr2: Sum(CCur([UnitPrice]*[Quantity]*(1-[Discount])))
     Table Name:
     Total: Expression
     Crosstab: Value
  					
 2. บันทึกแบบสอบถามนี้เป็นใบสั่งรวม.
 3. สร้างการสอบถามแท็บไขว้ต่อไปนี้ที่ใช้ในใบสั่งและตารางลูกค้า:
    Query: Order Count
    ------------------
    Type: Crosstab Query
    Join: Customers.[CustomerID] <-> Orders.[CustomerID]
  
    Field: CompanyName
     Table Name: Customers
     Total:   Group By
     Crosstab:  Row Heading
  
    Field: Expr1: Year([OrderDate]) & " " & "Order Count"
     Table Name:
     Total: Group By
     Crosstab: Column Heading
  
  
    Field: OrderID
     Table Name: Orders
     Total:   Count
     Crosstab:  Value
  					
 4. บันทึกแบบสอบถามนี้เป็นจำนวนครั้งที่ใบสั่ง.
 5. สร้างแบบสอบถามที่เป็นไปตามใบสั่งรวมและการสอบถามแบบแท็บไขว้จำนวนครั้งที่ใบสั่ง ใช้แบบ CompanyName ผล รวมใบสั่ง และฟิลด์จำนวนครั้งที่ใบสั่งสำหรับปีผลลัพธ์ซึ่งคุณต้องการดู ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้สองปีล่าสุดของผลรวมของใบสั่งและจำนวนของใบสั่งในการเข้าถึงของ Microsoft
    Query: Multiple Values
    ----------------------
    Join: Order Total.[CompanyName] <-> Order Count.[CompanyName]
  
    Field: CompanyName
     Table Name: Order Count
  
    Field: 1997 Order Count
     Table Name: Order Count
  
    Field: 1997 Order Total
     Table Name: Order Total
  
    Field: 1998 Order Count
     Table Name: Order Count
  
    Field: 1998 Order Total
     Table Name: Order Total
  					
 6. เมื่อคุณรันการสอบถามหลาย ๆ ค่าได้ คุณจะเห็นตารางที่มีลักษณะคล้ายกันในตารางต่อไปนี้:
               1997 Order 1997 Order 1998 Order 1998 Order
    Company Name      Count    Total    Count    Total
    --------------------------------------------------------------------
    Alfred's Futterkiste    3   $2,022.50    3   $2,022.50
    Ana Trujillo        2    $799.75    1    $514.10
    Antonio Moreno       5   $5,960.78    1    $660.00
  					
  หมายเหตุ:: คุณต้องเพิ่มชื่อตารางนิพจน์ถ้าฟิลด์ที่ระบุสำหรับ concatenation ที่ เขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งตารางที่เข้าร่วมในการสอบถาม ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนที่ 1 คุณจะเปลี่ยน:
    Year([OrderDate]) & " " & "Order Total"
  					
  เมื่อต้องการไป:
    Year([Orders].[OrderDate]) & " " & "Order Total"
  					
  ถ้าคุณใส่ชื่อตารางไปยังตาราง:แถว คุณสร้างข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ถ้าคุณปล่อยให้ชื่อตารางออกเรียบร้อยแล้ว คุณสร้างขึ้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการอ้างอิง ambiguous

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบถามแบบแท็บไขว้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดการสอบถามแบบแท็บไขว้ใน Office ผู้ช่วย หรือ ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbquery kbhowto kbmt KB304458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com