Windows XP:n onnistuneen asentamisen automatisoiminen Sysprep-työkalun avulla

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 302577 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kerrotaan, miten Microsoft Windows XP:n onnistunut asennus automatisoidaan Järjestelmän valmistelutyökalun (Sysprep) avulla. Sysprep-työkalu on suunniteltu järjestelmävalvojille, alkuperäisille laitevalmistajille (OEM-valmistajien) ja muille, joiden on asennettava Windows XP -käyttöjärjestelmä automaattisesti useisiin tietokoneisiin. Kun teet alkumääritykset yksittäisessä tietokoneessa, voit valmistella mallitietokoneen kloonausta varten Sysprep-työkalun avulla.

Enemmän tietoa

Sysprep-työkalun suorittamisen edellytykset

Ennen kuin voit käyttää Sysprep-työkalua, tietokonelaitteistosi ja liittyvien laitteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:
 • Viite- ja kohdetietokoneiden HAL-kerrosten on oltava yhteensopivat. Esimerkiksi Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) -pohjaisten useita suorittimia sisältävien järjestelmien on käytettävä samaa APIC HAL -kerrosta. Tavallinen HAL Programmable Interrupt Controller (PIC) -järjestelmä ei ole yhteensopiva APIC HAL- tai MPS HAL -järjestelmien kanssa.
 • Viite- ja kohdetietokoneilla on oltava sama Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) -tuki.
 • Viite- ja kohdetietokoneiden Plug and Play -laitteiden, kuten modeemien, äänikorttien, verkkosovitinten ja näytönohjainten ei tarvitse olla samalta valmistajalta. Kyseisille laitteille on kuitenkin oltava käytettävissä ohjaimet.
 • Kolmannen osapuolen levyvedosohjelmisto tai levynkopiointilaitteistot tarvitaan. Nämä tuotteet luovat tietokoneen kiintolevystä binaarivedoksia ja joko kopioivat vedoksen toiseen laitteeseen tai tallentavat sen tiedostoon erillisille levylle.
 • Kohdetietokoneen kiintolevyn on oltava vähintään samankokoinen kuin viitetietokoneen kiintolevy. Jos kohdetietokoneessa on suurempi kiintolevy, kokoero ei sisälly ensisijaiseen osioon. Voit kuitenkin laajentaa ensisijaista osiota Sysprep.inf-tiedoston ExtendOemPartition-avaimen avulla, jos osio on alustettu NTFS-tiedostojärjestelmän avulla.

Viitetietokoneen valmisteleminen Sysprep-asennusta varten

Voit valmistella viitetietokoneen Sysprep-asennusta varten Windows XP:ssä seuraavasti:
 1. Asenna viitetietokoneessa se käyttöjärjestelmä ja ne ohjelmat, jotka haluat asentaa kohdetietokoneisiin.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 3. Vaihda komentokehotteessa aseman C pääkansioon ja kirjoita sitten md Sysprep.
 4. Aseta Windows XP -käyttöjärjestelmän CD-levy asianmukaiseen CD- tai DVD-asemaan ja avaa sitten \Support\Tools-kansiossa oleva Deploy.cab-tiedosto.

  Huomautus Voit varmistaa, että käytät Service Pack -pakettisi mukaista Deploy.cab-tiedostoa, käyttämällä kyseisen Service Pack -paketin mukana jaeltua Deploy.cab-tiedostoa. Voit ladata Service Pack -pakettisi mukaisen version käymällä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. Kopioi Sysprep.exe- ja Setupcl.exe-tiedostot Sysprep-kansioon.

  Huomautus Jos käytät Sysprep.inf-tiedostoa, kopioi myös kyseinen tiedosto Sysprep-kansioon. Jotta Sysprep-työkalu toimisi oikein, Sysprep.exe-, Setupcl.exe- ja Sysprep.inf-tiedoston on oltava samassa kansiossa.
 6. Poista Windows XP -käyttöjärjestelmän CD-levy asemasta.
 7. Vaihda Sysprep-kansioon kirjoittamalla komentokehotteeseen cd Sysprep.
 8. Voit suorittaa Sysprep-työkalun kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraavan komennon:
  Sysprep /valinnainen parametri
  Huomautus Luettelo parametreista on Sysprep-parametrit-osassa.

  Jos suoritat Sysprep.exe-tiedoston %systemdrive%\Sysprep-kansiosta, Sysprep.exe-tiedosto poistaa koko kansion ja kansion sisällön, kun suorittaminen on valmis.
 9. Microsoft suosittelee, että Sysprep.exe-tiedoston viitetietokoneessa suorittamisen jälkeen eristät viitetietokoneen paikallisesta verkosta, jossa vedos tullaan asentamaan myöhemmin, jotta mahdollisia NetBIOS-ristiriitoja ei ilmene. Tämä antaa Sysprep-työkalun viimeistellä asennusohjelman, liittyä määritetylle toimialueelle ja käyttää Sysprep.inf-vastaustiedostossa määritettyä uutta tietokonenimeä.

Sysprep.inf-vastaustiedoston luominen

Sysprep.inf-vastaustiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää vastaukset sarjaan graafisen käyttöliittymän valintaikkunoita. Voit luoda Sysprep-työkalun käyttämän Sysprep.inf-vastaustiedoston käyttämällä tekstieditoria tai Asennuksen hallinta -työkalua, joka on Windows XP:n CD-levyllä ja Microsoft Windows XP Resource Kitissä. Vastaustiedosto on nimettävä uudelleen nimellä Sysprep.inf, ja sen on sijaittava Windows XP:n asennusaseman juuressa olevassa Sysprep-kansiossa. Tiedostot voivat myös sijaita levykkeellä. Jos Sysprep-kansiolla on jokin muu nimi, asennusohjelma ohittaa sen. Ohjatun Mini-Setup-toiminnon vastaustiedoston määrittämiselle ei ole parametria.

Sysprep.inf-vastaustiedoston muoto ja parametrit

 • Sysprep.inf-vastaustiedoston muoto ja parametrit ovat samat kuin Windows XP:n Unattended.txt-tiedostolla, mutta vain seuraavia osia ja parametreja tuetaan:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [LicenseFilePrintData]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [GuiRunOnce]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [Display]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [RegionalSettings]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [Networking]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [Identification]
  Tukee samaa merkintöjen joukkoa kuin Unattend.txt-tiedosto.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Luo automaattisesti [SysprepMassStorage]-osan merkinnät.
  [SysprepMassStorage]
  Antaa sinun käyttää samaa vedosta tietokoneissa, joissa on eri massamuistilaitteet.

Sysprep.inf-vastaustiedoston luominen Asennuksen hallinta -työkalun avulla

Jos haluat asentaa Asennuksen hallinta -työkalun ja luoda vastaustiedoston, toimi seuraavasti:
 1. Avaa Oma tietokone -toiminto ja avaa sitten Windows XP:n CD-levyn Support\Tools-kansio.
 2. Avaa Deploy.cab-tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Valitse kaikki.
 4. Valitse Muokkaa-valikosta Kopioi kansioon.
 5. Valitse Luo uusi kansio.

  Kirjoita Asennuksen hallinnan kansiolle haluamasi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kirjoita esimerkiksi Asennuksen hallinta ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 6. Valitse Kopioi.
 7. Avaa luomasi uusi kansio ja kaksoisnapsauta sitten Setupmgr.exe-kansiota. Windowsin ohjattu asennuksen hallinta käynnistyy.
 8. Luo vastaustiedosto noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita.
Saat lisätietoja vastaustiedoston luomisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308662 Vastaustiedoston luominen Asennuksen hallinta -työkalun avulla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Sysprep-parametrit

Voit käyttää seuraavia valinnaisia parametreja Sysprep-komennon kanssa Windows XP -käyttöjärjestelmässä:
 • -activated - Älä nollaa Windows-tuoteaktivoinnin varattua aikaa. Käytä tätä parametria vain, jos olet aktivoinut Windows-asennuksen tehtaalla.

  Tärkeää Windows-asennuksen aktivoinnissa käyttämäsi Product Key -tunnuksen on vastattava tiettyyn tietokoneeseen kiinnitetyn aitoustodistustarran Product Key -tunnusta.
 • -audit - Käynnistää tietokoneen uudelleen tehdasasennustilassa ilman, että tarvitsee luoda uusia suojaustunnuksia (SID) tai käsitellä mitään Winbom.ini-tiedoston [OEMRunOnce]-osan kohteita. Käytä tätä komentoriviparametria vain, jos tietokone on jo tehdasasennustilassa.
 • -bmsd - Lisää kaikkien [SysprepMassStorage]-osan käytettävien massamuistilaitteiden tiedot.
 • -clean - Tyhjentää Sysprep.inf-tiedoston [SysprepMassStorage]-osan käyttämän kriittisten laitteiden tietokannan.
 • -factory - Käynnistää uudelleen verkkoa tukevassa tilassa näyttämättä Windowsin Tervetuloa-ohjelmaa tai Mini-Setup-toimintoa. Tästä parametrista on hyötyä päivitettäessä ohjaimia, suoritettaessa Plug and Play -luettelointia, asennettaessa ohjelmia, testattaessa, määritettäessä asiakastietoja tietokoneeseen tai tehtäessä muita määritysmuutoksia tehdasasennusympäristöön. Levyvedos- tai kloonausohjelmistoa käyttävillä yrityksillä tehdasasennustila voi pienentää tarvittavien vedosten määrää.

  Kun kaikki tehdasasennustilan tehtävät ovat valmiit, valmistele tietokone käyttäjälle toimitusta varten suorittamalla Sysprep.exe-tiedosto käyttämällä parametria -reseal.
 • -forceshutdown - Sammuttaa tietokoneen, kun Sysprep.exe-tiedoston suorittaminen on valmis.

  Huomautus Käytä tätä parametria tietokoneille, joissa on ACPI BIOS ja joita ei sammuteta oikein Sysprep.exe-tiedoston oletustoimintoja käytettäessä.
 • -mini - Määrittää Microsoft Windows XP Professionalin käyttämään Mini-Setup-toimintoa Windowsin Tervetuloa-ohjelman sijaan. Tämä parametri ei vaikuta Microsoft Windows XP Home Editioniin, joissa ensimmäinen suorittaminen käyttää aina Windowsin Tervetuloa-ohjelmaa.

  Huoma, että jos aiot automatisoida Mini-Setup-toiminnon Sysprep.inf-tiedoston avulla, sinun on joko suoritettava Sysprep-työkalu käyttäen valitsinta -mini tai valittava MiniSetup-valintaruutu graafisessa käyttöliittymässä. Jos et määritä Mini-Setup-toiminnon käyttämistä, Windows XP Professional suorittaa oletusarvon mukaan Windowsin Tervetuloa-ohjelman.
 • -noreboot - Muokkaa rekisterin merkintöjä (SID, OemDuplicatorString ja muita rekisterin merkintöjä) käynnistämättä tietokonetta uudelleen tai valmistautumista kopiointiin. Tätä parametria käytetään pääasiassa testaamiseen ja tarkemmin sanottuna rekisterin oikean muokkaamisen tarkistamiseen. Microsoft ei suosittele tätä asetusta, koska muutosten tekeminen tietokoneeseen Sysprep.exe-tiedoston suorittamisen jälkeen saattaa vioittaa Sysprep.exe-tiedoston tekemää valmistelua. Älä käytä tätä parametria tuotantoympäristössä.
 • -nosidgen - Suorittaa Sysprep.exe-tiedoston luomatta uusia SID-tunnuksia. Sinun on käytettävä tätä parametria, jos et kopioi sen tietokoneen tietoja, jossa suoritat Sysprep.exe-tiedoston tai jos esiasennat toimialueen ohjauskoneita.
 • -pnp - Suorittaa täyden Plug and Play -laitteiden luetteloinnin ja aiempien laitteiden asennuksen Mini-Setup-toiminnon avulla. Tällä komentoriviparametrilla ei ole vaikutusta, jos ensimmäinen suorittaminen käyttää Windowsin Tervetuloa-toimintoa.

  Käytä komentoriviparametria -pnp vain, kun sinun on tunnistettava ja asennettava aiempia muita kuin Plug and Play -laitteita. Älä käytä komentoriviparametria sysprep -pnp tietokoneissa, jotka käyttävät vain Plug and Play -laitteita. Muusa tapauksessa ensimmäisen käynnistyksen kesto pitenee, eikä siitä ole mitään lisähyötyä käyttäjille.

  Huomautus Kun on käytettävä allekirjoittamattomia ohjaimia, käytä parametria UpdateInstalledDrivers=yes yhdessä parametrien OemPnPDriversPath= ja DriverSigningPolicy=ignore kanssa komentoriviparametrin -pnp sijaan, jolloin tuloksena on entistä saumattomampi asennus.
 • -quiet - Suorittaa Sysprep.exe-tiedoston tuomatta vahvistussanomia näyttöön. Tästä on hyötyä, jos automatisoit Sysprep.exe-tiedostoa. Jos esimerkiksi aiot suorittaa Sysprep.exe-tiedoston heti valvomattoman asennusohjelman suorittamisen päätyttyä, lisää komento sysprep -quiet Unattend.txt-tiedoston [GuiRunOnce]-osaan.
 • -reboot - Pakottaa tietokoneen käynnistymään uudelleen automaattisesti ja käynnistää sitten määrityksen mukaan Windowsin Tervetuloa-ohjelman, Mini-Setup-toiminnon tai tehdasasennustilan. Tästä on hyötyä, kun haluat valvoa tietokonetta ja vahvistaa, että ensimmäinen käynnistäminen toimii oikein.
 • -reseal - Tyhjentää tapahtumalokit ja valmistelee tietokoneen asiakkaalle toimittamista varten. Windowsin Tervetuloa-ohjelma tai Mini-Setup-toiminto on määritetty käynnistettäväksi, kun tietokone seuraavan kerran käynnistetään uudelleen. Jos suoritat komennon sysprep -factory, sinun on sinetöitävä asennus esiasennusprosessin viimeisenä vaiheena. Voit tehdä tämän suorittamalla komennon sysprep -reseal tai valitsemalla Sysprep-valintaikkunassa Sinetöi.

Suositukset

Lisätietoja Sysprep.inf-tiedoston käyttämisestä monikielisyyden tukea varten on käytönaikaisessa ohjeessa.

Tarkempi kuvaus vastaustiedostoista ja niiden kelvollisista parametriarvoista on Windows XP Professionalin CD-levyn \Support\Tools\Deploy.cab-kansiossa olevassa Ref.chm-tiedostossa.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 302577 - Viimeisin tarkistus: 6. kesäkuuta 2013 - Versio: 3.1
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Hakusanat: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com