Het hulpprogramma Sysprep gebruiken om een geslaagde implementatie van Windows XP te automatiseren

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 302577 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL302577
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING

In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe u SysPrep (System Preparation Tool) gebruikt om de implementatie van Microsoft Windows XP te automatiseren. Sysprep is een hulpprogramma dat is ontworpen voor systeembeheerders, OEM's (Original Equipment Manufacturers) en anderen die het besturingssysteem Windows XP automatisch op meerdere computers moeten implementeren. Nadat u de eerste installatiestappen op één computer hebt voltooid, kunt u het hulpprogramma Sysprep uitvoeren om de voorbeeldcomputer voor het klonen voor te bereiden.

Meer informatie

Vereisten voor het uitvoeren van het hulpprogramma Sysprep

Voordat u het hulpprogramma Sysprep kunt gebruiken, moeten uw computerhardware en verwante apparaten voldoen aan de volgende vereisten:
 • De referentie- en doelcomputer moeten over compatibele HAL's beschikken. Op APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) gebaseerde MPS-systemen (multiprocessorsystemen) moeten bijvoorbeeld dezelfde APIC HAL gebruiken. Een systeem dat op de standaard HAL PIC (Programmable Interrupt Controller) is gebaseerd, is niet compatibel met de APIC HAL of de MPS HAL.
 • De referentie- en doelcomputer moeten over dezelfde ACPI-ondersteuning (Advanced Configuration and Power Interface) beschikken.
 • De Plug en Play-apparaten op de referentie- en doelcomputer, zoals modems, geluidskaarten, netwerkadapters en videokaarten, hoeven niet van dezelfde fabrikant afkomstig te zijn. De stuurprogramma's voor deze apparaten moeten echter wel beschikbaar zijn.
 • Software voor schijfreplicatie of hardware voor schijfduplicatie van andere leveranciers is vereist. Met deze producten worden binaire kopieën van de vaste schijf van een computer gemaakt en wordt de replica gedupliceerd naar een andere vaste schijf of opgeslagen naar een bestand op een aparte schijf.
 • De vaste schijf van de doelcomputer moet ten minste even groot zijn dan de vaste schijf van de referentiecomputer. Als de doelcomputer een grotere vaste schijf heeft, wordt het verschil niet in de primaire partitie opgenomen. U kunt echter de sleutel ExtendOemPartition in het bestand Sysprep.inf gebruiken om de primaire partitie uit te breiden als deze partitie is geformatteerd als NTFS-bestandssysteem.

Een referentiecomputer voorbereiden voor implementatie met Sysprep

Voer de volgende stappen uit om een referentiecomputer voor te bereiden voor implementatie met Sysprep in Windows XP:
 1. Installeer op een referentiecomputer het besturingssysteem en de programma's die u op de doelcomputers wilt installeren.
 2. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 3. Ga bij de opdrachtprompt naar de hoofdmap van station C en typ md Sysprep.
 4. Plaats de cd met het Windows XP-besturingssysteem in het cd-rom- of dvd-rom-station en open het bestand Deploy.cab in de map \Support\Tools.

  Opmerking Om er zeker van te zijn dat u de juiste versie van het bestand Deploy.cab voor uw servicepack gebruikt, gebruikt u het bestand Deploy.cab dat bij het servicepack is geleverd. Ga naar de volgende Microsoft-website om de juiste versie voor uw servicepack te downloaden:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. Kopieer de bestanden Sysprep.exe en Setupcl.exe naar de map Sysprep.

  Opmerking Als u het bestand Sysprep.inf gebruikt, kopieert u dit bestand ook naar de map Sysprep. Het hulpprogramma Sysprep werkt alleen goed als de bestanden Sysprep.exe, Setupcl.exe en Sysprep.inf zich in dezelfde map bevinden.
 6. Verwijder de cd met het Windows XP-besturingssysteem.
 7. Type bij de opdrachtprompt cd Sysprep om naar de map Sysprep te gaan.
 8. Als u het hulpprogramma Sysprep wilt uitvoeren, typt u de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  Sysprep /optionele parameter
  Opmerking Zie de sectie 'Sysprep-parameters' voor een lijst met parameters.

  Als u het bestand Sysprep.exe uitvoert vanuit de map %systeemstation%\Sysprep, wordt de hele map en de inhoud van de map verwijdert nadat SysPrep.exe is voltooid.
 9. Microsoft raadt aan, nadat u het bestand Sysprep.exe op een referentiecomputer hebt uitgevoerd, de referentiecomputer te isoleren van het lokale netwerk waarin de replica wordt geïnstalleerd, om NetBIOS-conflicten te voorkomen. Zo kan het hulpprogramma Sysprep.exe het installatieprogramma voltooien, lid worden van het opgegeven domein en de nieuwe computernaam gebruiken die is opgegeven in het antwoordbestand Sysprep.inf.

Het antwoordbestand Sysprep.inf maken

Het antwoordbestand Sysprep.inf is een tekstbestand dat scripts bevat voor de antwoorden in een reeks dialoogvensters van de grafische gebruikersinterface. Als u een Sysprep.inf-antwoordbestand wilt maken dat wordt gebruikt door het hulpprogramma Sysprep, kunt u een teksteditor of het hulpprogramma Installatiebeheer op de cd-rom van Windows XP of in de Microsoft Windows XP Resource Kit gebruiken. U moet de naam van het antwoordbestand wijzigen in Sysprep.inf en het bestand in de map Sysprep plaatsen in de hoofdmap van het station waarop Windows XP is geïnstalleerd. Deze bestanden kunnen ook op een diskette staan. Als de naam van deze map niet Sysprep is, wordt deze door het installatieprogramma genegeerd. Er is geen parameter om het antwoordbestand van de wizard Mini-Setup op te geven.

Indeling en parameters van het antwoordbestand Sysprep.inf

 • Het antwoordbestand Sysprep.inf heeft dezelfde indeling en parameters als het bestand Unattended.txt voor Windows XP, maar alleen de volgende secties en parameters worden ondersteund:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Ondersteunt dezelfde items als het bestand Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [Display]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [Networking]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [Identification]
  Ondersteunt dezelfde set items als het bestand Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  De items in de sectie [SysprepMassStorage] worden automatisch gegenereerd.
  [SysprepMassStorage]
  U kunt dezelfde kopie gebruiken op computers met verschillende apparaten voor massaopslag.

Het antwoordbestand Sysprep.inf maken met het hulpprogramma Installatiebeheer

Voer de volgende stappen uit om het hulpprogramma Installatiebeheer te installeren en een antwoordbestand te maken:
 1. Open Deze computer en open de map Support\Tools op de cd-rom van Windows XP.
 2. Dubbelklik op het bestand Deploy.cab om het bestand te openen.
 3. Open het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
 4. Klik in het menu Bewerken op Naar map kopiëren.
 5. Klik op Nieuwe map maken.

  Typ een naam voor de map Installatiebeheer en druk op ENTER. Typ bijvoorbeeld installatiebeheer en druk op ENTER.
 6. Klik op Kopiëren.
 7. Open de nieuwe map die u hebt gemaakt en dubbelklik op het bestand Setupmgr.exe. De wizard Beheer van Windows Setup wordt gestart.
 8. Volg de instructies in de wizard om een antwoordbestand te maken.
Als u meer informatie wilt over het maken van een antwoordbestand, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308662 Procedure: Met Installatiebeheer een antwoordbestand maken in Windows 2000

Parameters voor Sysprep

U kunt de volgende optionele parameters gebruiken met de opdracht Sysprep in Windows XP:
 • -activated: de periode voor het uitstellen van Windows-productactivering niet opnieuw instellen. Gebruik deze parameter alleen als de installatie van Windows in de fabriek is geactiveerd.

  Belangrijk De productcode waarmee u de Windows-installatie activeert, moet gelijk zijn aan de productcode op de sticker met het Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) op die bepaalde computer.
 • -audit: hiermee start u de computer opnieuw op in de fabrieksmodus zonder dat u nieuwe beveiligings-id?s (SID?s) hoeft te genereren of items hoeft te verwerken in de sectie [OEMRunOnce] van het bestand Winbom.ini. Gebruik deze opdrachtregelparameter alleen als de computer al in de fabrieksmodus staat.
 • -bmsd: alle beschikbare apparaten voor massaopslag worden ingevuld in de sectie [SysprepMassStorage].
 • -clean: hiermee wist u de database met kritieke apparaten die wordt gebruikt in de sectie [SysprepMassStorage] van het bestand Sysprep.inf.
 • -factory: hiermee start u de computer opnieuw op in een netwerkstatus zonder dat het welkomstscherm van Windows of mini-Setup wordt weergegeven. Deze parameter is handig voor het bijwerken van stuurprogramma?s, de inventarisatie van Plug en Play-apparaten, het installeren van programma?s, tests, het configureren van de computer met aangepaste gegevens of het aanbrengen van andere configuratiewijzigingen in een fabrieksomgeving. Voor bedrijven die software voor schijfreplicatie (of klonen) gebruiken, kan de fabrieksmodus het benodigde aantal kopieën verkleinen.

  Wanneer alle taken in de fabrieksmodus zijn voltooid, voert u Sysprep.exe met de paramater -reseal uit om de computer voor te bereiden voor levering aan eindgebruikers.
 • -forceshutdown: de computer wordt afgesloten nadat Sysprep.exe is voltooid.

  Opmerking Gebruik deze parameter bij computers met een ACPI BIOS die niet goed worden uitgeschakeld met de standaardinstellingen van Sysprep.exe.
 • -mini: hiermee configureert u Microsoft Windows XP Professional voor het gebruik van mini-Setup in plaats van het welkomstscherm van Windows. Deze parameter heeft geen effect bij Microsoft Windows XP Home Edition omdat de eerste keer dat Windows XP Home Edition wordt gestart, altijd het welkomstscherm van Windows wordt weergegeven.

  Als u het bestand Sysprep.inf wilt gebruiken om mini-Setup te automatiseren, moet u het hulpprogramma Sysprep uitvoeren met de schakeloptie -mini of het selectievakje Mini-Setup selecteren in de grafische gebruikersinterface. Standaard wordt in Windows XP Professional het welkomstscherm van Windows gestart als de Mini-Setup niet wordt uitgevoerd.
 • -noreboot: hiermee wijzigt u registervermeldingen (SID, OemDuplicatorString enzovoort) zonder de computer opnieuw op te starten of voor te bereiden voor duplicatie. Deze parameter wordt voornamelijk gebruikt voor testdoeleinden, vooral om te kijken of het register correct is gewijzigd. Microsoft raadt aan deze optie niet te gebruiken omdat het aanbrengen van wijzigingen in een computer nadat het bestand Sysprep.exe is uitgevoerd, de voorbereiding die door het bestand Sysprep.exe is uitgevoerd, ongeldig kan maken. Gebruik deze parameter niet in een productieomgeving.
 • -nosidgen: hiermee voert u het bestand Sysprep.exe uit zonder nieuwe SID's te genereren. U moet deze parameter gebruiken als u de computer waarop u het bestand Sysprep.exe uitvoert, niet dupliceert of als u domeincontrollers vooraf installeert.
 • -pnp: hiermee voert u de volledige inventarisatie en installatie van Plug en Play-apparaten uit tijdens mini-Setup. Deze opdrachtregelparameter heeft geen invloed als het welkomstscherm van Windows bij het eerste gebruik wordt weergegeven.

  Gebruik de opdrachtregelparameter -pnp alleen als u oudere, niet-Plug en Play-apparaten moet zoeken en installeren. Gebruik de opdrachtregelparameter sysprep-pnp op computers die alleen Plug en Play-apparaten gebruiken. Als u deze opdrachtregelparameter wel gebruikt, duurt het opstarten bij het eerste gebruik langer, zonder dat dit voordeel oplevert voor de gebruiker.

  Opmerking Wanneer het gebruik van niet-ondertekende stuurprogramma's onvermijdelijk is, gebruikt u de parameter UpdateInstalledDrivers=yes in combinatie met OemPnPDriversPath= en DriverSigningPolicy=ignore in plaats van de opdrachtregelparameter -pnp, voor een probleemlozere installatie.
 • -quiet: hiermee voert u Sysprep.exe uit zonder dat bevestigingsberichten op het scherm worden weergegeven. Dit is handig als u het bestand Sysprep.exe automatiseert. Als u bijvoorbeeld Sysprep.exe onmiddellijk nadat een installatie zonder toezicht is voltooid, wilt uitvoeren, voegt u de opdracht sysprep -quiet toe aan de sectie [GuiRunOnce] van het bestand Unattend.txt.
 • -reboot: hiermee geeft u aan dat de computer automatisch opnieuw wordt opgestart en vervolgens het welkomstscherm van Windows, mini-Setup of de fabrieksmodus wordt gestart. Dit is nuttig als u wilt controleren of de computer bij het eerste gebruik goed werkt.
 • -reseal: hiermee wist u de logboeken en bereidt u de computer voor voor levering aan de klant. Het welkomstscherm van Windows of Mini-Setup is zo ingesteld dat ze worden gestart wanneer de computer opnieuw wordt gestart. Als u de opdracht sysprep -factory uitvoert, is het opnieuw verzegelen van de installatie de laatste stap van de voorinstallatie. Hiervoor voert u de opdracht sysprep -reseal uit of klikt u op de knop Verzegelen in het dialoogvenster Sysprep.

Referenties

Zie de on line Help voor meer informatie over het gebruik van het bestand Sysprep.inf voor meertalige ondersteuning.

Raadpleeg het bestand Ref.chm in de map \Support\Tools\Deploy.cab op de cd-rom van Windows XP Professional voor meer informatie over antwoordbestanden en geldige parameterwaarden.

Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 302577 - Laatste beoordeling: donderdag 31 oktober 2013 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com