วิธีการป้องกันไม่ให้ Windows Messenger ถูกเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการป้องกันไม่ให้ Windows Messenger จาก ทำงานอยู่ โดยค่าเริ่มต้น Windows XP Professional และ Windows XP Home Edition ติดตั้ง Windows Messenger อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ไม่อนุญาตให้คุณเอาออก หรือ ถอนการติดตั้ง Windows Messenger

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 (SP1), Windows เพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่ชื่อ "ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรม และ ค่าเริ่มต้น"กับเครื่องมือ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม' คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ลักษณะการทำงานเมื่อต้องเอา Windows Messenger จากนั้น เริ่ม เมนู จาก เดสก์ท็อป หรือ จากตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
332003วิธีเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ และเพื่อเปิดใช้งานหรือยกเลิกการเข้าถึง Microsoft Windows และโปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Windows Messenger อยู่ก็ตาม ใช้ วิธีการที่เหมาะสมกับรุ่นของ Windows Messenger ของคุณและรุ่นของคุณ Windows

Windows Messenger 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional


ใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่ม (gpedit.msc) เมื่อต้องเปิดตัว ไม่อนุญาตให้ Windows Messenger เพื่อเรียกใช้ ตัวเลือก

บันทึกย่อ
 • เมื่อต้องใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่ม คุณต้องล็อกออ คอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 • วิธีนี้ป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่ใช้ Api ที่ Messenger จากการใช้ Windows Messenger Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 และลักษณะการทำงานของความช่วยเหลือระยะไกลใน Windows XP เป็นตัวอย่างของโปรแกรม ที่ใช้ Api ที่เหล่านี้ และที่ขึ้นอยู่กับ Windows Messenger

เมื่อต้องเปิดตัว ไม่อนุญาตให้ Windows Messenger เพื่อให้ เรียกใช้ ตัวเลือก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด gpedit.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ใน Group Policy ขยาย ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ นโยบายขยาย ตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์ขยาย แม่แบบการดูแลขยาย Windows คอมโพเนนต์แล้ว ขยาย Windows Messenger.
 3. คลิกสองครั้ง ไม่อนุญาตให้ Windows Messenger เพื่อให้ เรียกใช้แล้ว คลิก เปิดใช้งาน.
 4. คลิก ตกลง.
 5. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก จบการทำงาน จบการทำงานของนโยบายกลุ่ม ลสแนปอิน

4.0 Messenger Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Home Edition

หมายเหตุ: วิธีการนี้ป้องกันผู้ใช้จากการเรียกใช้ Windows ด้วยตนเอง Messenger ซึ่งก็ป้องกัน Windows Messenger จากการเรียกใช้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Windows

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะใน Windows Messenger เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เริ่ม Windows Messenger
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกแล้ว คลิก กำหนดลักษณะแท็บ
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น เรียกใช้โปรแกรมนี้เมื่อ Windows รีสตาร์ท กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
ถ้าคุณใช้ Outlook Express หรือ Outlook 2002, Windows Messenger อาจเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ Outlook Express หรือ Outlook เมื่อต้องการ ป้องกัน Windows Messenger ไม่ให้เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Outlook Express

 1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกแล้ว คลิก ทั่วไป แท็บ
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น ล็อกออนเข้าสู่ Windows โดยอัตโนมัติ Messenger กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

Outlook 2002

 1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกแล้ว คลิก อื่น ๆแท็บ
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น เปิดใช้งานในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแล้ว Microsoft Outlook กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.

Windows Messenger 4.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Home Edition หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional


สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ วิธีนี้ป้องกันไม่ให้โปรแกรมที่ใช้ Api Messenger ที่อยู่จาก การใช้ Windows Messenger Outlook 2002, Outlook Express 6 และรีโมทคอนโทรล ลักษณะการทำงานของความช่วยเหลือใน Windows XP มีตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ Api ที่เหล่านี้ และที่ขึ้นอยู่กับ Windows Messenger

 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit.exeแล้ว คลิก ตกลง.

  ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้มีอยู่แล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 6:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์. ชนิด Messenger สำหรับชื่อของคีย์รีจิสทรีใหม่ แล้ว กด ENTER
 4. คลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้: คีย์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์. ชนิด ไคลเอ็นต์ สำหรับชื่อของคีย์รีจิสทรีใหม่ แล้ว กด ENTER
 6. คลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้: คีย์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD. ชนิด PreventRun สำหรับชื่อของค่า DWORD ใหม่แล้ว กด ENTER
 8. คลิกขวาค่าPreventRunที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 7 และจากนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน. ในการข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ออกจาก Registry Editor

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB302089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302089
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com