คืนค่า "จุดคืนค่าระบบ" จะสูญหาย หรือถูกลบไปแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301224 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือ System Restore และดูหน้า "เลือกแบบจุดการคืนค่า" บางจุดคืนค่าของคุณอาจสูญหาย

สาเหตุ

อาจเกิดจากการลบจุดคืนค่า ด้วยการออกแบบตามเงื่อนไขต่อไปนี้หนึ่งใด ๆ:
 • คุณเรียกใช้เนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ บนไดรฟ์ระบบ หรือ บนไดรฟ์ระบบที่ไม่พร้อมใช้งานใดอย่างหนึ่ง และการคืนค่าระบบหยุดการตอบสนอง และหยุดการตรวจสอบระบบของคุณ

  ลักษณะการทำงานนี้ทำให้ระบบลบจุดคืนค่าทั้งหมดในความพยายามในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ อย่างไรก็ตาม คุณได้อาจจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการทำงานไม่เพียงพอในเนื้อที่ว่างบนดิสก์ก่อนที่จะจุดนี้ ในกรณีนี้ เมื่อมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอเป็นการเพิ่มเนื้อที่ว่าง การคืนค่าระบบเริ่มการตรวจสอบระบบอีกครั้ง ณจุดนี้ จะสร้างจุดตรวจสอบระบบการอัตโนมัติ

  หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหลายพาร์ทิชันกับไดรฟ์ที่มีแทบไม่มีเนื้อที่ว่าง ไดรฟ์นี้อาจทำให้มีการคืนค่าระบบหยุดการตอบสนองทั้งหมด ในระบบ และเมื่อ ต้องลบจุดคืนค่า อย่างไรก็ตาม นี้เท่านั้นเกิด ถ้าคุณมาถึงเนื้อที่ดิสก์ต่ำสุดที่ได้รับอนุญาต และ ถ้าคุณทำการดำเนินการบนชนิดของแฟ้มที่ถูกตรวจสอบ ตัวอย่างของการดำเนินการดังกล่าวมีการอัพเกรด ถอนการติดตั้ง หรือติดตั้งโปรแกรม การ ย้าย การลบ หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้ม ถ้าไดรฟ์ของคุณมีแทบไม่มีเนื้อที่ว่าง แต่คุณได้ดำเนินการดำเนินการบนแฟ้มที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้น การคืนค่าระบบไม่หยุดการตอบสนอง
 • คุณด้วยตนเองปิดการคืนค่าระบบ
  • หากคุณด้วยตนเองปิดการคืนค่าระบบบนไดรฟ์ระบบ จุดคืนค่าทั้งหมดจะถูกลบออก และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
   คุณได้เลือกที่จะปิดการคืนค่าระบบ ถ้าคุณดำเนินการ การจุดคืนค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกลบออก และคุณจะไม่สามารถติดตาม และเลิกทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   คุณต้องการปิดการคืนค่าระบบหรือไม่
   ใช่ไม่ใช่
  • หากคุณด้วยตนเองปิดการคืนค่าระบบบนไดรฟ์ระบบที่ไม่ใช่ จุดคืนค่าทั้งหมดบนไดรฟ์ที่ระบุจะถูกลบออก และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
   คุณได้เลือกที่จะปิดการคืนค่าระบบบนไดรฟ์นี้ ถ้าคุณดำเนินการต่อไป คุณจะไม่สามารถติดตาม หรือเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายบนไดรฟ์นี้
   คุณต้องการปิดการคืนค่าระบบบนไดรฟ์นี้หรือไม่
   ใช่ไม่ใช่
  เมื่อคุณเปิดการคืนค่าระบบอีกครั้งบนไดรฟ์ระบบ โปรแกรมทันทีสร้างจุดตรวจสอบที่ระบบ เมื่อคุณเปิดการคืนค่าระบบอีกครั้งบนไดรฟ์ระบบที่ไม่ใช่ นั้นทันทีสร้างจุดคืนค่าบนไดรฟ์นั้น แต่การตรวจสอบประวัติการทำงานทันทีในไดรฟ์

 • คุณปรับรุ่นจากระบบปฏิบัติการหนึ่งไปยังอีก หรือคุณได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ อาจมีการปรับรุ่น จาก Microsoft Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP หรือ Windows XP ไปเป็น Windows XP

  หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง คุณจะต้องเรียกใช้จุดตรวจสอบระบบ แต่จุดคืนค่าคุณได้ภายใต้ระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้จะหายไปแล้ว Windows ช่วยให้คุณกลับไประบบปฏิบัติการรุ่นเก่า โดยการใช้การคืนค่าระบบ

  หมายเหตุ เมื่อคุณอัพเกรด คุณอาจยังคงเห็นคืนค่าบางตัวชี้แฟ้มและโฟลเดอร์ในการ <drive letter="">:</drive>\System ข้อมูลของระดับเสียง ใน Windows XP หรือภายใต้การ <System drive="">:</System>โฟลเดอร์ \_RESTORE ใน Windows Millennium Edition อย่างไรก็ตาม เหล่านี้จุดคืนค่าจะล้าสมัย และไม่สามารถใช้ได้กับที่ปรากฏบนตัว เลือกจุดคืนค่า รายการบนหน้าการคืนค่าระบบ

  ถ้าคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนดิสก์ และคุณคลิก ล้างข้อมูลบนดิสก์ แท็บ การ การคืนค่าระบบ: Obsolete ร้านค้าข้อมูล รายการที่พร้อมใช้งานอยู่ เหล่านี้เป็นแฟ้มที่สร้างขึ้นก่อนที่ Windows ถูกฟอร์แมตใหม่ หรือติดตั้งใหม่ จะล้าสมัย และคุณสามารถลบรายการเหล่านั้น ถ้าคุณเลือกที่จะล้างข้อมูล และลบแฟ้มเหล่านี้ คุณจะไม่เห็นเหล่านั้นภายใต้โฟลเดอร์ที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ และตัวเลือกเพื่อลบข้อมูลที่ล้าสมัยที่ร้านค้าจะไม่ปรากฏในยูทิลิตี้การตั้งค่าการล้างข้อมูลบนดิสก์เท่า นั้น
 • คุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนดิสก์ คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แท็บ และคลิก ล้างข้อมูล ภายใต้ การคืนค่าระบบ. เมื่อคุณทำเช่นนี้ จุดคืนค่าทั้งหมด (ยกเว้นล่าสุด) จะถูกลบออก
 • คุณกำลังเรียกใช้ต่ำบนพื้นที่ว่างดิสก์ แต่ไม่ต่ำดังนั้นการคืนค่าระบบหยุดดำเนินการ การคืนค่าระบบลบจุดคืนค่าบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการคืนค่าระบบใช้ขั้นตอนแรกในครั้งแรก (FIFO) เพื่อลดขนาดของเก็บข้อมูลประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของขนาดสูงสุดเมื่อแหล่งข้อมูลถึงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของขนาดสูงสุด ขนาดสูงสุดอาจเป็นขนาดเริ่มต้น หรืออาจถูกตั้งค่า โดยผู้ใช้ การคืนค่าระบบทำการลบนี้โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่คุณได้
 • จุดคืนค่ามาถึงอายุของ 90 วัน จุดคืนค่าแล้วจะถูกลบเนื่องจาก 90 วัน เวลาเริ่มต้นการถ่ายทอดสด
 • คุณลดขนาดแหล่งข้อมูลลงด้วยตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการ FIFO เพื่อลบจุดคืนค่าบางอย่างเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการปรับขนาดใหม่

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การคืนค่าระบบใช้กระบวนการ FIFO บนจุดคืนค่าอย่างสม่ำเสมอข้ามไดรฟ์ และลบจุดคืนค่าเต็มเสมอ ระบบการคืนค่าจะคืนค่าจุดข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อไดรฟ์หนึ่งทำให้มีการคืนค่าระบบเมื่อต้องใช้กระบวนการ FIFO ในจุดคืนค่าได้เนื่องจากเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อย รายละเอียดของจุดคืนค่าที่ถูกลบบนไดรฟ์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
299904 การคืนค่าระบบที่ถูกระงับชั่วคราวในไดรฟ์ของระบบแม้ว่าเนื้อที่ว่างดิสก์เพียงพอ
300044 เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์และการคืนค่าระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301224 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbui kbmt KB301224 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301224

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com