วิธีการใช้เครื่องมือ Sysprep เพื่อทำการปรับใช้ของ Windows XP เรียบร้อยแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302577 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ระบบ เครื่องมือการเตรียม (Sysprep) เพื่อทำการปรับใช้ของ Microsoft ประสบความสำเร็จ Windows XP Sysprep เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Oem), และอื่น ๆ ที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หลังจากที่คุณดำเนินการ ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือ Sysprep เพื่อ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอย่างสำหรับ cloning

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความต้องการสำหรับการเรียกใช้เครื่องมือ Sysprep

ก่อนที่คุณสามารถใช้เครื่องมือ Sysprep ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องตรงกับความต้องการต่อไปนี้:
 • ต้องมีการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง HALs เข้ากัน ตัวอย่างเช่น ขั้นสูงแบบโปรแกรมได้ขัดจังหวะการควบคุม (APIC) ใน MPS (ระบบมัลติโปรเซสเซอร์) ต้องใช้ HAL APIC เดียวกัน A ไม่มีระบบในมาตรฐานของ HAL แบบโปรแกรมได้ขัดจังหวะควบคุม (PIC) เข้ากันได้กับ MPS HAL หรือ APIC HAL
 • ต้องมีการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเหมือนกัน ขั้นสูงและการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) สนับสนุน
 • อุปกรณ์ Plug and Play บนการอ้างอิงและปลายทาง คอมพิวเตอร์ เช่นโมเด็ม การ์ดเสียง การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย และ การ์ดแสดงผล ทำ ไม่ได้มาจากผู้ผลิตเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไดรเวอร์เหล่านี้ อุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน
 • ซอฟต์แวร์ติลีจัดการดิสก์อื่น ๆ หรือการทำซ้ำการดิสก์ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างรูปแบบไบนารีของการ ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์และอาจทำสำเนารูปภาพบนฮาร์ดดิสก์อื่น หรือ จัดเก็บรูปภาพในแฟ้มบนดิสก์แยกต่างหาก
 • ขนาดของฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ปลายทางต้อง มีขนาดเดียวกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอ้างอิงอย่างน้อยที่สุด ถ้าการ คอมพิวเตอร์ปลายทางมีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ความแตกต่างจะไม่รวมอยู่ใน พาร์ติชันหลัก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คีย์ ExtendOemPartition ในการ แฟ้ม Sysprep.inf สามารถขยายพาร์ติชันหลักถ้าจะถูกจัดรูปแบบ โดยใช้ ระบบไฟล์ NTFS

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอ้างอิงสำหรับการปรับใช้ Sysprep

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอ้างอิงสำหรับการปรับใช้ Sysprep ใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่อ้างอิง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณต้องการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C และชนิดที่แล้ว md Sysprep.
 4. ใส่ซีดีระบบปฏิบัติการ Windows XP เข้าไปในตัว ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมไดรฟ์ที่เหมาะสม และจากนั้น เปิดไฟล์ Deploy.cab ในการ โฟลเดอร์ \Support\Tools

  หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้รุ่นที่ถูกต้องของไฟล์ Deploy.cab สำหรับ service pack ของคุณ ใช้ไฟล์ Deploy.cab ที่ถูกแจกจ่ายกับเซอร์วิสแพ็คที่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดรุ่นถูกต้องสำหรับ service pack ของคุณ:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. คัดลอกแฟ้ม Sysprep.exe และแฟ้ม Setupcl.exe ไปยัง โฟลเดอร์ Sysprep

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้แฟ้ม Sysprep.inf คัดลอกแฟ้มนี้ไปยังการ Sysprep โฟลเดอร์นอกจากนี้ยัง สำหรับเครื่องมือ Sysprep เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง แฟ้ม Sysprep.exe แฟ้ม Setupcl.exe แฟ้ม Sysprep.inf และทั้งหมดต้องในโฟลเดอร์เดียวกัน
 6. เอาแผ่นซีดีระบบปฏิบัติการ Windows XP
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ซีดี Sysprep เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ Sysprep
 8. เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ Sysprep ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการ พรอมต์คำสั่ง:
  Sysprep /พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็น
  หมายเหตุ สำหรับรายการของพารามิเตอร์ ดู "Sysprep พารามิเตอร์" ส่วน

  ถ้าคุณเรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe จาก โฟลเดอร์ %systemdrive%\Sysprep แฟ้ม Sysprep.exe เอาโฟลเดอร์ทั้งหมด และ เนื้อหาของโฟลเดอร์หลังจากที่เสร็จสิ้น
 9. Microsoft ขอแนะนำที่หลังจากที่คุณเรียกใช้ Sysprep.exe แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่อ้างอิง แยกเครื่องอ้างอิงจากท้อง เครือข่ายที่รูปภาพจะถูกปรับในเวลาต่อมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการ NetBIOS ใด ๆ ความขัดแย้ง นี้อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ Sysprep เพื่อทำการโปรแกรมติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ รวม โดเมนที่ระบุไว้ และใช้ชื่อใหม่ของเครื่องที่ระบุไว้ ในแฟ้มคำตอบ Sysprep.inf

สร้างแฟ้มคำตอบ Sysprep.inf

แฟ้มคำตอบ Sysprep.inf คือ แฟ้มข้อความที่สคริปต์ คำตอบสำหรับชุดของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) กล่องโต้ตอบ การสร้าง แฟ้มคำตอบ Sysprep.inf ที่ถูกใช้ โดยเครื่องมือ Sysprep คุณสามารถใช้ข้อความ แก้ไขหรือคุณสามารถใช้เครื่องมือตัวจัดการการตั้งค่าที่รวมอยู่ใน Windows XP ซีดี และจะมาพร้อมกับการ Microsoft Windows XP Resource Kit คำตอบ แฟ้มต้องถูกเปลี่ยนชื่อ Sysprep.inf และต้องอยู่ในโฟลเดอร์ Sysprep ใน รากของไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows XP หรือแฟ้มเหล่านี้สามารถติดตั้งอยู่ ในฟล็อปปี้ดิสก์ ถ้าโฟลเดอร์ Sysprep มีชื่อแตกต่าง โปรแกรมติดตั้ง ละเว้นนั้น ไม่มีพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการระบุวิซาร์นิ แฟ้มคำตอบ

รูปแบบของแฟ้มคำตอบ Sysprep.inf และพารามิเตอร์

 • รูปแบบของแฟ้มคำตอบ Sysprep.inf และพารามิเตอร์มีการ เหมือนกับแฟ้ม Unattended.txt สำหรับ Windows XP แต่เฉพาะส่วนต่อไปนี้ และได้รับการสนับสนุนพารามิเตอร์:

  [แบบอัตโนมัติ]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  ล็อกออนโดยอัตโนมัติ
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [LicenseFilePrintData]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [GuiRunOnce]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [แสดง]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [RegionalSettings]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [ระบบเครือข่าย]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [รหัส]
  รายการชุดเดียวกันเป็น Unattend.txt สนับสนุน แฟ้ม
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  โดยอัตโนมัติสร้างรายการในการ ส่วน [SysprepMassStorage]
  [SysprepMassStorage]
  ช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกัน อุปกรณ์จัดเก็บโดยรวม

ใช้เครื่องมือตัวจัดการการตั้งค่าการสร้างแฟ้มคำตอบ Sysprep.inf

เมื่อต้อง การติดตั้งเครื่องมือตัวจัดการการตั้งค่า และ การสร้างแฟ้มคำตอบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน และจากนั้น เปิดโฟลเดอร์ Support\Tools ใน Windows XP ซี
 2. คลิกสองครั้ง Deploy.cab แฟ้มเพื่อเปิด ดังกล่าว
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เลือก ทั้งหมด.
 4. ในการ แก้ไข เมนู คลิก คัดลอกไป โฟลเดอร์.
 5. คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่.

  ชนิด ชื่อที่คุณต้องการสำหรับโฟลเดอร์ตัวจัดการการตั้งค่า และจากนั้น กด ENTER สำหรับ ตัวอย่าง ชนิด ตัวจัดการการตั้งค่าแล้ว กด ENTER
 6. คลิก คัดลอก.
 7. เปิดโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น และจากนั้น คลิกสองครั้ง ที่ Setupmgr.exe แฟ้ม ตัวช่วยสร้างตัวจัดการการตั้งค่า Windows เริ่มทำงาน
 8. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างคำตอบ แฟ้ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308662วิธีการ: ใช้ตัวจัดการการตั้งค่าการสร้างแฟ้มคำตอบใน Windows 2000

พารามิเตอร์การ Sysprep

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ไม่จำเป็นดังต่อไปนี้กับ Sysprep คำสั่งใน Windows XP:
 • -การเรียกใช้งาน -ตั้งค่ารอบระยะเวลาปลอดหนี้สำหรับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows ใช้พารามิเตอร์นี้เฉพาะเมื่อคุณได้เปิดใช้งานการติดตั้ง Windows ในการ จากโรงงาน

  สิ่งสำคัญ หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้เพื่อเรียกใช้การติดตั้ง Windows ต้องตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนสติกเกอร์ COA ที่แนบ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 • -การตรวจสอบ -คอมพิวเตอร์ใหม่ในโหมดโรงงาน โดยไม่ต้อง สร้างใหม่ความปลอดภัยรหัส (Sid) หรือการประมวลผลรายการใด ๆ ใน [OEMRunOnce] ส่วนของแฟ้ม Winbom.ini ใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อการ คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดโรงงานเรียบร้อยแล้ว
 • -bmsd -นำใส่เข้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั้งหมดในการ ส่วน [SysprepMassStorage]
 • -สะอาด -ล้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ที่สำคัญที่ถูกใช้โดยการ [SysprepMassStorage] ส่วนในแฟ้ม Sysprep.inf
 • -โรงงาน -เริ่มระบบในสถานะเครือข่ายการเปิดใช้งานโดยไม่แสดงหน้าต่าง ยินดีต้อนรับหรือนิ พารามิเตอร์นี้เป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม การทำงาน เสียบ and เล่นแจงนับ การติดตั้งโปรแกรม การทดสอบ การตั้งค่าคอนฟิก ข้อมูลลูกค้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สภาพแวดล้อมจากโรงงาน สำหรับบริษัทที่ใช้ดิสก์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพ (หรือ cloning) โหมดโรงงานสามารถลดจำนวนของภาพที่จำเป็น

  เมื่อใด งานทั้งหมดในโหมดโรงงานจะเสร็จสมบูรณ์ การเรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe โดยใช้ ที่ -reseal พารามิเตอร์การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดส่งสำหรับผู้ใช้
 • -forceshutdown -ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากแฟ้ม Sysprep.exe เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ ใช้พารามิเตอร์นี้กับคอมพิวเตอร์ที่มี BIOS ของ ACPI ที่ทำได้ ไม่ปิดลงอย่างถูกต้องกับลักษณะการทำงานเริ่มต้นของแฟ้ม Sysprep.exe
 • -ขนาดเล็ก -การกำหนดค่า Microsoft Windows XP Professional จะใช้นิ แทนที่จะ Windows Welcome พารามิเตอร์นี้ไม่มีผลกับ Microsoft Windows XP Home Edition ที่กับประสบการณ์ใช้งานครั้งแรกเรียกเป็นเสมอ Windows ยินดีต้อนรับ

  หมายเหตุว่า ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้แฟ้ม Sysprep.inf เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ เรียกนิ คุณต้องอย่างใดอย่างหนึ่งใช้เครื่องมือ Sysprep โดยใช้การ -ขนาดเล็ก สลับ หรือคลิกเพื่อเลือกการ MiniSetup กาเครื่องหมาย กล่องในส่วนติดต่อแบบ GUI โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เลือกที่จะเรียกใช้นิ Windows XP Professional เรียกใช้ Windows Welcome
 • -noreboot -การปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรี (SID, OemDuplicatorString และอื่น ๆ รายการรีจิสทรี) โดยไม่มีคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน หรือการเตรียมการสำหรับการทำสำเนา พารามิเตอร์นี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการดูว่ารีจิสทรี มีการปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง Microsoft ไม่แนะนำตัวเลือกนี้ได้เนื่องจากการทำให้ เปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการเรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe อาจทำให้การ การเตรียมการที่เสร็จสมบูรณ์ โดยแฟ้ม Sysprep.exe ไม่ใช้ข้อมูลนี้ พารามิเตอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิต
 • -nosidgen -เรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe โดยไม่สร้าง SIDs ใหม่ คุณต้องการ ใช้พารามิเตอร์นี้ถ้าคุณจะไม่ทำซ้ำคอมพิวเตอร์ที่คุณอยู่ เรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe หรือ ถ้าคุณกำลัง preinstalling โดเมน ตัวควบคุม
 • -pnp -รันการแจงนับของอุปกรณ์ Plug and Play เต็มรูปแบบและการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ก่อนหน้านี้ในระหว่างนิ มีพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งนี้ ลักษณะพิเศษกับประสบการณ์ใช้งานครั้งแรกการเรียกใช้ถ้า Windows Welcome

  ใช้แบบ -pnp พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเท่านั้นเมื่อคุณต้องตรวจหา และติดตั้ง อุปกรณ์ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ ไม่มีใช้ sysprep-pnp พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Plug and Play เท่านั้น อุปกรณ์ มิฉะนั้น คุณจะเพิ่มเวลาที่ใช้สำหรับการรันครั้งแรก พบได้โดยไม่ต้องการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ แก่ผู้ใช้

  หมายเหตุ เมื่อมีโปรแกรมควบคุม unavoidable ใช้ UpdateInstalledDrivers = yes พารามิเตอร์ร่วมกับ OemPnPDriversPath = และ DriverSigningPolicy =ละเว้น แทน -pnp พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเพื่อให้อย่างราบมากขึ้น การติดตั้ง
 • -เงียบ -รันแฟ้ม Sysprep.exe โดยไม่แสดงบนหน้าจอ ข้อความยืนยัน ซึ่งเป็นประโยชน์ถ้าคุณกำลังทำงานอัตโนมัติสำหรับ Sysprep.exe แฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางแผนที่จะเรียกใช้แฟ้ม Sysprep.exe ทันทีหลังจาก จบการทำงานอัตโนมัติติดตั้งโปรแกรมลง เพิ่มการ sysprep-เงียบ คำสั่งไปยังส่วน Unattend.txt [GuiRunOnce] แฟ้ม
 • -เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ -บังคับเครื่องรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ และจากนั้นเริ่มต้น นิยินดีต้อนรับสู่ Windows หรือโหมดโรงงาน ตามที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อ คุณต้องการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า มีประสบการณ์ใช้งานการเรียกครั้งแรก การดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
 • -reseal -Clears Event Viewer ล็อก และจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับ จัดส่งให้กับลูกค้า Windows Welcome หรือนิถูกตั้งค่าการเริ่มต้น ครั้งถัดไปที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ ถ้าคุณเรียกใช้การ sysprep-โรงงาน คำสั่ง คุณต้องปิดผนึกการติดตั้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของคุณ กระบวนการติดตั้งพร้อมเครื่อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การ sysprep-reseal คำสั่ง หรือคลิก ทำการฉาบใหม่ ปุ่มในการSysprep กล่องโต้ตอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แฟ้ม Sysprep.inf สำหรับการสนับสนุนหลายภาษา ดูวิธีใช้แบบออนไลน์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้แฟ้มคำตอบและค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง การ แฟ้ม Ref.chm ในโฟลเดอร์ \Support\Tools\Deploy.cab ที่อยู่ในการ Windows XP ซีดีที่มืออาชีพ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302577 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup kbmt KB302577 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302577

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com