OFFXP: Po uruchomieniu programu z wersji Enterprise pojawia się komunikat o konieczności ponownej aktywacji produktu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 304226 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL304226
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Przy uruchamianiu jednego z programów pakietu Office XP, który zainstalowano z wersji Enterprise, używając klucza licencji grupowej, może pojawić się następujący komunikat:
Produkt Microsoft Office XP wersja wykrył istotną zmianę w konfiguracji komputera. Aby produkt Microsoft Office XP <wersja> nadal działał poprawnie i aby uniknąć wejścia w tryb zmniejszonej funkcjonalności, musisz ponownie uaktywnić swój produkt. W trybie zmniejszonej funkcjonalności nie można zapisywać ani tworzyć nowych dokumentów, a inna funkcjonalność produktu może być ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji o trybie zmniejszonej funkcjonalności, kliknij przycisk Pomoc.

Aby rozpocząć proces ponownej aktywacji, włóż dysk CD z pakietem Microsoft Office XP <wersja>, a następnie kliknij przycisk Dalej.
gdzie wersja jest zainstalowanym produktem Office, na przykład Microsoft Office XP Professional z programem FrontPage.

Po kliknięciu przycisk Dalej może pojawić się następujący komunikat:
Próbujesz użyć funkcji zasobu sieciowego, który jest niedostępny.

Kliknij przycisk OK, aby ponowić próbę, albo w polu poniżej wprowadź inną ścieżkę do folderu zawierającego plik wersja pakietu.msi.
gdzie wersja pakietu jest nazwą pliku pakietu Instalatora Windows, który jest używany do zainstalowania pakietu Office (na przykład Proplus.msi).

Po kliknięciu przycisku Zamknij w oknie dialogowym z pierwszym komunikatem program pakietu Office zostaje uruchomiony w trybie zmniejszonej funkcjonalności.

Przyczyna

Pierwszy komunikat wymieniony w sekcji „Symptomy” może się pojawić, jeśli sprzęt komputera ulegnie istotnej zmianie od czasu zainstalowania pakietu Office XP. Po kliknięciu przycisku Dalej w tym oknie dialogowym drugi komunikat pojawi się, jeśli nie ma dostępu do prawidłowej lokalizacji źródłowej pakietu Office. Jeśli na przykład pakiet Office oryginalnie zainstalowano z punktu instalacji administracyjnej w sieci i nie ma połączenia z siecią, pojawi się drugi komunikat.

Drugi komunikat nie pojawi się, jeśli istnieje dostęp do prawidłowej lokalizacji źródłowej pakietu Office. W tym wypadku kliknięcie przycisku Dalej automatycznie naprawi instalację i po następnym uruchomieniu pakietu Office nie pojawi się żaden z tych komunikatów.

UWAGA: Instalacje pakietu Office XP oparte na licencji grupowej nigdy nie wymagają aktywacji ani ponownej aktywacji. Tekst wyświetlanego komunikatu jest błędny.

Rozwiązanie

W firmie Microsoft jest obecnie dostępna obsługiwana poprawka, która zapewnia, że wersje Enterprise (oparte na licencji grupowej) pakietu Office XP ignorują wszelkie zmiany w konfiguracji sprzętu, jeśli używany jest klucz licencji grupowej.

Poprawka ta ma na celu wyłącznie rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule i powinna być stosowana tylko do instalacji wdrożonych przy użyciu wersji Enterprise (licencji grupowej) pakietu Office XP oraz klucza licencji grupowej. Ta poprawka prawdopodobnie będzie testowana w późniejszym czasie, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek service pack dla pakietu Office XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;PL;CNTACTMS
Anglojęzyczna wersja tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Wersja   Rozmiar    Nazwa pliku   
  -------------------------------------------------------
  10.0.3110.0 9 996 616   MSO.DLL

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu zmniejszonej funkcjonalności i aktywacji produktu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293151 OFFXP: About Office Activation and Reduced Functionality
297834 OFFXP: Error 1706 When You Use a CD-ROM to Repair Office or Install Feature

Właściwości

Numer ID artykułu: 304226 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbbug kbfix KB304226

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com