วิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลจากซีดีรอมใน Windows XP Home Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง Backup จากซีดี Windows XP Home Edition รอม โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลช่วยปกป้องข้อมูลของคุณหากฮาร์ดดิสก์ของคุณหยุดการทำงาน หรือแฟ้มของคุณจะถูกลบออกโดยไม่ตั้งใจ ด้วยการสำรองข้อมูล คุณสามารถสร้างสำเนาของข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้ว เก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น เช่นมีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์หรือเทป โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows XP Home Edition ดังนั้น เมื่อต้องการใช้การสำรองข้อมูล คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง

การติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้งการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ทำให้ Windows XP Home Edition ซีในไดรฟ์ซีดี
  2. คลิกสองครั้ง Ntbackup.msi แฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างที่ติดตั้งการสำรองข้อมูล:
    ไดรฟ์ซีดี: \VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  3. เมื่อตัวช่วยสร้างการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คลิก เสร็จสิ้น.
ถ้าตัวช่วยสร้างการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย มีการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด หรือตัวช่วยสร้างยังไม่เสร็จสิ้นการติดตั้ง เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยให้คุณอีก สำหรับขั้นตอนถัดไปของคุณ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติของโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลไม่ใช่คุณลักษณะที่สนับสนุนใน Windows XP Home Edition อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลไว้บนซีดีรอมเป็นค่าเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณสำรองข้อมูลระบบที่สำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302700แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup kbmt KB302894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com