Bruke Sysprep-verktøyet til å automatisere distribusjon av Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 302577 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.

Sørg for at du kjører Windows XP med Service Pack 3 (SP3) for å fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer for Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Brukerstøtte avsluttes for enkelte versjoner av Windows

Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du bruker systemforberedelsesverktøyet Sysprep til å automatisere distribusjonen av Microsoft Windows XP. Sysprep er et verktøy som er utformet for systemansvarlige, opprinnelige utstyrsfabrikanter (Original Equipment Manufacturer, OEM) og andre som må distribuere Windows XP-operativsystemet automatisk på flere datamaskiner. Når du har utført de opprinnelige installasjonstrinnene på en enkelt datamaskin, kan du kjøre Sysprep-verktøyet for å klargjøre eksempeldatamaskinen for kloning.

Mer informasjon

Krav for å kjøre Sysprep-verktøyet

Før du kan bruke Sysprep-verktøyet, må datamaskinens maskinvare og relaterte enheter oppfylle følgende krav:
 • Referanse- og måldatamaskinen må ha kompatible HALer (Hardware Abstraction Layer). APIC-baserte (Advanced Programmable Interrupt Controller) flerprosessorsystemer (MPS) må for eksempel bruke samme APIC-HAL. Et standard HAL-PIC-basert system (Programmable Interrupt Controller) er ikke kompatibelt med APIC-HALen eller MPS-HALen.
 • Referanse- og måldatamaskinen må ha samme støtte for ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Plug and Play-enhetene på referanse- og måldatamaskinen, for eksempel modem, lydkort, nettverkskort og skjermkort, trenger ikke å komme fra samme produsent. Driverne for disse enhetene må imidlertid være tilgjengelige.
 • Et tredjeparts diskavbildningsprogram eller diskdupliserende maskinvareenheter kreves. Disse produktene oppretter binære avbildninger av datamaskinens harddisk, og dupliserer avbildningen til en annen harddisk eller lagrer avbildningen i en fil på en separat disk.
 • Størrelsen på harddisken på måldatamaskinen må ha minst samme størrelse som harddisken på referansedatamaskinen. Hvis måldatamaskinen har en større harddisk, er ikke forskjellen inkludert i primærpartisjonen. Du kan imidlertid bruke ExtendOemPartition-nøkkelen i filen Sysprep.inf til å utvide primærpartisjonen hvis den ble formatert ved hjelp av NTFS-filsystemet.

Klargjøre en referansedatamaskin for Sysprep-distribusjon

Bruk følgende fremgangsmåte for å klargjøre en referansedatamaskin for Sysprep-distribusjon i Windows XP:
 1. På en referansedatamaskin installerer du operativsystemet og eventuelle programmer som skal være installert på måldatamaskinene.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd, og klikk deretter OK.
 3. Ved ledeteksten endrer du rotmappen til stasjon C, og skriver deretter inn md Sysprep.
 4. Sett inn CDen for Windows XP-operativsystemet i den riktige CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen, og åpne deretter filen Deploy.cab i mappen \Support\Tools.

  Obs!  Hvis du vil forsikre deg om at du bruker riktig versjon av Deploy.cab-filen for oppdateringspakken, kan du bruke Deploy.cab-filen som distribueres med denne oppdateringspakken. Gå til følgende webområde for Microsoft for å laste ned riktig versjon for oppdateringspakken din:
  http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Kopier filen Sysprep.exe og Setupcl.exe til Sysprep-mappen.

  Obs!  Hvis du bruker Sysprep.inf-filen, kopierer du også denne filen til Sysprep-mappen. Før Sysprep-verktøyet kan fungere på riktig måte, må filene Sysprep.exe, Setupcl.exe og Sysprep.inf alle ligge i samme mappe.
 6. Ta ut CDen for Windows XP-operativsystemet.
 7. Ved ledeteksten skriver du inn cd Sysprep for å bytte til Sysprep-mappen.
 8. Hvis du vil kjøre Sysprep-verktøyet, skriver du inn følgende kommando ved ledeteksten:
  Sysprep /valgfri parameter
  Obs!  Du finner en liste over parametere i delen Sysprep-parametere.

  Hvis du kjører Sysprep.exe-filen fra mappen %systemstasjon%\Sysprep, fjerner Sysprep.exe-filen hele mappen og innholdet i mappen etter at den er ferdig.
 9. Microsoft anbefaler at du isolerer referansedatamaskinen fra det lokale nettverket der avbildningen vil bli distribuert etter at du har kjørt Sysprep.exe-filen på en referansedatamaskin, slik at du unngår eventuelle NetBIOS-konflikter. Dermed kan Sysprep-verktøyet fullføre installasjonsprogrammet, koble seg til domenet som er angitt og bruke det nye datamaskinnavnet som er angitt i svarfilen Sysprep.inf.

Opprette svarfilen Sysprep.inf

Svarfilen Sysprep.inf er en tekstfil som skripter svarene for en rekke dialogbokser for grafisk brukergrensesnitt (GUI). Hvis du vil opprette en Sysprep.inf-svarfil som brukes av Sysprep-verktøyet, kan du bruke et tekstredigeringsprogram eller verktøyet for installasjonsbehandling som finnes på CDen for Windows XP, og som også finnes i Microsoft Windows XP Resource Kit. Svarfilen må få det nye navnet Sysprep.inf, og må ligge i Sysprep-mappen i roten til stasjonen der Windows XP er installert, eller på en diskett. Hvis Sysprep-mappen får et annet navn, ignoreres den av installasjonsprogrammet. Det finnes ingen parameter for å angi svarfilen for veiviseren for mini-installasjon.

Format og parametere for svarfilen Sysprep.inf

 • Formatet og parameterne for svarfilen Sysprep.inf er de samme som filen Unattended.txt for Windows XP, men bare følgende deler og parametere støttes:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [LicenseFilePrintData]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [GuiRunOnce]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [Display]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [RegionalSettings]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [Networking]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [Identification]
  Støtter samme sett med oppdateringer som Unattend.txt-filen.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Genererer automatisk oppføringene i delen [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Lar deg bruke samme avbildning på datamaskiner med ulike masselagringsenheter.

Bruke verktøyet for installasjonsbehandling til å opprette svarfilen Sysprep.inf

Bruk følgende fremgangsmåte til å installere verktøyet for installasjonsbehandling og opprette en svarfil:
 1. Åpne Min datamaskin, og åpne deretter mappen Support\Tools på CDen for Windows XP.
 2. Dobbeltklikk filen Deploy.cab for å åpne den.
 3. Velg Merk altRediger-menyen.
 4. Klikk Kopier til mappeRediger-menyen.
 5. Klikk Opprett ny mappe.

  Skriv inn navnet på mappen for installasjonsbehandling, og trykk deretter ENTER. Skriv for eksempel inn installasjonsbehandling, og trykk deretter ENTER.
 6. Klikk Kopier.
 7. Åpne den nye mappen du har opprettet, og dobbeltklikk deretter filen Setupmgr.exe. Veiviseren for installasjonsbehandling i Windows starter.
 8. Følg instruksjonene i veiviseren for å opprette en svarfil.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en svarfil, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308662 Bruke installasjonsbehandling til å opprette en svarfil i Windows 2000 (Dette kan være på engelsk)

Sysprep-parametere

Du kan bruke følgende valgfrie parametere med Sysprep-kommandoen i Windows XP:
 • -activated ? Ikke tilbakestill gyldighetsperioden for Windows-produktaktivering. Bare bruk denne parameteren hvis du har aktivert Windows-installasjonen under produksjon.

  Viktig!  Produktnøkkelen du bruker til å aktivere Windows-installasjonen, må samsvare med produktnøkkelen som finnes på ekthetsgarantien på den aktuelle datamaskinen.
 • -audit ? Starter datamaskinen på nytt i fabrikkmodus uten å generere nye sikkerhets-IDer (SIDer) eller behandle eventuelle elementer i delen [OEMRunOnce] i Winbom.ini-filen. Bare bruk denne kommandolinjeparameteren hvis datamaskinen allerede er i fabrikkmodus.
 • -bmsd Fyller alle de tilgjengelige masselagringsenhetene i delen [SysprepMassStorage].
 • ?-clean ? Tømmer databasen med de nødvendige enhetene som brukes av delen [SysprepMassStorage] i Sysprep.inf-filen.
 • -factory ? Starter på nytt i en nettverksaktivert tilstand uten å vise mini-installasjon for Windows eller Windows-velkomst. Denne parameteren er nyttig når du skal oppdatere drivere, kjøre Plug and Play-opplisting, installere programmer, teste, konfigurere datamaskinen med kundedata eller foreta andre konfigurasjonsendringer i fabrikkmiljøet. For bedrifter som bruker diskavbildningsprogramvare (eller kloningsprogramvare) kan fabrikkmodus redusere antallet nødvendige avbildninger.

  Når alle oppgavene i fabrikkmodus er fullført, kan du kjøre Sysprep.exe-filen ved å bruke -reseal-parameteren til å klargjøre datamaskinen for levering til sluttbrukeren.
 • -forceshutdown ? Slår av datamaskinen når Sysprep.exe-filen er ferdig.

  Obs!  Bruk denne parameteren på datamaskiner som har en ACPI BIOS som ikke slår seg av på riktig måte med den standard virkemåten til Sysprep.exe-filen.
 • -mini ? Konfigurerer Microsoft Windows XP Professional til å bruke mini-installasjon i stedet for Windows-velkomst. Denne parameteren påvirker ikke Microsoft Windows XP Home Edition, der den første kjøringen alltid viser Windows-velkomst.

  Legg merke til at hvis du har tenkt å bruke Sysprep.inf-filen til å automatisere mini-installasjonen, må du enten kjøre Sysprep-verktøyet ved å bruke -mini-bryteren, eller merke av for MiniSetup brukergrensesnittet. Hvis du velger ikke å kjøre mini-installasjonen, kjører som standard Windows XP Professional Windows-velkomst.
 • -noreboot ? Endrer registeroppføringer (SID, OemDuplicatorString og andre registeroppføringer) uten at datamaskinen starter på nytt eller forbereder duplisering. Denne parameteren brukes stort sett for testing, spesielt for å se om registret er endret på riktig måte. Microsoft anbefaler ikke dette alternativet. Hvis du foretar endringer i en datamaskin etter at Sysprep.exe-filen har kjørt, kan du ugyldiggjøre klargjøringen som ble fullført av Sysprep.exe-filen. Ikke bruk denne parameteren i et produksjonsmiljø.
 • -nosidgen ? Kjører Sysprep.exe-filen uten å generere nye SIDer. Du må bruke denne parameteren hvis du ikke dupliserer datamaskinen der du kjører Sysprep.exe-filen eller hvis du forhåndsinstallerer domenekontrollere.
 • -pnp ? Kjører den fullstendige Plug and Play-enhetsopplistingen og installasjonen av tidligere enheter under mini-installasjonen. Denne kommandolinjeparameteren har ingen virkning hvis den første kjøringen er Windows-velkomst.

  Bruk bare kommandolinjeparameteren -pnp når du må finne og installere tidligere enheter som ikke er Plug and Play-enheter. Ikke bruk kommandolinjeparameteren sysprep -pnp på datamaskiner som bare bruker Plug and Play-enheter. Da vil den første kjøringen ta lengre tid, uten at det er til noen fordel for brukeren.

  Obs!  Når usignerte drivere ikke kan unngås, bruker du parameteren UpdateInstalledDrivers=yes sammen med OemPnPDriversPath= og DriverSigningPolicy=ignore i stedet for kommandolinjeparameteren -pnp for å få en mer sømløs installasjon.
 • -quiet ? Kjører Sysprep.exe-filen uten å vise bekreftelsesmeldinger på skjermen. Dette er nyttig hvis du automatiserer Sysprep.exe-filen. Hvis du for eksempel har tenkt å kjøre Sysprep.exe-filen rett etter at det uovervåkede installasjonsprogrammet er fullført, kan du legge til sysprep -quiet-kommandoen i delen [GuiRunOnce] i Unattend.txt-filen.
 • -reboot ? Tvinger datamaskinen til å starte på nytt automatisk, og starter deretter Windows Welcome Mini-Setup eller fabrikkmodus, som angitt. Dette er nyttig når du vil overvåke datamaskinen og bekrefte at den første kjøringen fungerer på riktig måte.
 • -reseal ? Fjerner Hendelsesliste-loggene og klargjør datamaskinen for levering til kunden. Windows-velkomst eller mini-installasjon er klar til å starte neste gang datamaskinen startes. Hvis du kjører sysprep -factory-kommandoen, må du forsegle installasjonen som det siste trinnet i prosessen med å forhåndsinstallere. Du gjør dette ved å kjøre sysprep -reseal-kommandoen eller klikke Forsegl på nytt i dialogboksen Sysprep.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Sysprep.inf-filen for flerspråklig støtte, kan du se elektronisk hjelp.

Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring om svarfiler og deres gyldige parameterverdier, kan du se filen Ref.chm i mappen \Support\Tools\Deploy.cab, som finnes på CDen for Windows XP Professional.

Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 302577 - Forrige gjennomgang: 31. mai 2013 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nøkkelord: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com