วิธีการค้นหา และแก้ไขปัญหาเนื้อที่ดิสก์ที่อยู่ในวอลุ่มแบบ NTFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 303079 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ระบบแฟ้ม NTFS สนับสนุนไดรฟ์ข้อมูลจำนวนมาก และลักษณะการทำแฟ้มระดับที่อาจนำไปสู่การสิ่งที่ปรากฏจะสูญหาย หรือ misreported พื้นที่ว่างบนดิสก์ ลักษณะการทำงานนี้อาจ apparent เมื่อวอลุ่ม NTFS ทันทีกลายเต็มมากเนื่องจากสาเหตุไม่มี และยังได้ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถค้นหาสาเหตุ หรือค้นหาแฟ้มและโฟลเดอร์ offending เกิดปัญหานี้บางครั้งขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงที่เป็นอันตราย หรือไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวอลุ่ม NTFS ที่มีขนาดใหญ่มากคัดลอกแฟ้มหรือปริมาณสูงสุดของแฟ้มขนาดเล็กจะ secretly มา ซึ่งมีของระบบไฟล์ NTFS แล้วเอาออก หรือจำกัดสิทธิ์ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากความผิดปกติของระบบ หรือไฟดับเกิด ขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายของไดรฟ์ข้อมูล

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบปัน NTFS แฟ้มระบบดิสก์ว่างส่วนเพื่อค้นหาแฟ้มและไดเรกทอรี offending หรือตรวจสอบความเสียหายของไดรฟ์ข้อมูล บทความนี้มีไว้สำหรับการปฏิบัติการ Windows 2000- และหลังระบบที่สนับสนุนบางคุณลักษณะการเก็บข้อมูลที่ขั้นสูง และบทวิธี การแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตาม Windows NT ที่ผู้ใช้อาจจะพบนี้ความมีประโยชน์ ต่อไปนี้คือ รายการสั้นของเหตุผลเหตุจัดสรรเนื้อที่ดิสก์ของวอลุ่ม NTFS อาจปรากฏขึ้นเพื่อให้สามารถ misreported ที่ใช้งาน:
 • ขนาดคลัสเตอร์ของไดรฟ์ข้อมูล NTFS ยาวเกินไปสำหรับแฟ้มขนาดค่าเฉลี่ยถูกเก็บไว้
 • แอตทริบิวต์ของแฟ้มหรือสิทธิ NTFS ป้องกันแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่มีการแสดง หรือการเข้าถึง โดย Windows Explorer หรือ จาก Windows พรอมต์คำสั่ง
 • เส้นทางโฟลเดอร์เกิน 255 อักขระ
 • ไดเรกทอรีหรือแฟ้มที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือการจอง
 • ระบบไฟล์ ntfs metafiles (เช่นตารางแฟ้มต้นแบบ) มีการขยายจน และไม่สามารถ de-allocated
 • แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยกระแสข้อมูลที่สำรอง
 • ความเสียหายของระบบแฟ้ม ntfs ทำให้เนื้อที่ว่างที่จะรายงานเป็นการใช้งาน
 • คุณลักษณะอื่น ๆ NTFS อาจทำให้การจัดสรรแฟ้ม confusion

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การซ่อมแซม หรือกำไรดีขึ้นศึกษาวิธีการใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์ในระบบไฟล์ NTFS คุณระดับเสียงหรือไดรฟ์ข้อมูล

ขนาดคลัสเตอร์มีขนาดใหญ่เกินไป

เนื้อที่ดิสก์ที่สามารถถูกใช้ โดยแฟ้มและไดเรกทอรีที่รวม metafiles NTFS ภายในเช่นเดียวกับแฟ้มตารางต้นแบบ (MFT), ไดเรกทอรีดัชนี และอื่น ๆ forth เท่านั้น จัดสรรเนื้อที่ของแฟ้มทั้งหมดถูกใช้ โดยใช้ multiples ของคลัสเตอร์ คลัสเตอร์คือ ชุดของเซกเตอร์ที่อยู่ติดกัน ขนาดคลัสเตอร์ถูกกำหนดในขณะไดรฟ์ข้อมูลถูกจัดรูปแบบ และเพิ่มเติมได้ถูกกำหนด โดยขนาดพาร์ติชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ clusters คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
140365ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT และ NTFS
เมื่อไฟล์ถูกสร้าง ครั้งแรกนั้นจะมีน้อยที่สุดของคลัสเตอร์เดียวของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้มเริ่มต้น เมื่อข้อมูลในภายหลังได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังแฟ้ม ระบบไฟล์ NTFS เพิ่มการปันส่วนของแฟ้มใน multiples ของขนาดของคลัสเตอร์

การตรวจสอบปัจจุบันคลัสเตอร์ขนาดและไดรฟ์ข้อมูลสถิติ รันเป็นแบบอ่านอย่างเดียวChkdsk:คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่ง เป็นดังนี้
IE: Chkdsk d:
และจากนั้น ดูผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์ ตัวอย่าง::
  4096543 KB total disk space. <--- Total formatted disk capacity. 
  2906360 KB in 19901 files. <--- Space used by user file data.
   6344 KB in 1301 indexes. <--- Space used by NTFS indexes.
     0 KB in bad sectors. <--- Space lost to bad sectors.
   49379 KB in use by the system. <--- Includes MFT and other NTFS metafiles.
   22544 KB occupied by the log file. <--- NTFS Log file - (Can be adjusted using chkdsk /L:size)
  1134460 KB available on disk. <--- Available FREE disk space

   4096 bytes in each allocation unit. <--- Cluster Size. (4K)
  1024135 total allocation units on disk. <--- Total Clusters on disk.
  283615 allocation units available on disk. <--- Available free clusters.
				
หมายเหตุ:: คูณแต่ละค่าที่มีรายงานเป็นกิโลไบต์ (KB) ด้วย 1024 เพื่อกำหนดจำนวนครั้งของไบต์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น: 2906360 x 1024 = 2,976,112,640 ไบต์

โดยใช้การแสดงผลนี้ คุณสามารถกำหนดวิธีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ของคุณกำลังใช้ พร้อมกับขนาดเริ่มต้นของคลัสเตอร์ เมื่อต้องการดูถ้านี่เป็นขนาดของคลัสเตอร์ที่ดีที่สุด กำหนดสิ้นเปลืองพื้นที่ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกสองครั้งMy Computerบนเดสก์ท็อป จากนั้น คลิกสองครั้งที่ตัวอักษรของไดรฟ์ (ตัวอย่างเช่น D) ของไดรฟ์ข้อมูลแบบสอบถาม

  ไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดขึ้น และแสดงแฟ้มที่มีอยู่ในรากและโฟลเดอร์
 2. คลิกที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกการเลือกทั้งหมดตัวเลือกในการแก้ไขเมนู
 3. ด้วยการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดเลือก คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกการคุณสมบัติตัวเลือก

  ซึ่งเปิดตัวคุณสมบัติกล่องโต้ตอบที่ประกอบด้วยการทั่วไปแท็บ นอกจากนี้ tabulates จำนวนรวมของไฟล์และไดเรกทอรีบนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมด และแสดงสองแฟ้มขนาดสถิติ: ขนาดและขนาด ON ดิสก์
ถ้าคุณได้ไม่การใช้การบีบอัด NTFS สำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลใด ๆ ผลต่างระหว่างขนาดและขนาด ON ดิสก์อยู่สิ้นเปลืองพื้นที่เนื่องจากขนาดของคลัสเตอร์ใหญ่กว่ากว่าจำ คุณควรพยายามที่จะใช้ขนาดของคลัสเตอร์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ค่าของขนาด ON ดิสก์จะเป็นใกล้กับค่าขนาดที่สุด An excessive discrepancy between the SIZE ON DISK and the SIZE value is an indication that the default cluster size is too large for the average file size that you are storing on the volume, and that it should be decreased. This can be done only by backing up the volume and then reformatting the volume by using the format command and the/aswitch to specify the appropriate allocation size:
IE: format D: /a:2048
(This example uses a 2-KB cluster size).

หมายเหตุ:: Alternately, you can enable NTFS compression to regain space lost because of an incorrect cluster size; however, this may result in a slight decrease in performance.

File attributes or NTFS permissions

Both Windows Explorer and the following directory list command
DIR /A /S
will total file and directory statistics for only those files and directories that you have permissions to access. Files always excluded by default include all hidden files and protected operating system files. This behavior may result in inaccurate file and folder totals and size statistics to be displayed by Windows Explorer or DIR command outputs. To include these types of files in the overall statistics, change Folder Options by following these steps:
 1. คลิกสองครั้งMy Computeron the desktop, and then double-click the drive letter (D) of the volume in question. This opens the volume and displays folders and files contained in the root.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 3. เลือกการShow Hidden Files and Foldersoption, and then click to clear theHide protected operating system filesกล่องกาเครื่องหมาย
 4. Acknowledge the warning message, and then click theนำไปใช้ปุ่ม
This allows Windows Explorer and the DIR /A /S command to total all files and directories that are contained on the volume that the user has permissions to.

To determine which directories and files cannot be accessed, follow these steps:
 1. From a command prompt, pipe the output of a DIR /A /S to a text file.

  ตัวอย่าง::DIR D: /A /S >C:\D-DIR.TXT
 2. เรียกใช้ntbackup.exeแล้ว เลือกนั้นDetailedตัวเลือกในการBackup Logแท็บภายใต้ตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู

  This enables detailed backup logs.
 3. ในการการสำรองข้อมูลtab, back up the entire volume that is affected (D), and then start the backup.
 4. After backup is complete, open the backup report and compare directory for directory the NTBackup log output with the D-DIR.TXT output that you saved in step 1.
Because backup can access all files, its report may contain folders and files not seen or counted by Windows Explorer and the DIR command. You may find it easier to use the NTBackup GUI to navigate the volume when you are looking for large files or directories that otherwise are inaccessible through Windows Explorer without actually backing up the volume.

After you locate files that you don't have access to, you should be able to add or change permissions by using theการรักษาความปลอดภัยtab while you view the properties of the file or directory in Windows Explorer. By default, you will not have access to the System Volume Information directory. You will need to add the appropriate permissions for the directory to be included in the DIR /A /S command.

หมายเหตุ:: You may run across directories or files that have no security tab, or find that you cannot re-assign permissions to the affected folders and files. You may receive the following error message while you try to access them:
D:\directory_name\ is not accessible

ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
ถ้าคุณมีใด ๆ ไดเรกทอรีเช่น ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportquestion.asp

ชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง

ไดเรกทอรีหรือแฟ้มที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือการจองอาจจะถูกแยกออกจากไฟล์และไดเรกทอรีสถิติ ไดเรกทอรีหรือแฟ้มที่ประกอบด้วยช่องว่างนำหน้า หรือต่อท้ายถูกกฎหมาย perfectly จากมุมมองระบบแฟ้มของ NTFS แต่จะไม่ถูกต้องจากตัว Win32 ระบบย่อยจุดมอง และดังนั้น ใช่ Windows Explorer หรือพรอมต์คำสั่งสามารถจัดการได้สิ่งเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
120716วิธีการเอาแฟ้มที่ มีชื่อที่สำรองใน Windows ออก
บ่อยครั้งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์เหล่านี้ เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อ หรือลบออกไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้ม: ไม่สามารถอ่านจากแฟ้มต้นฉบับหรือดิสก์ได้
หรือ
ข้อผิดพลาดในการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ไม่สามารถลบแฟ้ม: ไม่สามารถอ่านจากแฟ้มต้นฉบับหรือดิสก์ได้
ถ้าคุณมีไดเรกทอรีหรือแฟ้มที่ไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportquestion.asp

ขยายตารางแฟ้มต้นแบบของระบบไฟล์ ntfs (MFT)

เมื่อวอลุ่ม NTFS ก่อนสร้าง และการจัดรูป แบบ ระบบไฟล์ NTFS metafiles ถูกสร้างขึ้น metafiles เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าตารางแฟ้มต้นแบบ (MFT) มีขนาดเล็กมากเมื่อก่อน สร้าง (ประมาณ 16 KB), แต่มัน grows เป็นแฟ้ม และมีสร้างไดเรกทอรีบนไดรฟ์ข้อมูล เมื่อไฟล์ถูกสร้าง ครั้งแรกจะถูกป้อนลงใน MFT ที่เป็นแบบแฟ้มบันทึกเซกเมนต์ (FRS), ซึ่งเป็นเสมอ 1024 ไบต์ (1 กิโลไบต์) ในขนาดด้วย เมื่อมีเพิ่มแฟ้มไปยังไดรฟ์ข้อมูล การ MFT grows เป็นต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีลบแฟ้ม FRSs ที่เชื่อมโยงจะทำเครื่องหมายว่าว่างสามารถ reused แต่ FRSs ที่รวม และยังคงการปันส่วนของ MFT ที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงอีกสาเหตุ หลังจากการลบแฟ้มจำนวนมาก คุณอย่าครั้งเนื้อที่ที่ใช้ โดยการ MFT

เมื่อต้องการดู MFT มีขนาดใหญ่ที่แน่นอนว่า คุณสามารถใช้การ built-in defrag อรรถประโยชน์การวิเคราะห์การไดรฟ์ข้อมูลได้ รายงาน defrag ผลลัพธ์แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและจำนวน fragments ใน MFT

ตัวอย่าง::

Master File Table (MFT) fragmentation
	Total MFT size =    26,203 KB
	MFT record count =   21,444
	Percent MFT in use =  81 %
	Total MFT fragments =  4
				
อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปภาพมากขึ้นทั้งหมดของจำนวนเนื้อที่ (overhead) กำลังถูกใช้โดยระบบแฟ้ม NTFS ทั้งหมด ดำเนินการChkdsk:แล้ว ดูในผลลัพธ์การค้นหาได้สำหรับบรรทัดต่อไปนี้:
การใช้โดยระบบ
ในปัจจุบัน เฉพาะบริษัท defrag อรรถประโยชน์อื่น ๆ ของระเบียนของ MFT FRS ไม่ได้ใช้การรวมบัญชี และเพิ่ม MFT ไม่ได้ใช้งานการจัดสรรพื้นที่ว่าง

กระแสข้อมูลที่สำรอง

ระบบไฟล์ ntfs ทำให้ไฟล์และไดเรกทอรีมีกระแสข้อมูลที่สำรอง คุณลักษณะนี้อนุญาตให้มีการปันส่วนข้อมูลหลายที่จะเชื่อมโยงกับแฟ้มเดี่ยวหรือไดเรกทอรี โปรดระวังข้อจำกัดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้กระแสข้อมูลสำรองบนแฟ้มและไดเรกทอรี

เมื่อแฟ้มหรือไดเรกทอรีประกอบด้วยกระแสข้อมูลการสำรองข้อมูล:

 • windows Explorer และคำสั่ง DIR ทำไม่report the data in alternate data streams as part of the file size or volume statistics. Rather, they show only the total bytes for the primary data stream.
 • The output fromChkdsk:accurately reports space used by a user's data files, including alternate data streams.
 • Disk quotas accurately track and report all data stream allocations that are part of a user's data files.
 • NTBackup records the number of bytes backed up in the backup log report. However it does not show which files contain alternate data streams, nor does it show accurate file sizes for files that include data in alternate streams.

NTFS File system corruption

In very rare circumstances, the NTFS Metafiles $MFT or $BITMAP may become corrupted and result in lost disk space. This issue can be identified and fixed by running achkdsk /Fagainst the volume in question. Toward the end ofChkdsk:, you receive the following message if the $BITMAP needs to be adjusted:
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.

Other NTFS features that may cause file allocation confusion

NTFS also supports hard links and reparse points that allow volume mount points and directory junctions to be created. These additional NTFS features may cause confusion when you try to determine how much space is being consumed on a physical volume.

A hard link is a directory entry for a file regardless of where the actual file data exists on that volume. Every file can be considered to have at least one hard link. On NTFS volumes, each file can have multiple hard links, and therefore a single file can appear in many directories (or even in the same directory with different names). Because all of the links reference the same file, programs can open any of the links and modify the file. A file is deleted from the file system only after all links to it have been deleted. After you create a hard link, programs can use it like any other file name. Keep in mind that Windows Explorer and a command prompt will show all linked files as being the same size, even though they all share the same data and don't actually use that amount of disk space.

Volume mount points and directory junctions allow an empty folder on an NTFS volume to point to the root or subfolder on another volume. Windows Explorer and a DIR /s command follow the reparse point, count any files and directories on the destination volume, and include them in the host volume's statistics. This may lead you to believe that more space is being used on the host volume than what is actually being used.For more information about junction points, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
205524วิธีการสร้าง และควบคุมจุดเชื่อมต่อระบบไฟล์ NTFS
In summary,Chkdsk:เอาพุ NTBackup GUI หรือบันทึกการสำรองข้อมูล และดูของโควต้าดิสก์เป็นวิธีที่ดีทั้งหมดของการกำหนดลักษณะกำลังถูกใช้เนื้อที่ดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูล ที่อื่นครอง Windows Explorer และคำสั่ง DIR มีบางข้อจำกัดและ drawbacks เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 303079 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbmt KB303079 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:303079

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com