วิธีการใช้คุณลักษณะการแชร์แฟ้มอย่างง่ายเพื่อใช้ร่วมกันแฟ้มใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ด้วย Windows XP คุณสามารถใช้ร่วมกันแฟ้มและเอกสาร กับผู้ใช้อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และผู้ใช้อื่น ๆ บนเครือข่าย มีเพียงตัวใหม่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่มีชื่อเป็นคุณลักษณะใหม่ของเอกสารที่ใช้ร่วมกันและการแชร์แฟ้มอย่างง่าย บทความนี้อธิบายถึงแฟ้มใหม่ UI การใช้ร่วมกัน และกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

คำแนะนำ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณสามารถใช้แฟ้มร่วมกันระหว่างผู้ใช้ท้องถิ่น และระยะไกล ภายในเครื่องของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดย ใช้บัญชีของตนเองโดยตรง หรือ ผ่านบัญชีผู้ใช้เป็นแขก ผู้ใช้ระยะไกลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านเครือข่าย และเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง UI การแชร์แฟ้มอย่างง่าย โดยการดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์ โดยปกติแฟ้มร่วมกัน UI คุณสามารถกำหนดทั้งที่ใช้ร่วมกันและสิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS ในระดับโฟลเดอร์ สิทธิ์เหล่านี้นำไปใช้กับโฟลเดอร์ แฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น ย่อย และแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ย่อย แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นใน หรือคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่สืบทอดสิทธิ์ที่กำหนดไว้สำหรับโฟลเดอร์หลักของพวกเขา บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าการเข้าถึงแฟ้มของคุณ ขึ้นอยู่กับระดับของสิทธิ์ ข้อมูลบางอย่างที่บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์เหล่านี้ไม่รับการบันทึกไว้ ในแฟ้มระบบปฏิบัติการ หรือ ในแฟ้มวิธีใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows XP คุณสามารถกำหนดค่าห้าระดับของสิทธิ์ คุณสามารถกำหนดค่าระดับ 1, 2, 4 และ 5 โดยใช้ UI การแชร์แฟ้มอย่างง่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกใช้ร่วมกันและความปลอดภัยเพื่อเปิด UI การแชร์แฟ้มอย่างง่าย เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกระดับ 3 คัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ "เอกสารที่ใช้ร่วมกัน" ภายใต้ "คอมพิวเตอร์ของฉัน" การตั้งค่าคอนฟิกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปิด หรือปิดการ Sharing.Level แฟ้มแบบง่าย 1 เป็นส่วนตัว และความปลอดภัยมากที่สุดตั้ง ในขณะที่ระดับ 5 สาธารณะมากที่สุดและการตั้งค่า (ไม่ปลอดภัย) ที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด

การเปิด และการปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย

หมายเหตุ Windows XP Home Edition โดยใช้คอมพิวเตอร์เสมอใช้แบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน

โดยค่าเริ่มต้น UI การแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ที่เข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป คอมพิวเตอร์ที่ใช้ XP Professional ที่ได้เข้าร่วมกับโดเมนของ windows ใช้เฉพาะแฟ้มแบบคลาสสิกร่วมกันและความปลอดภัยของอินเทอร์เฟซ เมื่อคุณใช้แบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน UI (ที่อยู่ในคุณสมบัติของโฟลเดอร์), มีการกำหนดค่าสิทธิ์การใช้งานร่วมกันและการใช้แฟ้ม

ถ้าคุณปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย คุณสามารถควบคุมได้มากสิทธิ์ที่ผู้ใช้แต่ละคน อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีความรู้ขั้นสูงของการอนุญาต NTFS และการใช้ร่วมกันเพื่อช่วยให้แฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้าคุณปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ลักษณะการทำงานของเอกสารที่ใช้ร่วมกันไม่ปิดอยู่

เมื่อต้องการเปิดแบบง่ายใช้แฟ้มร่วมกัน หรือปิดใน Windows XP Professional ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกMy Computerบนเดสก์ท็อป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2410986
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์'
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2410987
 3. คลิกแท็บมุมมองและจากนั้น เลือกใช้แบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน (แนะนำ)กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้การแชร์แฟ้มอย่างง่าย (ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดคุณลักษณะนี้)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2410988

การจัดการระดับของการเข้า ถึงที่ใช้ร่วมกัน และแฟ้ม

คุณสามารถใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่ายเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกห้าระดับการเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันและแฟ้ม:
 • ระดับ 1: เอกสารของฉัน (ส่วนตัว)
 • ระดับที่ 2: เอกสารของฉัน (เริ่มต้น)
 • ระดับที่ 3: แฟ้มที่อยู่ในเอกสารที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ภายในเครื่อง
 • ระดับที่ 4: แฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (สามารถอ่านได้ โดยทุกคน)
 • ระดับที่ 5: แฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (สามารถอ่าน และเขียนได้ โดยทุกคน)
หมายเหตุ
 • โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มที่เก็บอยู่ใน "My Documents" อยู่ที่ระดับ 2
 • โฟลเดอร์ระดับ 1, 2 และ 3 จะพร้อมใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่น ผู้ใช้ที่ล็อกออนเฉพาะรวมผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional จากเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล (RDP)
 • ระดับที่ 4 และ 5 โฟลเดอร์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่นและผู้ใช้ระยะไกลจากเครือข่าย
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงสิทธิ์:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระดับการเข้าถึงทุกคน (NTFS/ไฟล์)เจ้าของระบบผู้ดูแลทุกคน (ใช้ร่วมกัน)
ระดับ 1ไม่พร้อมใช้งานควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานไม่พร้อมใช้งาน
ระดับ 2ไม่พร้อมใช้งานควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดไม่พร้อมใช้งาน
ระดับ 3อ่านควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดไม่พร้อมใช้งาน
ระดับ 4อ่านควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดอ่าน
ระดับ 5เปลี่ยนแปลงควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมดควบคุมทั้งหมด

ระดับที่ 1: เอกสารของฉัน (ส่วนตัว)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์แบบอ่าน และเขียนสิทธิ์ไปยังแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คนอื่นไม่สามารถอ่าน หรือเขียนไปยังโฟลเดอร์หรือแฟ้มอยู่ในตาราง โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว ยังคงอยู่ส่วนตัวยกเว้นว่าคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของโฟลเดอร์แม่

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล คอมพิวเตอร์ และสร้างผู้ใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ โดยใช้เครื่องมือ'แผงควบคุม'บัญชีผู้ใช้ คุณได้รับพร้อมท์เพื่อทำให้แฟ้มและโฟลเดอร์ส่วนตัว

หมายเหตุ ตัวเลือกในการทำให้โฟลเดอร์ส่วนตัว (ระดับ 1) จะพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ในโฟลเดอร์ My Documents ของตนเองเท่านั้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2411009


เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์และแฟ้มทั้งหมดในระดับ 1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกใช้ร่วมกันและความปลอดภัย
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411010
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำส่วนตัวโฟลเดอร์นี้และจากนั้น คลิกตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411011
สิทธิ NTFS ภายในเครื่อง:
 • เจ้าของ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
สิทธิ์การใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย:
 • ไม่ใช้ร่วมกัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ระดับที่ 2 (เริ่มต้น): เอกสารของฉัน (เริ่มต้น)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เจ้าของแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ และท้องถิ่น ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ได้อ่าน และสิทธิ์เขียนไปยังแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คนอื่นไม่สามารถอ่าน หรือเขียนไปยังโฟลเดอร์หรือแฟ้มอยู่ในตาราง นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์และแฟ้มในโฟลเดอร์ My Documents ของแต่ละผู้ใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2411012


เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์และแฟ้มทั้งหมดในตารางเป็น 2 ระดับ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกใช้ร่วมกันและความปลอดภัย
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411013
 2. ทำให้แน่ใจว่า ทั้งการทำส่วนตัวโฟลเดอร์นี้และกล่องกาเครื่องหมายโฟลเดอร์นี้บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันจะถูกล้างออก และจากนั้น คลิกตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411014
สิทธิ NTFS ภายในเครื่อง:
 • เจ้าของ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ผู้ดูแลระบบ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
สิทธิ์การใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย:
 • ไม่ใช้ร่วมกัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ระดับที่ 3: แฟ้มในเอกสารที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ภายในเครื่อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มถูกใช้ร่วมกันกับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นสามารถอ่าน เขียน และลบแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จำกัดผู้ใช้ที่สามารถอ่านได้เฉพาะแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows XP Professional, Power Users อาจยังอ่าน เขียน หรือลบแฟ้มใด ๆ ในโฟลเดอร์เอกสารที่ใช้ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้ระดับสูงจะใช้ได้เฉพาะใน Windows XP Professional ผู้ใช้ระยะไกลไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่ระดับ 3 เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ระยะไกลสามารถเข้าถึงแฟ้ม คุณต้องใช้ร่วมกันเหล่านั้นออกไปบนเครือข่าย (ระดับ 4 หรือ 5)

การกำหนดค่าแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ และแฟ้มทั้งหมดในตารางเป็นระดับ 3 Start Microsoft Windows Explorer และจากนั้น คัดลอก หรือย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์เอกสารที่ใช้ร่วมกันภายใต้ My Computer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2411015


สิทธิ NTFS ภายในเครื่อง:
 • เจ้าของ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ผู้ดูแลระบบ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ผู้ใช้พลังงาน: ทรานซิสชั่นท์
 • จำกัดผู้ใช้: อ่าน
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
สิทธิ์การใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย:
 • ไม่ใช้ร่วมกัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ระดับที่ 4: ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (แบบอ่านอย่างเดียว)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มที่ใช้ร่วมกันสำหรับทุกคนในการอ่านบนเครือข่าย ทั้งหมดภายในเครื่องผู้ใช้ บัญชี Guest รวมทั้งสามารถอ่านแฟ้ม แต่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา ผู้ใช้ทุกรายสามารถอ่าน และเปลี่ยนแปลงแฟ้มของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์และแฟ้มทั้งหมดในระดับ 4 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกใช้ร่วมกันและความปลอดภัย
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411017
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของโฟลเดอร์นี้บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉันและจากนั้น คลิกตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411018
สิทธิ NTFS ภายในเครื่อง:
 • เจ้าของ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ผู้ดูแลระบบ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
 • ทุกคน: อ่าน
สิทธิ์การใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย:
 • ทุกคน: อ่าน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ระดับที่ 5: การใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (อ่าน และเขียน)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ระดับนี้เป็นระดับการเข้าถึงที่พร้อมใช้งานมากที่สุด และมีความปลอดภัยน้อย ผู้ใช้ใด ๆ (ภายใน หรือระยะไกล) สามารถอ่าน เขียน เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ระดับการเข้าถึงนี้ เราขอแนะนำว่า ระดับนี้จะใช้สำหรับเครือข่ายปิดที่มีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้ทั้งหมดที่รวมถึงบัญชี Guest บนเครื่องสามารถอ่าน และแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์และแฟ้มทั้งหมดในระดับ 5 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิก ใช้ร่วมกัน และความปลอดภัย
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411023
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของโฟลเดอร์นี้บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉันและจากนั้น คลิกตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2411024
สิทธิ NTFS ภายในเครื่อง:
 • เจ้าของ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ผู้ดูแลระบบ: ตัวควบคุมแบบเต็ม
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
 • ทุกคน: ทรานซิสชั่นท์
สิทธิ์การใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย:
 • ทุกคน: ควบคุมทั้งหมด
หมายเหตุ การอนุญาต NTFS ทั้งหมดที่อ้างอิงถึงทุกคนรวมบัญชี Guest
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ระดับทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะไม่เกิดร่วมกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ส่วนตัว (ระดับ 1) ยกเว้นว่าพวกเขาจะไม่ส่วนตัว โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (ระดับ 4 และ 5) ไม่สามารถทำส่วนตัวจนกว่าพวกเขาจะไม่

ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ Shared Documents (ระดับ 3), ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย และปล่อยให้ผู้ใช้เครือข่ายเปลี่ยนแปลงแฟ้มของคุณ (ระดับ 5), การอนุญาตสำหรับระดับ 5 จะมีผลบังคับใช้สำหรับโฟลเดอร์ แฟ้มในโฟลเดอร์นั้น และโฟลเดอร์ย่อย แฟ้มและโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอื่นยังคงถูกกำหนดค่าในระดับ 3

หมายเหตุ มีข้อยกเว้นเท่านั้นถ้าคุณมี(เป็นโฟลเดอร์SampleSubFolder) ที่ใช้ร่วมกันที่ระดับ 4 ภายใน(เป็นโฟลเดอร์SampleFolder) ที่ใช้ร่วมกันในระดับ 5 ผู้ใช้ระยะไกลได้ระดับการเข้าถึงที่ถูกต้องแต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้ภายในเครื่องเข้าสู่ระบบมีสิทธิ์ (ระดับ 5) สามารถเขียนลูก(หลักSampleFolder) และ(รองSampleSubFolder) โฟลเดอร์

หมายเหตุ หากคุณกังวลกับข้อมูลที่แสดงในส่วนนี้ ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ไปที่ Microsoft การช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลที่ติดต่อเว็บไซต์:
ติดต่อเรา

คำแนะนำ

เราขอแนะนำให้ คุณใช้ร่วมกันเฉพาะโฟลเดอร์บนเครือข่ายที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ใช้รากของไดรฟ์ระบบ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงจากผู้ใช้ระยะไกลที่เป็นอันตราย แท็บของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของไดรฟ์ใช้ร่วมกันประกอบด้วยคำเตือนเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ราก (ตัวอย่างเช่น C:\) เมื่อต้องการทำต่อไป คุณต้องคลิกการเชื่อมโยงถ้าคุณเข้าใจความเสี่ยง แต่ยัง ต้องการใช้รากของไดรฟ์ คลิกที่นี่ เฉพาะผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ร่วมกันรากของไดรฟ์

แฟ้มบนอุปกรณ์แบบอ่านอย่างเดียวเช่นซีดีรอมที่ใช้ร่วมกันในระดับ 4 หรือ 5 จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าซีดีรอมอยู่ในไดรฟ์ซีดี ซีดีรอมใด ๆ ที่อยู่ในซีดีไดรฟ์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนเครือข่าย

สิทธิ์ของแฟ้มอาจแตกต่างจากโฟลเดอร์หลักหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสามารถใช้คำสั่งย้ายที่พร้อมท์คำสั่งได้เมื่อต้องการย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์บนไดรฟ์เดียวกันที่มีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
 • คุณสามารถใช้สคริปต์การย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์บนไดรฟ์เดียวกันที่มีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
 • คุณสามารถเรียกใช้ Cacls.exe ที่พรอมต์คำสั่งหรือสคริปต์เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้ม
 • แฟ้มที่มีอยู่แล้วบนฮาร์ดดิสก์ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP
 • คุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้มในขณะที่ปกติใช้แฟ้มร่วมกันถูกปิดใช้งานบน Windows XP Professional
หมายเหตุ การอนุญาต NTFS จะยังคงอยู่บนการดำเนินการย้ายแฟ้มเมื่อคุณใช้ Windows Explorer แบบธรรมดาแฟ้มใช้งานร่วมกันเปิดอยู่

ถ้าคุณเปิด และปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนแฟ้ม สิทธิ NTFS และการใช้ร่วมกันไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในอินเทอร์เฟซนั้น ถ้าคุณตั้งค่าสิทธิ์ โดยปกติแฟ้มร่วมกัน จะมีผลกระทบเฉพาะตัวควบคุมรายการการเข้าถึง (แต้ม) บนแฟ้มที่ใช้สำหรับการแชร์แฟ้มอย่างง่าย แต้มต่อไปนี้ในการทดแทนเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (DACL) ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้รับผลกระทบ ด้วยอินเทอร์เฟซสำหรับการแชร์แฟ้มอย่างง่าย:
 • เจ้าของ
 • ผู้ดูแล
 • ทุกคน
 • ระบบ

การแก้ไขปัญหาสำหรับการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows XP การตั้งค่าคอนฟิกขั้นสูง

หมายเหตุ ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน ดูวิธีใช้ของ Microsoft และการสนับสนุนข้อมูลที่ติดต่อเว็บไซต์:
ติดต่อเรา

การอัพเกรดลักษณะการทำงานที่คาดไว้

Windows 2000 Professional โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ที่ได้เข้าร่วมกับโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ปที่ถูกปรับรุ่นเป็น Windows XP Professional รักษาเป็นสมาชิกของโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ปตามลำดับ และมีแบบคลาสสิกใช้แฟ้มร่วมกัน และความปลอดภัย UI การเปิดใช้งาน สิทธิ NTFS และการใช้ร่วมกันก็จะ มีการปรับรุ่น

โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Millennium Edition ที่มี "ต่อหุ้น" สิทธิ์การใช้ร่วม Windows XP แชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิดอยู่ ใช้ร่วมกันที่มีรหัสผ่านที่กำหนดไว้จะถูกลบออก และใช้ร่วมกันที่มีรหัสผ่านที่ว่างเปล่ายังคงอยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากการปรับรุ่น

ถ้าคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Millennium Edition กับ Windows XP Professional และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะเข้าสู่ระบบโดเมน ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงระดับที่ใช้ร่วมกันเปิดอยู่ และรวมโดเมนขณะโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน โดยปกติใช้แฟ้มร่วมกันปิดอยู่
โดยค่าเริ่มต้น การ Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition ที่จะปรับรุ่นเป็น Windows XP Home ได้ง่ายใช้แฟ้มร่วมกันเปิดอยู่

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับผู้ใช้ระยะไกลสามารถเข้าถึงแฟ้มจากเครือข่าย (ระดับ 4 และ 5), ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF) ต้องทำงานบนอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ผู้ใช้ระยะไกลที่เชื่อมต่อผ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298804 ไฟร์วอลล์ของอินเทอร์เน็ตสามารถป้องกันการเรียกดู และการใช้แฟ้มร่วมกัน
เมื่อมีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิด การจัดการระยะไกลและแก้ไขรีจิสทรีระยะไกลไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล และเชื่อมต่อไปยังการใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล (เช่น C$) ไม่ทำงานเนื่องจากการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ระยะไกลทั้งหมดเป็นแขก บัญชี Guest ไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล เมื่อมีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิด ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกผู้ใช้เฉพาะแต้ม ผู้ใช้ระยะไกลจะไม่มีผลกระทบเมื่อมีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิดได้เนื่องจากผู้ใช้ระยะไกลทั้งหมดรับรองความถูกต้องเป็นแขกเมื่อการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิดอยู่

ผู้ใช้ระยะไกลอาจได้รับข้อความ "Access Denied" บนใช้ร่วมกันที่พวกเขาได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหลังจากฮาร์ดดิสก์จะถูกแปลงเป็น NTFS ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ว่า มีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายเปิดอยู่ที่ได้รับการปรับรุ่นจาก Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือ Windows Millennium Edition ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสิทธิ์เริ่มต้นของฮาร์ดดิสก์ที่ถูกแปลงเป็น NTFS ไม่ประกอบด้วยกลุ่ม Everyone กลุ่ม Everyone ไม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ระยะไกลที่ใช้บัญชี Guest เข้าถึงแฟ้มการกำหนดค่าสิทธิ์ หยุดการใช้ร่วมกัน และ reshare โฟลเดอร์ที่ได้รับผลกระทบ

ลักษณะการทำงานที่ได้รับผลกระทบเมื่อการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะเปิดอยู่

 • แบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน UI ในคุณสมบัติของโฟลเดอร์คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์การใช้งานร่วมกันและการใช้แฟ้ม
 • ผู้ใช้ระยะไกลจะรับรองความถูกต้องเป็นบัญชีผู้ใช้ Guest

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  302927 จัดการคอมพิวเตอร์แสดงชื่อของบัญชีผู้ใช้เมื่อล็อกออนเป็นแขก
 • Windows Explorer ให้สิทธิ์บนแฟ้มที่จะถูกย้ายไปในไดรฟ์ NTFS เดียวกัน จะมีการสืบทอดสิทธิ์จากโฟลเดอร์แม่
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ที่มีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายเปิด และใช้ Windows XP Home Edition คอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (Fsmgmt.msc) และเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ (Compmgmt.msc) สะท้อนถึงง่ายกว่า การใช้ร่วมกันและความปลอดภัย UI
 • ในคอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คำสั่งที่ใช้ร่วมกันแฟ้มใหม่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกขวาไอคอนที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ ถ้าคุณคลิกขวาที่ใช้ร่วมกันใด ๆ ในรายการ คำสั่งคุณสมบัติและหยุดการใช้ร่วมกันไม่พร้อมใช้งาน

ลักษณะการทำงานที่ไม่ได้ทำให้เกิด ด้วยการเปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย

 • ใน Windows XP Home Edition สแน็ปอินการจัดการคอมพิวเตอร์ไม่แสดงโหนท้องถิ่นของผู้ใช้และกลุ่ม ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ภายในและกลุ่มสแน็ปอินลงสแนปอินแบบกำหนดเอง ลักษณะการทำงานนี้มีข้อจำกัดของ Windows XP Home Edition ไม่เกิด ด้วยการแชร์แฟ้มอย่างง่าย
 • ถ้าคุณปิดใช้งานบัญชี Guest ใน'แผงควบคุม'บัญชีผู้ใช้เครื่องมือ เฉพาะแขกของความสามารถในการเข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่นได้รับผลกระทบ บัญชีถูกปิดการใช้งานไม่
 • ผู้ใช้ระยะไกลไม่สามารถรับรองความถูกต้อง โดยใช้บัญชีที่มีรหัสผ่านว่างเปล่า การรับรองความถูกต้องนี้ถูกกำหนดค่าโดยแยกต่างหาก
 • Windows XP Home Edition ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมน จะสามารถเท่านั้นถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  303606 สามารถเข้าสู่ระบบ โดยไม่มีรหัสผ่าน โดยใช้บัญชี Guest หลังจากปรับรุ่นจาก Windows 2000

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbPubTypeKC kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip kbmt KB304040 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com