Paleid?iant ?Office? program?, kurioje yra ?diegtas priedas ?Adobe PDFMaker?, rodomas klaidos prane?imas: ?Adobe Acrobat PDFMaker? versija gali sutrikdyti program??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 302596 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Paleid? vien? i? dalyje ?Taikoma? i?vardyt? ?Microsoft Office? program? arba j? i?jung?, galite gauti pana?? klaidos prane?im?:

?Microsoft Office Excel 2007?

?Microsoft Excel? j?s? kompiuteryje aptiko ?Adobe Acrobat PDFMaker? versij?, galin?i? sutrikdyti ?Excel?. ?i? problem? i?spr?site atsisiunt? naujinim? i? ?Adobe Systems? svetain?s.
Nor?dami nustatyti unikal? su j?s? gautu prane?imu susiet? numer?, paspauskite CTRL+SHIFT+I. Toks numeris rodomas apatiniame de?iniajame ?io prane?imo kampe:
101463

?Microsoft Office 2003? arba ankstesn? versija

?Microsoft programos pavadinimas? j?s? kompiuteryje aptiko ?Adobe Acrobat PDFMaker? versij?, galin?i? sutrikdyti programos pavadinimas. ?i? problem? i?spr?site atsisiunt? nemokam? naujinim? i? ?Adobe Systems? svetain?s.
?iame klaidos prane?ime programos pavadinimas yra ?Microsoft Office? programa, kuria j?s dirbote, kai ?vyko klaida.

PASTABA: ?sp?jimo prane?imo dialogo lange rodomi trys mygtukai. ?ie mygtukai i?samiau apra?yti dalyje ?Daugiau informacijos?:
 • Daugiau informacijos
 • Vis tiek t?sti
 • I?jungti ?io seanso metu

SPRENDIMAS

Jei reikia pagalbos i?kilus ?iai problemai, kreipkit?s ? ?Adobe Systems Incorporated?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Adobe Systems Incorporated? svetain?je:
http://www.adobe.com/lt/

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei naudodami ?Microsoft Office 2003? susiduriate su klaidomis, apra?ytomis dalyje ?Po?ymiai?, ?i? problem? galite apeiti. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://office.microsoft.com/lt-lt/help/HA010983221063.aspx

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? pried? ir apie tai, kaip ?alinti kit? priemoni? triktis, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
276001 Tr?ksta ?Adobe Acrobat? mygtuk? arba i?pl?toj? program? ?Word? gaunate klaidos prane?im? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
820919 Kaip ?alinti triktis, kylan?ias paleidus arba naudojant ?Word 2003? arba ?Word 2002? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 302596 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 11.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbaddin kbstartprogram kbprb kberrmsg kbinvalidpagefault kbprod2web KB302596

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com