Straipsnio ID: 304449 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Windows XP? yra sistemos atk?rimo ?rankis, bet jo negalima paleisti i? atk?rimo konsol?s eilut?s. Tod?l, kai negal?site kompiuterio, kuriame ?diegta ?Windows XP? paleisti ?prastu b?du arba saugiuoju re?imu, grei?iausiai nor?site paleisti sistemos atk?rimo ?rank?.

Straipsnis apra?o, kaip naudojant komand? eilut? paleisti sistemos atk?rimo ?rank? saugiuoju re?imu.DAUGIAU INFORMACIJOS

Komand? eilut?je paleiskite sistemos atk?rimo ?rank?

 1. I? naujo paleiskite kompiuter?, tada, pradin?s paleisties metu, spauskite F8, kad paleistum?te kompiuter? saugiuoju re?imu naudodami komand? eilut?.

  Jei norite papildomos informacijos apie ?Windows XP? saug?j? re?im?, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
  315222 ?Windows XP? saugiojo re?imo ?krovos pasirink?i? apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. Kompiuteryje registruokit?s kaip administratorius arba naudodami abonent?, suteikiant? administratoriaus ?galiojimus.
 3. Komand? eilut?je ?veskite ?i? komand?, tada spauskite ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Kad atkurtum?te ankstesn? kompiuterio b?kl?, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie sistemos atk?rimo ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
302796 ?Windows XP? sistemos atk?rimo trik?i? diagnostika (EN) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
306084 Kaip atkurti ankstesn? Windows XP operacin?s sistemos b?sen?

Savyb?s

Straipsnio ID: 304449 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. gegu??s 15 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster KB304449

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com