ข้อมูล: ภาพรวมของรูปแบบรหัส-Behind ของ ASP.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้อ้างอิงถึงระดับการต่อไปนี้ Microsoft .NET Framework ชั้น namespace ไลบรารี:
 • System.Web.UI
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงภาพรวมโดยย่อของรูปแบบ behind รหัส ซึ่งนำมาใช้ใน ASP.NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

asp.net สนับสนุนสองวิธีในการเขียนแก้เพจ:
 • รหัสในบรรทัด
 • behind รหัส

รหัสในบรรทัด

รหัสในบรรทัดมีรหัสที่ถูกฝังโดยตรงใน ASP.NET หน้า เพจ ASP.NET ตัวอย่างที่มีรหัสในบรรทัดการแสดงถึงรหัสต่อไปนี้:

Myinlinecode.aspx
<%@ Language=C# %>
<HTML>
  <script runat="server" language="C#">
  void MyButton_OnClick(Object sender, EventArgs e)
  {
   MyLabel.Text = MyTextbox.Text.ToString();
  }
  </script>
  <body>
   <form id="MyForm" runat="server">
     <asp:textbox id="MyTextbox" text="Hello World" runat="server"></asp:textbox>
     <asp:button id="MyButton" text="Echo Input" OnClick="MyButton_OnClick" runat="server"></asp:button>
     <asp:label id="MyLabel" runat="server"></asp:label>
   </form>
  </body>
</HTML>
				

Behind รหัส

behind รหัสแสดงถึงรหัสสำหรับเพจของคุณ ASP.NET ที่อยู่ภายในแฟ้มแยกต่างหากคลาส ซึ่งช่วยให้ separation แบบใหม่ทั้งหมดของ HTML ของคุณจากตรรกะการนำเสนอของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงหน้า behind รหัสของ ASP.NET:

MyCodebehind.aspx
<%@ Language="C#" Inherits="MyStuff.MyClass" %>
<HTML>
  <body>
    <form id="MyForm" runat="server">
    <asp:textbox id="MyTextBox" text="Hello World" runat="server"></asp:textbox>
    <asp:button id="MyButton" text="Echo Input" Onclick="MyButton_Click" runat="server"></asp:button>
    <asp:label id="MyLabel" runat="server" />
    </form>
  </body>
</HTML>
				
Mycodebehind.cs
using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace MyStuff
{
  public class MyClass : Page
  {
    protected System.Web.UI.WebControls.Label MyLabel;
    protected System.Web.UI.WebControls.Button MyButton;
    protected System.Web.UI.WebControls.TextBox MyTextBox;

    public void MyButton_Click(Object sender, EventArgs e)
    {
      MyLabel.Text = MyTextBox.Text.ToString();
    }
  }
}
				
ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ในการคอมไพล์ Mycodebehind.cs:
csc.exe /out:mycodebehind.dll /t:library mycodebehind.cs
เมื่อคุณใช้รหัสดังต่อไปนี้ หน้า behind รหัสที่สืบทอดจากนั้นหน้าคลาสที่ กระบวนการหน้าคลาอยู่ในนั้นSystem.Web.UInamespace:
public class MyClass : Page
				
inheriting จากนั้นหน้าคลาให้เข้าถึงของเพ behind รหัสการ ASP.NET intrinsic วัตถุ เช่นการร้องขอและการตอบสนอง. นอกจากนี้ inheriting จากนั้นหน้าคลาให้กรอบการทำงานกับการจัดการเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมภายในเพจ ASP.NET

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ หน้า behind รหัสถูกคอมไพล์ก่อนที่ทำงานของ ASP.NET อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถอ้างอิงคลา behind รหัส โดยใช้แท็ก SRC มีต่อไปนี้:
<%@ Language="C#" Inherits="MyStuff.MyClass" src="MyCodebehind.cs" %>
				
ในกรณีนี้ ASP.NET compiles หน้า behind รหัสในแบบลอย สังเกตเห็นว่า ขั้นตอนการคอมไพล์นี้เท่านั้นเกิดเมื่อแฟ้ม behind รหัสมีการปรับปรุง (ซึ่งจะตรวจพบ โดยการเปลี่ยนแปลงประทับเวลา)

การสนับสนุน Behind รหัสใน Visual Studio .NET

เมื่อคุณใช้ Microsoft Visual Studio .NET เพื่อสร้างฟอร์มเว็บ ASP.NET, behind โค้ดเพจเป็นวิธีการเริ่มต้น นอกจากนี้ Visual Studio .NET โดยอัตโนมัติทำ precompilation คุณเมื่อคุณสร้างโซลูชันของคุณ โปรดสังเกตว่า เพ behind รหัสที่สร้างขึ้นใน Visual Studio .NET มีแอตทริบิวต์หน้าพิเศษCodebehindซึ่งใช้ Visual Studio .NET

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม% 1 คลิกที่หมายเลขบทความ% 2 ด้านล่างนี้เพื่อดูบทความ% 2 ในฐานความรู้ของ Microsoft:
313105BUG: ไม่คอมไพล์แฟ้ม Behind รหัสแอตทริบิวต์การ Src นั้นใช้ในการใช้ร่วมกันของ UNC

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
Keywords: 
kbinfo kbwebforms kbmt KB303247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com