คำอธิบายเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับแฟ้มฐานข้อมูลเครือข่ายใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304261 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft โดยทั่วไปขอแนะนำให้ คุณใช้เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) หรือแนบแบบท้องถิ่นดิสก์สำหรับจัดเก็บแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกนี้ปรับประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server และความน่าเชื่อถือ โดยค่าเริ่มต้น ใช้แฟ้มฐานข้อมูลของเครือข่าย (ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือเครือข่ายแนบเก็บ [NAS]) จะไม่เปิดใช้งานสำหรับ SQL Server

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก SQL Server จะเก็บฐานข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล NAS เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ SQL Server สำหรับการเขียนข้อมูลการสั่งซื้อและเขียนผ่านรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

อุปกรณ์ Windows ฮาร์ดแวร์คุณภาพห้องปฏิบัติการ (WHQL) ที่เข้าเกณฑ์

เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows และเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ NAS ที่ห้องแล็บคุณภาพฮาร์ดแวร์ของ Windows (WHQL) ได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติ ตรงกับการเขียนข้อมูลการสั่งซื้อและเขียนผ่านรับรองที่จำเป็นต่อการสนับสนุนอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SQL Server Microsoft สนับสนุนทั้งแอพลิเคชันและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินค้าจากคลังในการกำหนดค่าเหล่านี้

หมายเหตุได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ SQL เก็บโซลูชัน NAS ควรเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://download.microsoft.com/download/6/E/8/6E882A06-B71B-4642-9EB4-D1EA0D6223C8/SQL%20Server%20IO%20Reliability%20Program%20Requirements%20Document.docx

อุปกรณ์อื่น ๆ

ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ใช่ WHQL กับ SQL Server ที่สนับสนุนรับรอง I/O สำหรับการใช้ฐานข้อมูลทรานแซคชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ Microsoft จะให้การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ SQL Server และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหา หรือเกิดจาก อุปกรณ์หรือระบบย่อยของที่เก็บจะถูกอ้างถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ใช่ WHQL ที่ไม่สนับสนุนรับรอง I/O สำหรับการใช้ฐานข้อมูลทรานแซคชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server หรือ SQL Server การตรวจสอบว่า คุณไม่ใช่-WHQL ที่เข้าเกณฑ์สนับสนุนอุปกรณ์เก็บข้อมูล I/O ใบรับรองสำหรับการใช้ฐานข้อมูลทรานแซคชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ และ/หรือถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ ผู้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณได้อย่างถูกต้องปรับใช้ และกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการใช้งานทรานแซคชันฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล SQL Server บนการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ความพยายามในการสร้างแฟ้มฐานข้อมูลบนการแมปหรือตำแหน่งบนเครือข่าย UNC ใด ๆ สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
5105 "อุปกรณ์เปิดใช้งาน"ข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
5110 "แฟ้ม 'file_name' เป็นบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ databasefiles"

ลักษณะการทำงานนี้ที่คาดไว้ ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 bypasses เช็ค และอนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ด้วยแฟ้มฐานข้อมูลบนเครือข่าย SQL Server และโดยส่วนใหญ่องค์กรฐานข้อมูลระบบอื่น ๆ ใช้ล็อกธุรกรรมและตรรกะของการกู้คืนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในกรณีที่มีความล้มเหลวของระบบ หรือการปิดระบบที่ไม่มีการจัดการลง โพรโทคอลกู้คืนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียนไปยังดิสก์สื่อโดยตรงเพื่อให้มีระบบปฏิบัติการรับเข้า/ส่งออก (I/O) เมื่อเขียนขอส่งกลับไปยังตัวจัดการฐานข้อมูล ระบบกู้คืนจะรับประกันได้ว่า ว่า การเขียนไม่สมบูรณ์จริง ๆ หรือว่า สามารถรับประกันความสมบูรณ์ของการเขียน ความล้มเหลวใด ๆ โดยส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อเป็นเกียรติแก่โพรโทคอลนี้อาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดหรือความเสียหายในกรณีที่มีความล้มเหลวของระบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมเหล่านี้ของล็อกและโพรโทคอลกู้คืนใน SQL Server โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
230785 การล็อก SQL Server 7.0, SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 และอัลกอริทึมการจัดเก็บข้อมูลขยายความน่าเชื่อถือของข้อมูล
Microsoft ไม่สนับสนุนแฟ้มฐานข้อมูล SQL Server ที่เชื่อมต่อเครือข่ายบน NAS หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลบนเครือข่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านการเขียนและเขียนใบสั่ง

เนื่องจากความเสี่ยงของการโจมตีระบบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล พร้อมกับผลกระทบที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้การใช้แฟ้มบนเครือข่ายร่วมกันเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล ข้อผิดพลาดของเครือข่าย Microsoft แนะนำให้ คุณเก็บแฟ้มฐานข้อมูลระบบย่อยของดิสก์ภายในเครื่อง หรือ บนเครือ ข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SANs)

ระบบเครือข่ายแนบเก็บข้อมูล (NAS) คือ ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่ไคลเอนต์แนบไปผ่านตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย โดยใช้โพรโทคอลเครือข่าย (เช่น TCP/IP) หากต้องการเข้าถึงทรัพยากรบนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันถูกแมป หรือดิสก์ทรัพยากรปรากฏขึ้นเป็นเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลโดยใช้เส้นทาง UNC, (ตัวอย่างเช่น \\Servername\Sharename), บนเครือข่าย แล้วตามค่าเริ่มต้น ระบบจัดเก็บดิสก์ไม่สนับสนุนเป็นสถานที่สำหรับฐานข้อมูล SQL Server

ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

SQL Server คล้ายกับระบบฐานข้อมูลองค์กรอื่น ๆ สามารถวางโหลดมีขนาดใหญ่มาก ๆ ในระบบย่อยของ I/O ผิด ขนาดใหญ่สุดโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ทางกายภาพ I/O การตั้งค่าคอนฟิก และปรับแต่งเล่นบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของระบบโดยรวม มีสามหลัก I/O ประสิทธิภาพปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้:
 • แบนด์วิดท์ I/O: แบนด์วิธรวม โดยปกติวัดเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีที่สามารถ sustained กับอุปกรณ์ฐานข้อมูล
 • เวลาแฝง I/O: เวลาแฝง โดยปกติวัดเป็นมิลลิวินาที ระหว่างคำขอ I/O โดยระบบฐานข้อมูลและจุดที่เสร็จสมบูรณ์ที่ร้องขอ I/O
 • ต้นทุน CPU: ต้นทุนโฮสต์ CPU โดยปกติวัดเป็น microseconds CPU ฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบดำเนินการ I/O เดียว
ปัจจัยเหล่านี้ I/O ใด ๆ สามารถกลายเป็นคอขวด และคุณต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อคุณออกแบบระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลที่มี I/O

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ในโซลูชัน NAS ใช้กองซ้อนซอฟต์แวร์ตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่ายมาตรฐาน การ์ดอินเทอร์เฟซมาตรฐานของเครือข่าย (NIC), และคอมโพเนนต์อีเทอร์เน็ตมาตรฐาน ข้อเสียเปรียบของการตั้งค่าคอนฟิกนี้จะถูกประมวลผลผ่านเครือข่ายกองซ้อน I/O ของแฟ้มทั้งหมด และจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแบนด์วิดท์ของเครือข่ายเอง ซึ่งสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานและข้อมูลปัญหาความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรแกรมที่ต้องการในระดับสูงมากของแฟ้ม I/O เช่น SQL Server ในการกำหนดค่า NAS บางทดสอบ โดย Microsoft อัตราความเร็วของ I/O ถูกประมาณหนึ่งในสาม (1/3) ว่า ของโดยตรงที่แนบโซลูชันการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ในการกำหนดค่าเดียวกันนี้ ต้นทุนการดำเนินการ I/O ผ่านอุปกรณ์ NAS CPU ถูกประมาณสองของ I/O แบบท้องถิ่น ในขณะที่อุปกรณ์ NAS และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายพัฒนา อัตราส่วนเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงสัมพันธ์กับการจัดเก็บข้อมูลที่แนบมาโดยตรงหรือ SANs นอกจากนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าข้อมูลแอพลิเคชันของคุณที่ถูกแคส่วนใหญ่แล้วในที่เก็บพักบัฟเฟอร์ฐานข้อมูล และคุณพบปัญหาคอขวด I/O ล้อมกรอบใด ๆ ประสิทธิภาพการทำงานบนระบบ NAS ตามที่มีอยู่อาจเพียงพอสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการสำรองข้อมูลและคืนค่า

SQL Server แสดงแบบเสมือนอุปกรณ์อินเทอร์เฟซ (VDI) สำหรับการสำรองข้อมูล อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์เสมือนให้ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีการและมี ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาด และเชื่อถือได้ สำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลร้อน และ สำหรับการคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server

ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลดำเนินการบนแฟ้มฐานข้อมูลที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ NAS ผ่าน VDI ด้วยการไม่สนับสนุนพิเศษ NAS เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ซึ่งผลจำนวนมากเครือข่ายเพิ่มเติมในระหว่างการสำรองข้อมูลและคืนค่า ในระหว่างการสำรองข้อมูลผ่าน VDI, SQL Server อ่านแฟ้มจากระยะไกล และส่งผ่านข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์สำรองของบริษัทอื่นที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ SQL การดำเนินการคืนค่าเป็นคู่

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเครือข่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายใน ผู้จัดจำหน่ายสำรองต้องให้สนับสนุน NAS เฉพาะ โดยการสำรองข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย NAS SQL เซิร์ฟเวอร์ VDI ช่วยให้ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ (แบ่งมิเรอร์) หรือซอฟต์แวร์เทคโนโลยี (คัดลอกเมื่อเขียน) ที่ได้รับการสนับสนุน โดยอุปกรณ์ NAS เพื่อทำสำเนาแฟ้มฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วภายใน NAS สำรองข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการคัดลอกแฟ้มผ่านเครือข่ายสำหรับการสำรองข้อมูล เหล่านั้นอาจจะลดเวลาในการคืนค่า โดยขนาดของใบสั่ง

สำรองข้อมูลที่เก็บอยู่บน NAS มีความเสี่ยงต่อการเหมือนกัน failuresthat มีผลต่อแฟ้มฐานข้อมูลที่เก็บอยู่บน NAS คุณ shouldconsider ป้องกันข้อมูลสำรองเหล่านี้ โดยการคัดลอกแฟ้มไปยังสื่ออื่น

ข้อควรระวังคุณอาจพบความเสียหายของฐานข้อมูลในการสำรองข้อมูลได้ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีการสำรองข้อมูล NAS ไม่สนับสนุน SQL Server VDI Corruptionincludes ดังกล่าวเสียหายหน้าหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างแฟ้มบันทึกและแฟ้มข้อมูลถ้าจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก SQL Server อาจไม่ตรวจหาฉีกหน้าหรือไม่สอดคล้องกันจน กว่าคุณคืนค่าฐานข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลเสียหาย Microsoft ไม่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสำรองข้อมูล NAS ที่ไม่สัมพันธ์กับ SQL Server

สนับสนุนการสำรองข้อมูลและการจัดจำหน่าย NAS สนับสนุนสำหรับ VDI เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่แตกต่างกันไป ตรวจสอบกับ NAS และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน VDI

Microsoft urges ลูกค้าที่กำลังพิจารณาโซลูชัน NAS ofan ปรับใช้สำหรับฐานข้อมูล SQL Server ให้ผู้จัดจำหน่าย NAS consulttheir เพื่อให้แน่ใจว่า มีการออกแบบโซลูชันการสิ้นสุดเพื่อสิ้นสุดสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล ผู้จัดจำหน่าย NAS หลายข้อแนะนำการปฏิบัติที่ดีที่สุดและโครงแบบที่ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานนี้ได้ Microsoft ยังแนะนำให้ ลูกค้า benchmark ประสิทธิภาพ I/O ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีปัจจัย I/O ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ทำให้เกิดคอขวดในใบสมัคร

ข้อความต่อไปนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานของเครือข่ายโดยใช้แฟ้มฐานข้อมูลบน Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2000 และ Microsoft SQL Server 7.0 มี และไม่ มีค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 ไวยากรณ์ที่ถูกแมปแสดงถึงอักษรชื่อไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเครือข่าย โดยใช้คำสั่ง NET USE ไวยากรณ์ UNC แสดงถึงการอ้างอิงโดยตรงไปยังเส้นทางเครือข่าย เช่น \\Servername\Sharename
 • ใน SQL Server 7.0 โดยไม่ตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 ถ้าคุณใช้ไวยากรณ์ INIT ดิสก์เข้ากันได้แบบย้อนหลังที่ตาม ด้วยคำสั่งสร้างฐานข้อมูลด้วยแม็ปหรือไวยากรณ์ UNC, 5105 ของข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • ใน SQL Server 7.0 ด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 ถ้าคุณใช้ไวยากรณ์ INIT ดิสก์เข้ากันได้แบบย้อนหลังตาม ด้วยคำสั่งสร้างฐานข้อมูลด้วยการแมปไวยากรณ์ การสร้างแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณใช้ดิสก์ INIT ไวยากรณ์ UNC, 5105 ของข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • ใน SQL Server 2005, SQL Server 2000 หรือ ใน SQL Server 7.0 โดยไม่ตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 ถ้าคุณเรียกใช้ คำสั่งสร้างฐานข้อมูลมีแม็ป หรือไวยากรณ์ UNC, 5105 ของข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน SQL Server 7.0 และเกิดข้อผิดพลาด 5110 ใน SQL Server 2000
 • ใน SQL Server 2005, SQL Server 2000 หรือ SQL Server 7.0 ด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 งบสร้างฐานข้อมูลที่มีดำเนินการ โดยใช้แมปหรือไวยากรณ์ UNC เสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมายเหตุว่า SQL Serverprovides สนับสนุนเฉพาะสำหรับแฟ้มบนเครือข่ายที่ใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1807 สำหรับการติดตั้งที่ไม่ใช่ล้มเหลวคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ล้มเหลวในการติดตั้งคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ทำงานกับแฟ้มบนเครือข่ายได้เนื่องจาก SQL Server 2005 และ SQL Server 2000 ต้องว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูลสามารถรับรู้ และการลงทะเบียนโดยคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบบริการคลัสเตอร์ Microsoft (MSCS)

หมายเหตุเพิ่มเติม

การใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลกับผลิตภัณฑ์ NAS ไม่ถูกต้อง หรือฐานข้อมูลที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ NAS กำหนดค่าไว้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ขาดทุนทั้งหมดของฐานข้อมูลรวมถึงการสูญเสียข้อมูล ถ้าซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือเครือข่าย NAS ไม่สมบูรณ์ใช้ข้อมูลรับรอง เช่นการเขียนการสั่งซื้อ หรือเขียน ผ่าน จาก นั้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่ไฟฟ้าดับไม่สำคัญล่วงละเมิดความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนสั่งซื้อ หรือเขียนผ่านสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234656 ใช้ดิสก์ไดรฟ์แคกับ SQL Server
หนังสือเซิร์ฟเวอร์ SQL ออนไลน์ หัวข้อ: "ค่าสถานะการสืบค้นกลับ"
SQL Server ต้องการระบบสนับสนุน 'รับประกันจัดส่งไปยังสื่อที่มั่น' ตามคำแนะนำภายใต้โปรแกรม Microsoft SQL Server ที่เก็บ Always-On โซลูชันตรวจทาน แบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดอินพุท และเอาท์พุทสำหรับ SQL Server database engine คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967576 ความต้องการอินพุต/เอาต์พุตกลไกจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304261 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Keywords: 
kbinfo kbmt KB304261 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304261

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com