Uporaba orodja Sysprep za avtomatiziranje uspešnega uvajanja sistema Windows XP

Prevodi člankov Prevodi člankov
ID članka: 302577 - Oglejte si izdelke, na katere se nanaša ta članek.
Razširi vse | Zmanjšaj

Na tej strani

UVOD

V članku je po korakih opisana uporaba orodja Sysprep (System Preparation Tool – Orodje za pripravo sistema) za avtomatiziranje uspešnega uvajanja sistema Microsoft Windows XP. Sysprep je orodje, namenjeno skrbnikom sistema, izdelovalcem izvirne opreme (OEM) in drugim, ki morajo samodejno uvajati operacijski sistem Windows XP v več računalnikih. Ko izvedete začetne korake namestitve v enem računalniku, lahko zaženete orodje Sysprep in pripravite drug računalnik za kloniranje.

Dodatne informacije

Zahteve za zagon orodja Sysprep

Preden lahko uporabite orodje Sysprep, morajo biti v strojni opremi računalnika in povezanih napravah izpolnjene te zahteve:
 • V referenčnem in ciljnih računalnikih morajo biti združljivi HAL-i. Na primer večprocesorski sistemi (MPS), ki temeljijo na APIC-u (Advanced Programmable Interrupt Controller) morajo uporabljati HAL istega APIC-a. Standardni sistem HAL-a, ki temelji na PIC-u (Programmable Interrupt Controller), ni združljiv niti s HAL-om APIC-a niti s HAL-om MPS-ja.
 • Referenčni in ciljni računalniki morajo imeti enako podporo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Naprave Plug-and-Play v referenčnih in ciljnih računalnikih, kot so modemi, zvočne kartice, omrežne kartice in grafične kartice, so lahko od različnih izdelovalcev. Vendar morajo biti na voljo gonilniki za te naprave.
 • Zahtevana je programska oprema za zajem diska drugega izdelovalca ali strojna oprema za podvajanje diska. Ti izdelki ustvarijo dvojiške podobe trdega diska računalnika in podvojijo podobo na drug trdi disk ali jo shranijo v datoteko na ločenem disku.
 • Velikost trdega diska v ciljnem računalniku mora biti najmanj tolikšna kot velikost trdega diska v referenčnem računalniku. Če je v ciljnem računalniku večji trdi disk, razlika ni vključena v prvotno particijo. Lahko pa s ključem »ExtendOemPartition« v datoteki Sysprep.inf razširite primarno particijo, če je formatirana z datotečnim sistemom NTFS.

Priprava referenčnega računalnika za uvajanje orodja Sysprep

Če želite pripraviti referenčni računalnik za uvajanje orodja Sysprep v sistemu Windows XP, sledite tem korakom:
 1. V referenčnem računalniku namestite operacijski sistem in programe, ki jih želite namestiti tudi v ciljne računalnike.
 2. Kliknite Start, nato Zaženi, vnesite cmd in kliknite V redu.
 3. V ukaznem pozivu vnesite korensko mapo pogona C in vnesite md Sysprep.
 4. Vstavite CD z operacijskim sistemom Windows XP v ustrezen pogon za CD-ROM ali DVD-ROM in v mapi \Support\Tools odprite datoteko Deploy.cab.

  Opomba Če želite zagotoviti, da uporabljate pravilno različico datoteke Deploy.cab za svoj servisni paket, uporabite datoteko Deploy.cab, ki ste jo dobili s tem servisnim paketom. S spodnjega Microsoftovega spletnega mesta prenesite ustrezno različico svojega servisnega paketa:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. Datoteki Sysprep.exe in Setupcl.exe kopirajte v mapo Sysprep.

  Opomba Če uporabljate datoteko Sysprep.inf, tudi to kopirajte v mapo Sysprep. Da bo orodje Sysprep pravilno delovalo, morajo biti datoteke Sysprep.exe, Setupcl.exe in Sysprep.inf vse v isti mapi.
 6. Odstranite CD z operacijskim sistemom Windows XP.
 7. V ukazni poziv vnesite cd Sysprep, da preklopite na mapo Sysprep.
 8. Orodje Sysprep zaženete tako, da v ukazni poziv vnesete ta ukaz:
  Sysprep /izbirni parameter
  Opomba Seznam parametrov je na voljo v razdelku »Parametri Sysprep«.

  Če datoteko Sysprep.exe zaženete iz mape %systemdrive%\Sysprep, datoteka po koncu delovanja odstrani celotno mapo in njeno vsebino.
 9. Microsoft priporoča, da, potem ko zaženete datoteko Sysprep.exe v referenčnem računalniku, v njem prekinete povezavo z lokalnim omrežjem, v katerem bo razvita podoba, in se tako izognete sporom z NetBIOS-om. Tako orodje Sysprep lahko dokonča namestitveni program, se pridruži navedeni domeni in uporabi novo ime računalnika, ki je navedeno v datoteki z odgovori Sysprep.inf.

Ustvarjanje datoteke z odgovori Sysprep.inf

Datoteka z odgovori Sysprep.inf je besedilna datoteka, ki skriptira odgovore za nabor pogovornih oken v grafičnem uporabniškem vmesniku (GUI). Če želite ustvariti datoteko z odgovori Sysprep.inf, ki jo uporablja orodje Sysprep, uporabite urejevalnik besedila ali orodje Setup Manager (Upravitelj namestitve), ki je vključeno na CD-ju s sistemom Windows XP in v kompletu Resource Kit za Microsoft Windows XP. Datoteko z odgovori morate preimenovati v Sysprep.inf in jo postaviti v mapo Sysprep v korenu pogona, na katerem je nameščen sistem Windows XP, lahko pa so te datoteke tudi na disketi. Če se mapa Sysprep imenuje drugače, jo namestitveni program prezre. Parameter za določanje datoteke z odgovori v čarovniku za mininamestitev ne obstaja.

Oblika zapisa in parametri datoteke z odgovori Sysprep.inf

 • Oblika zapisa in parametri datoteke z odgovori Sysprep.inf so enaki kot v datoteki Unattended.txt za Windows XP, vendar so podprti le spodnji razdelki in parametri:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [Display]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [Networking]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [Identification]
  Podpira enak nabor vnosov kot datoteka Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Samodejno ustvari vnose v razdelku [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Omogoča uporabo enake podobe v računalnikih z različnimi napravami za množično shranjevanje.

Ustvarjanje datoteke z odgovori Sysprep.inf z orodjem Setup Manager (Upravitelj namestitve)

Če želite namestiti orodje Setup Manager (Upravitelj namestitve) in ustvariti datoteko z odgovori, sledite tem korakom:
 1. Odprite mapo Moj računalnik in nato na CD-ju s sistemom Windows XP odprite mapo Support\Tools.
 2. Dvokliknite datoteko Deploy.cab, da jo odprete.
 3. V meniju Urejanje kliknite Izberi vse.
 4. V meniju Urejanje kliknite Kopiraj v mapo.
 5. Kliknite Ustvari novo mapo.

  Vnesite želeno ime mape upravitelja namestitve in pritisnite ENTER. Vnesite npr. upravitelj namestitve in pritisnite ENTER.
 6. Kliknite Kopiraj.
 7. Odprite novo mapo, ki ste jo ustvarili, in nato dvokliknite datoteko Setupmgr.exe. Odpre se čarovnik upravitelja za namestitev sistema Windows.
 8. Sledite navodilom v čarovniku in ustvarite datoteko z odgovori.
Če želite več informacij o ustvarjanju datoteke z odgovori, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
308662 POSTOPEK: Z upraviteljem namestitve ustvarite datoteko z odgovori v sistemu Windows 2000 (Ta povezava lahko vodi k besedilu, ki je delno ali v celoti v angleščini)

Parametri orodja Sysprep

V orodju Sysprep v sistemu Windows XP lahko uporabite spodnje izbirne parametre:
 • -activated – Ne ponastavite dovoljenega časa za aktiviranje izdelka Windows. Ta parameter uporabite le, če ste namestitev sistema Windows aktivirali v tovarni.

  Pomembno Ključ izdelka, s katerim aktivirate namestitev sistema Windows, se mora ujemati s ključem izdelka, ki je naveden na nalepki COA na določenem računalniku.
 • -audit – Znova zažene računalnik v tovarniškem načinu, ne da bi moral ustvariti nove varnostne ID-je (SID-je) ali obdelati elemente v razdelku [OEMRunOnce] datoteke Winbom.ini. Ta parameter ukazne vrstice uporabite le, če je računalnik že v tovarniškem načinu.
 • -bmsd – Prikaže vse naprave za množično shranjevanje, ki so na voljo v razdelku [SysprepMassStorage].
 • -clean – Počisti zbirko podatkov nujnih naprav, ki jo uporablja razdelek [SysprepMassStorage] v datoteki Sysprep.inf.
 • -factory – Znova zažene računalnik v stanju z omogočenim omrežjem, ne da bi se prikazal pozdravni zaslon Windows ali mini namestitev. Ta parameter je koristen za posodabljanje gonilnikov, zagon oštevilčevanja Plug and Play, nameščanje programov, preskušanje, konfiguriranje računalnika s strankinimi podatki ali izvajanje drugih sprememb konfiguracije v tovarniškem okolju. V podjetjih, ki uporabljajo programsko opremo za zajem diska (ali kloniranje), lahko tovarniški način zmanjša število zahtevanih podob.

  Ko so dokončana vsa opravila v tovarniškem načinu, zaženite datoteko Sysprep.exe s parametrom -reseal, da računalnik pripravite na dostavo končnemu uporabniku.
 • -forceshutdown – Zaustavi računalnik, ko se datoteka Sysprep.exe neha izvajati.

  Opomba Ta parameter uporabite v računalnikih, ki imajo BIOS ACPI, ki se pri privzetem vedenju datoteke Sysprep.exe ne zaustavi pravilno.
 • -mini – Konfigurira sistem Microsoft Windows XP Professional za uporabo mininamestitve namesto pozdravnega zaslona sistema Windows. Ta parameter ne vpliva na sistem Microsoft Windows XP Home Edition, v katerem se pri prvem zagonu vedno prikaže pozdravni zaslon sistema Windows.

  Če nameravate z datoteko Sysprep.inf avtomatizirati mininamestitev, morate zagnati orodje Sysprep s stikalom -mini ali pa v vmesniku GUI potrdite polje MiniSetup. Če ne zaženete mininamestitve, Windows XP Professional privzeto prikaže pozdravni zaslon Windows.
 • -noreboot – Spremeni registrske vnose (SID, OemDuplicatorString in druge), ne da bi se računalnik znova zagnal ali pripravil na podvojevanje. Ta parameter se večinoma uporablja za preskušanje, še posebej za preverjanje, ali je register pravilno spremenjen. Microsoft ne priporoča te možnosti, saj zaradi spreminjanja nastavitev v računalnik, potem ko je bila zagnana datoteka Sysprep.exe, lahko postane priprava, ki jo je izvedla ta datoteka, neveljavna. Tega parametra ne uporabite v delovnem okolju.
 • -nosidgen – Zažene datoteko Sysprep.exe, ne da bi ustvaril nove SID-e. Ta parameter uporabite, če ne podvajate računalnika, ko zaganjate datoteko Sysprep.exe ali če vnaprej nameščanje domenske krmilnike.
 • -pnp – Zažene popolno oštevilčevanje naprav Plug and Play in namestitev drugih naprav med mininamestitvijo. Ta parameter ukazne vrstice nima učinka, če se ob prvem zagonu prikaže pozdravni zaslon Windows.

  Parameter ukazne vrstice -pnp uporabite le, ko morate odkriti in namestite prejšnje naprave, ki niso Plug and Play. Parametra sysprep -pnp ne uporabite v računalnikih, ki uporabljajo samo naprave Plug and Play. Sicer povečate čas, potreben za izkušnjo ob prvem zagonu, ne da bi s tem uporabniku omogočili kakršno koli dodatno ugodnost.

  Opomba Ko se nepodpisanim gonilnikom ni mogoče izogniti, uporabite parameter UpdateInstalledDrivers=yes skupaj s parametroma OemPnPDriversPath= in DriverSigningPolicy=ignore namesto parametra -pnp in tako omogočite večji obseg nevidne namestitve.
 • -quiet – Zažene datoteko Sysprep.exe brez prikaza zaslonskih potrditvenih sporočil. Ta parameter je koristen, če avtomatizirate datoteko Sysprep.exe. Če npr. nameravate zagnati datoteko Sysprep.exe, takoj ko se dokonča namestitveni program, dodajte ukaz sysprep -quiet v razdelek [GuiRunOnce] datoteke Unattend.txt.
 • -reboot – Prisili računalnik, da se samodejno znova zažene, in nato zažene pozdravni zaslon Windows, mininamestitev ali tovarniški način, kot je določeno. Ta parameter je koristen, ko želite nadzorovati računalnik in preveriti, ali izkušnja ob prvem zagonu pravilno deluje.
 • -reseal – Počisti dnevnike pregledovalnika dogodkov in pripravi računalnik za dostavo stranki. Pozdravni zaslon Windows ali mininamestitev je nastavljena, da se zažene ob naslednjem vnovičnem zagonu računalnika. Če zaženete ukaz sysprep -factory, morate namestitev zapečatiti kot zadnji korak v prednamestitvenem postopku. To naredite tako, da zaženete ukaz sysprep -reseal ali kliknete gumb Znova zapečati v pogovornem oknu Sysprep.

Sklici

Če želite več informacij o uporabi datoteke Sysprep.inf za večjezično podporo, glejte spletno pomoč.

Podrobnejšo razlago datotek z odgovori in njihovih veljavnih vrednosti parametrov najdete v datoteki Ref.chm v mapi \Support\Tools\Deploy.cab, ki je na CD-ju s sistemom Windows XP Professional.

Lastnosti

ID članka: 302577 - Zadnji pregled: 6. junij 2013 - Revizija: 3.1
Velja za:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ključne besede: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Pošlji povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com