Återställningspunkter för Systemåterställning saknas eller tas bort

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 301224 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV301224
Visa alla | Dölj alla

Symptom

När du startar verktyget Systemåterställning och visar sidan "Välj en återställningspunkt" saknas vissa återställningspunkter.

Orsak

Återställningspunkter kan tas bort på grund av något av följande tillstånd, som orsakas av programmets utformning:
 • När diskutrymmet tar slut på systemenheten (eller på någon av de tillgängliga icke-systemenheterna), och Systemåterställning slutar svara och slutar övervaka systemet.

  Detta medför att samtliga återställningspunkter tas bort för att frigöra diskutrymme. Du har emellertid sannolikt redan fått en varning om att diskutrymmet börjar ta slut innan detta inträffar. När tillräckligt mycket diskutrymme har frigjorts övervakas datorn åter av Systemåterställning. Då skapas en automatisk systemkontrollpunkt.

  Obs! Om datorn har flera partitioner och en enhet nästan utan ledigt diskutrymme, kan denna enhet orsaka att Systemåterställning slutar svara överallt och att återställningspunkter tas bort. Detta händer emellertid endast om det minsta tillåtna diskutrymmet har uppnåtts och åtgärder utförs på övervakade filtyper. Exempel på sådana åtgärder är uppgradering, avinstallation eller installation av program samt flyttning och borttagning av filer eller byte av namn på filer. Om det nästan inte finns något ledigt utrymme på enheten men åtgärder endast utförs på icke-övervakade filer slutar inte Systemåterställning att svara.
 • Vid manuell avstängning av Systemåterställning.
  • Om Systemåterställning stängs av manuellt på systemenheten medför detta att alla återställningspunkter tas bort. Följande varningsmeddelande visas:
   Du har valt att inaktivera Systemåterställning. Om du fortsätter kommer alla befintliga återställningspunkter att tas bort och du kommer inte längre kunna spåra eller ångra ändringar som görs i datorn.
   Vill du inaktivera Systemåterställning?
   Ja Nej
  • Om du stänger av Systemåterställning manuellt på en icke-systemenhet tas alla återställningspunkter på denna enhet bort, och följande varningsmeddelande visas:
   Du har valt att inaktivera Systemåterställning på den här enheten. Om du fortsätter kommer du inte längre kunna spåra eller ångra skadliga ändringar som görs på den här enheten.
   Vill du inaktivera Systemåterställning på den här enheten?
   Ja Nej
  När du aktiverar Systemåterställning igen (på systemenheten) skapas omedelbart en systemkontrollpunkt. När du aktiverar Systemåterställning igen (på en icke-systemenhet) skapas inte omedelbart en återställningspunkt på denna enhet, men övervakning återupptas omedelbart på enheten.

 • Vid uppgradering till ett nytt operativsystem eller ominstallation av operativsystemet. Observera att det kan vara en uppgradering från Microsoft Windows Millennium Edition till Windows XP eller från en version av Windows XP till en annan.

  När du har kört installationsprogrammet måste du köra Systemkontrollpunkt, men återställningspunkterna från det tidigare operativsystemet är borta. Windows ger inte möjlighet att återgå till en tidigare version av operativsystemet med hjälp av Systemåterställning.

  Obs! Vid uppgradering visas kanske fortfarande vissa återställningsfiler och återställningsmappar i <enhetsbeteckning>:\System Volume Information i Windows XP eller under mappen <System Drive>:\_RESTORE i Windows Millennium Edition. De här återställningspunkterna är emellertid inaktuella och kan inte användas som de visas i listan Välj en återställningspunkt på sidan Systemåterställning.

  Om du startar verktyget Diskrensning och klickar på fliken Diskrensning är posten Systemåterställning: Föråldrade datakällor tillgänglig. Detta är filer som skapades innan Windows formaterades om eller installerades om. De är inaktuella och kan tas bort. Om du väljer att rensa och ta bort dessa filer syns de inte längre under de mappar som nämns tidigare i denna artikel. Möjligheten att ta bort föråldrade datakällor visas inte heller längre i Diskrensning.
 • Starta Diskrensning, klicka på fliken Fler alternativ och klicka sedan på Rensa under Systemåterställning. När du gör detta tas alla återställningspunkter (utom den senaste) bort.
 • Diskutrymmet börjar ta slut, men det är inte så litet att Systemåterställning upphör att fungera. I Systemåterställning tas vissa återställningspunkter bort, men inte alla. Detta beror på att principen Först in först ut används för att minska utrymmet för datalagring till cirka 75 procent av det maximala värdet när utrymmet för datalagring uppnår cirka 90 procent av det maximala värdet. Den maximala storleken kan vara standardstorleken eller kan anges av användaren. Borttagningen sker i Systemåterställning oberoende av diskutrymmet.
 • Återställningspunkter finns kvar i 90 dagar och tas sedan bort.
 • Datalagringsutrymmets storlek minskas manuellt. Detta utlöser processen först in först ut för vissa återställningspunkter så att det blir plats för det nya datalagringsutrymmet.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

I Systemåterställning används processen först in först ut konsekvent på återställningspunkter på alla enheter, och fulla återställningspunkter rensas alltid. Information för återställningspunkter lagras i Systemåterställning för alla enheter. När processen först in först ut används i Systemåterställning på grund av att diskutrymmet håller på att ta slut på en enhet tas därför informationen om återställningspunkter bort på alla enheter. Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
299904Systemåterställning inaktiveras på systemenhet trots att det finns tillräckligt diskutrymme
300044 Systemåterställning och hårddiskutrymme

Egenskaper

Artikel-id: 301224 - Senaste granskning: den 9 november 2004 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbui kbprb KB301224

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com