ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การหมดเวลาสำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์" เมื่อคุณพยายามเขียนแก้ สร้าง หรือประกาศเป็นเว็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304132 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเขียนแก้ สร้าง หรือประกาศเป็นเว็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 หรือทีม SharePoint Services จาก Microsoft ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นใน FrontPage:
Microsoft FrontPage
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หมดเวลา

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้หากทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้บนไคลเอนต์:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Internet Explorer 5.0
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft FrontPage 2000 หรือ Microsoft FrontPage 2002

 • มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์:
  • Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Microsoft Windows 2000
  • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft
  • ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002 หรือทีม SharePoint Services

การแก้ไข

คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอธิบายไว้ใน "อาการ" ส่วน ด้วยการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นล่าสุดได้ เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง verion ล่าสุดของ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/ie/

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304132 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbmt KB304132 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304132

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com