Použitie nástroja Sysprep na automatizáciu úspešného nasadenia systému Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 302577 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Tento článok obsahuje krokový postup použitia nástroja System Preparation Tool (Sysprep) na automatizáciu úspešného nasadenia systému Microsoft Windows XP. Nástroj Sysprep je určený pre správcov systému, výrobcov OEM (Original Equipment Manufacturer) a ďalších používateľov, ktorí potrebujú automaticky nasadiť operačný systém Windows XP na viacerých počítačoch. Po vykonaní úvodných krokov inštalácie na jednom počítači môžete spustiť nástroj Sysprep a pripraviť tento počítač na klonovanie.

Ďalšie informácie

Požiadavky na spustenie nástroja Sysprep

Pred spustením nástroja Sysprep skontrolujte, či počítač a súvisiace zariadenia spĺňajú nasledujúce povinné požiadavky:
 • Referenčný a vzdialené počítače musia mať kompatibilné vrstvy HAL. Multiprocesorové systémy MPS založené na radičoch Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) musia používať rovnakú vrstvu APIC HAL. Štandardný systém založený na radiči HAL Programmable Interrupt Controller (PIC) nie je kompatibilný buď s vrstvou APIC HAL, alebo s vrstvou MPS HAL.
 • Referenčný a vzdialené počítače musia mať rovnakú podporu rozhrania Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
 • Zariadenia Plug-and-Play na referenčnom a vzdialených počítačoch, ako sú napr. modemy, zvukové karty, sieťové karty a grafické karty, nemusia byť od rovnakého výrobcu. Musíte mať však k dispozícii pre tieto zariadenia ovládače.
 • Softvér na vytváranie imidžov diskov alebo hardvérové zariadenia na duplikovanie diskov od iných výrobcov. Tieto produkty slúžia na vytváranie binárnych imidžov na pevnom diskom počítača a tento imidž buď duplikujú na inom pevnom disku, alebo imidž uložia do súboru na separátnom disku.
 • Pevný disk na cieľovom počítači musí byť aspoň tak veľký ako pevný disk na referenčnom počítači. Ak má cieľový počítač väčší pevný disk, rozdiel vo veľkosti nie je v primárnej oblasti. Ak bola primárna oblasť sformátovaná použitím súborového systému NTFS, môžete na jej rozšírenie použiť kľúč ExtendOemPartition v súbore Sysprep.inf.

Pripravenie referenčného počítača na nasadenie nástroja Sysprep

Ak chcete pripraviť referenčný počítač na nasadenie nástroja Sysprep v systéme Windows XP, postupujte nasledovne:
 1. Na referenčnom počítači nainštalujte operačný systém a ľubovoľné programy, ktoré chcete mať nainštalované aj na cieľových počítačoch.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V príkazovom riadku zadajte cestu ku koreňovému priečinku na jednotke C a zadajte príkaz md Sysprep.
 4. Vložte disk CD so systémom Windows XP do príslušnej jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM a potom otvorte súbor Deploy.cab v priečinku \Support\Tools.

  Poznámka. Je dôležité použiť správnu verziu súboru Deploy.cab určenú pre nainštalovaný balík Service Pack. Z tohto dôvodu je najbezpečnejšie použiť súbor Deploy.cab, ktorý sa distribuuje s daným balíkom Service Pack. Ak chcete prevziať správnu verziu súboru pre váš balík Service Pack, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Skopírujte súbor Sysprep.exe a Setupcl.exe do priečinka Sysprep.

  Poznámka. Ak používate súbor Sysprep.inf, skopírujte do priečinka Sysprep aj tento súbor. Na zaistenie správneho fungovania nástroja Sysprep je nutné umiestniť súbory Sysprep.exe, Setupcl.exe a Sysprep.inf do rovnakého priečinka.
 6. Vyberte disk CD s operačným systémom Windows XP.
 7. V príkazovom riadku zadaním príkazu cd Sysprep prejdite do priečinka Sysprep.
 8. Ak chcete spustiť nástroj Sysprep zadajte v príkazovom riadku nasledujúci príkaz:
  Sysprep /voliteľný parameter
  Poznámka. Zoznam parametrov nájdete v časti Parametre nástroja Sysprep.

  Ak spustíte súbor Sysprep.exe z priečinka %systemdrive%\Sysprep, súbor Sysprep.exe po dokončení operácie odstráni celý priečinok aj jeho obsah.
 9. Spoločnosť Microsoft odporúča po spustení súboru Sysprep.exe na referenčnom počítači izolovať referenčný počítač z lokálnej siete, do ktorej sa bude následne imidž zavádzať, aby sa predišlo možným konfliktom systému NetBIOS. Týmto umožníte nástroju Sysprep dokončiť inštalačný program, začleniť sa do zadanej domény a použiť nový názov počítača, ktorý je zadaný v súbore odpovedí Sysprep.inf.

Vytvorenie súboru odpovedí Sysprep.inf

Súbor odpovedí Sysprep.inf je textový súbor, ktorý skriptuje odpovede pre sériu dialógových okien grafického používateľského rozhrania GUI (Graphical User Interface). Ak chcete vytvoriť súbor odpovedí Sysprep.inf, ktorý sa používa nástrojom Sysprep, môžete použiť textový editor alebo nástroj Setup Manager obsiahnutý na disku CD so systémom Windows XP alebo tiež v súprave Microsoft Windows XP Resource Kit. Súbor odpovedí je nutné premenovať na Sysprep.inf a tento súbor sa musí nachádzať v priečinku Sysprep na koreňovej úrovni jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows XP. Tieto súbory je možné tiež uložiť na disketu. Ak sa priečinok Sysprep volá inak, inštalačný program ho ignoruje. Neexistuje parameter na zadanie súboru odpovedí sprievodcu Mini-Setup Wizard.

Formát a parametre súboru odpovedí Sysprep.inf

 • Formát a parametre súboru odpovedí Sysprep.inf sú rovnaké ako v prípade súboru Unattended.txt pre systém Windows XP, no podporované sú len nasledujúce časti a parametre:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [Display]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [Networking]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [Identification]
  Podporuje rovnakú súpravu položiek ako súbor Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Automaticky generuje položky v časti [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Umožňuje použiť rovnaký imidž na počítačoch s rôznymi veľkokapacitnými ukladacími zariadeniami.

Použitie nástroja Setup Manager na vytvorenie súboru odpovedí Sysprep.inf

Ak chcete nainštalovať nástroj Setup Manager a vytvoriť súbor odpovedí, postupujte nasledovne:
 1. Otvorte okno Tento počítač a potom otvorte priečinok Support\Tools na disku CD so systémom Windows XP.
 2. Dvakrát kliknite na súbor Deploy.cab. Súbor sa otvorí.
 3. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vybrať všetko.
 4. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať do priečinka.
 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový priečinok.

  Zadajte požadovaný názov pre priečinok pre nástroj Setup Manager a stlačte kláves ENTER. Zadajte napríklad setup manager a stlačte kláves ENTER.
 6. Kliknite na položku Kopírovať.
 7. Otvorte nový priečinok, ktorý ste vytvorili, a dvakrát kliknite na súbor Setupmgr.exe. Spustí sa sprievodca Windows Setup Manager Wizard.
 8. Postupujte podľa pokynov zobrazených v sprievodcovi a vytvorte súbor odpovedí.
Ďalšie informácie o vytvorení súboru odpovedí zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
308662 POSTUP: Použitie nástroja Setup Manager na vytvorenie súboru odpovedí v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)

Parametre nástroja Sysprep

V systéme Windows XP môžete v príkazovom riadku použiť s príkazom Sysprep nasledujúce voliteľné parametre:
 • -activated - Nevynuluje obdobie odkladu pre aktiváciu produktu Windows. Tento parameter použite len v prípade, že aktivujete inštaláciu v systéme Windows ako výrobca počítača.

  Dôležité. Kód Product Key, ktorý použijete na aktiváciu inštalácie systému Windows, sa musí zhodovať s kódom Product Key, ktorý je uvedený na nálepke COA, ktorá je prilepená na danom konkrétnom počítači.
 • -audit - Reštartuje počítač v režime Factory bez nutnosti generovania nových identifikácií zabezpečenia (SID - Security ID) alebo spracovania ľubovoľných položiek v časti [OEMRunOnce] súboru Winbom.ini. Tento parameter príkazu príkazového riadka použite len v prípade, ak je počítač už v režime Factory.
 • -bmsd - Zadá všetky dostupné veľkokapacitné ukladacie zariadenia do časti [SysprepMassStorage].
 • -clean - Vymaže databázu kritických zariadení, ktorá sa používa časťou [SysprepMassStorage] v súbore Sysprep.inf.
 • -factory - Reštartuje systém v režime s podporou siete bez zobrazenia uvítacej obrazovky systému Windows Welcome alebo obrazovky mini-Setup. Tento parameter je užitočný na aktualizovanie ovládačov, spustenie enumerácie Plug and Play, inštaláciu programov, testovanie, konfiguráciu počítača zákazníckymi údajmi alebo vykonanie iných zmien konfigurácie v podnikovom prostredí. Spoločnostiam, ktoré používajú softvér na vytváranie imidžov disku (klonovanie), môže znížiť počet potrebných imidžov.

  Po dokončení všetkých úloh v režime Factory spustite súbor Sysprep.exe s použitím parametra -reseal, čím pripravíte počítač na dodanie koncovému používateľovi.
 • -forceshutdown - Vypne počítač po dokončení operácií vykonávaných súborom Sysprep.exe.

  Poznámka. Tento parameter použite na počítačoch, ktoré majú systém ACPI BIOS, ktorý sa nevypína správne pri predvolenom správaní súboru Sysprep.exe.
 • -mini - Konfiguruje systém Microsoft Windows XP Professional na použitie obrazovky Mini Setup namiesto uvítacej obrazovky Windows Welcome. Tento parameter nemá vplyv na systém Microsoft Windows XP Home Edition, ktorý pri prvom spustení vždy zobrazí uvítaciu obrazovku Windows Welcome.

  Nezabudnite, že ak plánujete použiť súbor Sysprep.inf na automatizáciu inštalácie typu Mini-Setup, je nutné spustiť nástroj Sysprep s použitím prepínača -mini alebo začiarknuť v grafickom rozhraní začiarkavacie políčko MiniSetup. Ak nezvolíte spustenie inštalácie v režime Mini-Setup, systém Windows XP Professional spustí uvítaciu obrazovku Windows Welcome.
 • -noreboot - Upraví položky databázy Registry (SID, OemDuplicatorString a ďalšie položky) bez reštartovania počítača alebo vykonania prípravy na duplikovanie. Tento parameter sa používa najmä na testovanie, špeciálne na overenie, či sa databáza Registry správne upravila. Spoločnosť Microsoft neodporúča použitie tejto možnosti, pretože vykonanie zmien v počítači po spustení súboru Sysprep.exe môže znefunkčniť prípravu, ktorú dokončil súbor Sysprep.exe. Nepoužívajte tento parameter v podnikovom prostredí.
 • -nosidgen - Spustí súbor Sysprep.exe bez generovania nových identifikácií SID. Tento parameter je nutné použiť, ak neduplikujete počítač, na ktorom spúšťate súbor Sysprep.exe, alebo ak vykonávate reinštaláciu doménových radičov.
 • -pnp - Spustí úplnú enumeráciu zariadení Plug and Play a inštaláciu predchádzajúcich zariadení počas inštalácie Mini-Setup. Tento parameter príkazového riadka nemá žiadny vplyv, ak sa pri prvom spustení spúšťa obrazovka Windows Welcome.

  Parameter -pnp príkazového riadka použite len v prípade, ak je nutné zistiť a nainštalovať predtým používané zariadenia nepodporujúce Plug and Play. Nepoužívajte parameter sysprep -pnp príkazového riadka na počítačoch, ktoré používajú len zariadenia Plug and Play. Ak ho použijete na takomto počítači, predĺži sa čas prvého spustenia a pre používateľa nie je jeho použitie žiadnym prínosom.

  Poznámka. Ak nie je možné obísť nepodpísané ovládače, použite parameter UpdateInstalledDrivers=yes spolu s parametrom OemPnPDriversPath= a parametrom DriverSigningPolicy=ignore namiesto parametra -pnp. Docielite tým hladší priebeh inštalácie.
 • -quiet - Spustí súbor Sysprep.exe bez zobrazenia potvrdzujúcich hlásení na obrazovke. Tento parameter je užitočný, ak chcete spustiť súbor Sysprep.exe v automatizovanom režime. Ak napríklad plánujete spustiť súbor Sysprep.exe ihneď po dokončení inštalačného programu spusteného v bezobslužnom programe, pridajte príkaz sysprep -quiet do časti [GuiRunOnce] súboru Unattend.txt.
 • -reboot - Vynúti automatické reštartovanie a potom spustí režim Windows Welcome, Mini-Setup alebo Factory, podľa toho, ktorý zadáte. Použitie tohto parametra je užitočné, ak chcete skontrolovať počítač a overiť, či prvé spustenie pracuje správne.
 • -reseal - Vymaže obsah denníkov zobrazovača udalostí a pripraví počítač na dodanie zákazníkovi. V počítači sa nastaví režim Windows Welcome alebo Mini-Setup, ktorý sa spustí pri ďalšom spustení počítača. Ak spustíte príkaz sysprep -factory, v rámci predinštalačného procesu je nutné inštaláciu zapečatiť. Vykonáte to spustením príkazu sysprep -reseal alebo kliknutím na tlačidlo Reseal (Zapečatiť) v dialógovom okne Sysprep.

Odkazy

Informácie o používaní súboru Sysprep.inf, ak sa požaduje viacjazyčná podpora, nájdete v Pomocníkovi online.

Podrobnejšie vysvetlenie súborov odpovedí a platných hodnôt ich parametrov nájdete v súbore Ref.chm v priečinku \Support\Tools\Deploy.cab, ktorý sa nachádza na disku CD so systémom Windows XP Professional.

Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 302577 - Posledná kontrola: 31. mája 2013 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com