Windows 2000 Security událostí popisy (část 2 ze 2)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 301677 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Poznámka
Tento článek se týká systému Windows 2000. Podporu pro systém Windows 2000 končí na 13. července 2010.Windows 2000 End-of-Support Solution Center je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace v tématu Microsoft Support Lifecycle Policy.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek obsahuje popis různých týkající se zabezpečení a auditování související události a informace o interpretaci těchto událostí. Tyto události se všechny zobrazí v protokolu událostí zabezpečení a bude zaprotokolována s zdrojem "Zabezpečení" Část 1 2 je následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
299475Windows 2000 Security událostí popisy (část 1 ze 2)

Další informace

  Event ID: 608 (0x0260)
    Type: Success Audit
Description: User Right Assigned
       User Right: %1       Assigned To: %2
Assigned By User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 609 (0x0261)
    Type: Success Audit
Description: User Right Removed
       User Right: %1       Removed From: %2
Removed By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 610 (0x0262)
    Type: Success Audit
Description: New Trusted Domain     
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Established By: 
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 611 (0x0263)
    Type: Success Audit
Description: Removing Trusted Domain
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Removed By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 612 (0x0264)
    Type: Success Audit
Description: Audit Policy Change
       New Policy:
       Success  Failure
        %1     %2  System
        %3     %4  Logon/Logoff
        %5     %6  Object Access
        %7     %8  Privilege Use
        %9    %10  Detailed Tracking
       %11    %12  Policy Change
       %13    %14  Account Management
       Changed By:
       User Name: %15       Domain Name: %16
       Logon ID: %17
				
  Event ID: 613 (0x0265)
    Type: Success Audit
Description: IPSec policy agent started 
       Ipsec Policy Agent: %1   Policy Source: %2
       Event Data: %3
				
  Event ID: 614 (0x0266)
    Type: Success Audit
Description: IPSec policy agent disabled
       Ipsec Policy Agent: %1   Event Data: %2
				
  Event ID: 615 (0x0267)
    Type: Success Audit
Description: IPSEC PolicyAgent Service: %1
       Event Data: %1
				
  Event ID: 616 (0x0268)
    Type: Failure Audit
Description: IPSec policy agent encountered a potentially serious failure.
       Event Data: %1
				
  Event ID: 617 (0x0269)
    Type: Success Audit
Description: Kerberos Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: (new value) (old value)
				
  Event ID: 618 (0x026a)
    Type: Success Audit
Description: Encrypted Data Recovery Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: new value (old value)
				
  Event ID: 619 (0x026b)
    Type: Success Audit
Description: Quality of Service Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: new value (old value)
				
  Event ID: 620 (0x026C)
Description: Trusted Domain Information Modified:
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Modified By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 624 (0x0270)
    Type: Success Audit
Description: User Account Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges %7
				
  Event ID: 625 (0x0271)
Description: User Account Type Change
    Type: Success Audit
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       New Type: %4        Caller User Name: %5
       Caller Domain: %6     Caller Logon ID: %7
				
  Event ID: 626 (0x0272)
Description: User Account Enabled
    Type: Success Audit
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				Note Windows 2000 does not log event ID 626 explicitly. Results are logged as a part of event ID 642 in the description of the message. 
  Event ID: 627 (0x0273)
    Type: Success Audit
Description: Change Password Attempt
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 628 (0x0274)
    Type: Success Audit
Description: User Account password set
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				
  Event ID: 630 (0x0276)
    Type: Success Audit
Description: User Account Deleted:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 631 (0x0277)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 632 (0x0278)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 633 (0x0279)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 634 (0x027A)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 635 (0x027B)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 636 (0x027C)
    Type: Success Audit

Description: Security Enabled Local Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 637 (0x027D)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 638 (0x027E)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 639 (0x027F)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 640 (0x0280)
    Type: Success Audit
Description: General Account Database Change
       Type of change: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      Object ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7
				
  Event ID: 641 (0x0281)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 642 (0x0282)
    Type: Success Audit
Description: User Account Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 643 (0x0283)
    Type: Success Audit
Description: Domain Policy Changed: %1 modified
       Domain: %2         Domain ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 644 (0x0284)
    Type: Success Audit
Description: User Account Locked Out
       Target Account Name: %1  Target Account ID: %3
       Caller Machine Name: %2
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				
  Event ID: 645 (0x0285)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges %7
				
  Event ID: 646 (0x0286)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 647 (0x0287)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 648 (0x0288)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Created
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5

       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 649 (0x0289)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 650 (0x028A)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 651 (0x028B)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 652 (0x028C)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 653 (0x028D)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 654 (0x028E)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 655 (0x028F)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 656 (0x0290)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 657 (0x0291)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 658 (0x0292)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 659 (0x0293)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 660 (0x0294)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 661 (0x0295)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 662 (0x0296)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 663 (0x0297)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 664 (0x0298)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 665 (0x0299)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 666 (0x029A)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 667 (0x029B)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 668 (0x029C)
    Type: Success Audit
Description: Group Type Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 669 (0x029D)
    Type: Success Audit
Description: Add SID History
       Source Account Name: %1  Source Account ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 670 (0x029E)
    Type: Success Audit
Description: Add SID History
       Source Account Name: %1  Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 672 (0x02a0)
    Type: Success Audit
Description: Authentication Ticket Granted
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       User ID: %3        Service Name: %4
       Service ID: %5       Ticket Options: %6
       Ticket Encryption Type: %7 Pre-Authentication Type: %8
       Client Address: %9
				
  Event ID: 673 (0x02a1)
    Type: Success Audit
Description: Service Ticket Granted
       User Name: %1       User Domain: %2
       Service Name: %3      Service ID: %4
       Ticket Options: %5     Ticket Encryption Type: %6
       Client Address: %7
				
  Event ID: 674 (0x02a2)
    Type: Success Audit
Description: Ticket Granted Renewed
       User Name: %1       User Domain: %2
       Service Name: %3      Service ID: %4
       Ticket Options: %5     Ticket Encryption Type: %6
       Client Address: %7
				
  Event ID: 675 (0x02a3)
    Type: Failure Audit
Description: Pre-authentication failed
       User Name: %1       User ID: %2
       Service Name: %3      Pre-Authentication Type: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 676 (0x02a4)
    Type: Failure Audit
Description: Authentication Ticket Request Failed
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       Service Name: %3      Ticket Options: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 677 (0x02a5)
    Type: Failure Audit
Description: Service Ticket Request Failed:
Description: Authentication Ticket Request Failed
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       Service Name: %3      Ticket Options: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 678 (0x02a6)
    Type: Success Audit
Description: Account Mapped for Logon by: %1
       Client Name: %2      Mapped Name:%3
				
  Event ID: 679 (0x02a7)
    Type: Failure Audit
Description: The name: %2 could not be mapped for logon by: %1
				
  Event ID: 680 (0x02a8)
    Type: Success Audit
Description: Account Used for Logon by: %1
       Account Name: %2      Workstation: %3
				
  Event ID: 681 (0x02a9)
    Type: Failure Audit
Description: The logon to account: %2 by: %1 from workstation: %3 failed. The error code was: %4
				
  Event ID: 682 (0x02aa)
    Type: Success Audit
Description: Session reconnected to winstation:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Session Name: %4
       Client Name: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 683 (0x02ab)
    Type: Success Audit
Description: Session disconnected from winstation:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Session Name: %4
       Client Name: %5      Client Address: %6
				

Vlastnosti

ID článku: 301677 - Poslední aktualizace: 31. ledna 2007 - Revize: 3.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2
Klíčová slova: 
kbmt kbinfo KB301677 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:301677

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com