Systemgjenopprettingens gjenopprettingspunkter mangler eller er slettet

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 301224 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO301224
Vis alt | Skjul alt

Symptom

Når du starter Systemgjenoppretting og viser siden "Velg et gjenopprettingspunkt", kan det hende at noen av gjenopprettingspunktene mangler.

Årsak

Slettingen av gjenopprettingspunkter kan ha én av følgende årsaker, som er standard for systemet:
 • Det er ikke mer diskplass igjen på systemstasjonen (eller en annen tilgjengelig stasjon som ikke er systemstasjon), og Systemgjenoppretting slutter å svare og stopper overvåkingen av systemet.

  Dette gjør at systemet fjerner alle gjenopprettingspunktene for å forsøke å frigjøre diskplass. Før dette skjer skal du imidlertid ha fått en advarsel om at det begynner å bli lite diskplass igjen. I dette tilfellet begynner Systemgjenoppretting å overvåke systemet igjen når det er frigjort nok diskplass. Nå opprettes det et automatisk systemkontrollpunkt.

  Obs!  Hvis du har en datamaskin med flere partisjoner, og én av stasjonene har nesten ingen ledig plass, kan denne stasjonen forårsake at Systemgjenoppretting slutter å svare for hele systemet og at gjenopprettingspunkter slettes. Dette skjer imidlertid bare hvis du har nådd minste tillatte diskplass og utfører operasjoner med filer som overvåkes. Dette gjelder når du oppgraderer, avinstallerer eller installerer programmer eller når du flytter, sletter eller gir nytt navn til filer. Hvis stasjonen nesten ikke har noe ledig plass, men du utfører disse operasjonene på filer som ikke overvåkes, vil Systemgjenoppretting ikke slutte å fungere.
 • Du slår av Systemgjenoppretting manuelt.
  • Hvis du slår av Systemgjenoppretting manuelt på systemstasjonen, slettes alle gjenopprettingspunkter, og du får følgende advarsel:
   Du har valgt å slå av Systemgjenoppretting. Hvis du fortsetter, slettes alle eksisterende gjenopprettingspunkter, og du kan ikke gå tilbake og angre endringer på datamaskinen.
   Vil du slå av Systemgjenoppretting?
   Ja Nei
  • Hvis du slår av Systemgjenoppretting manuelt på en annen stasjon enn systemstasjonen, slettes alle gjenopprettingspunkter på den bestemte stasjonen, og du får følgende advarsel:
   Du har valgt å slå av Systemgjenoppretting på denne stasjonen. Hvis du fortsetter, kan du ikke spore eller angre skadelige endringer på denne stasjonen.
   Vil du slå av Systemgjenoppretting på denne stasjonen?
   Ja Nei
  Når du slår på Systemgjenoppretting på nytt (på systemstasjonen), opprettes det umiddelbart et systemkontrollpunkt. Når du slår på Systemgjenoppretting på nytt (på en annen stasjon enn systemstasjonen), opprettes det ikke noe gjenopprettingspunkt på den stasjonen, men overvåkingen av stasjonen starter igjen umiddelbart.

 • Du oppgraderer fra ett operativsystem til et annet, eller installerer operativsystemet på nytt. Oppgraderingen kan for eksempel være fra Microsoft Windows Millennium Edition til Windows XP.

  Etter at du har kjørt installasjonsprogrammet, må du kjøre funksjonen for systemkontrollpunkt, men gjenopprettingspunktene du hadde i det forrige operativsystemet, er borte. Windows gjør det ikke mulig å gå tilbake til en eldre versjon av operativsystemet ved hjelp av Systemgjenoppretting.

  Obs!  Når du oppgraderer, kan du kanskje likevel se noen gjenopprettingspunktfiler og -mapper i <stasjonsbokstav>:\System Volume Information i Windows XP eller i mappen <systemstasjon>:\_RESTORE i Windows Millennium Edition. Disse gjenopprettingspunktene er utdaterte og kan ikke brukes, ettersom de ikke vises i listen Velg et gjenopprettingspunkt på Systemgjenoppretting-siden.

  Hvis du starter Diskopprydding-verktøyet og velger kategorien Diskopprydding, ser du oppføringen for overflødige datalagre for Systemgjenoppretting: Dette er filer som ble opprettet før ny formatering eller ny installasjon av Windows. De er utdaterte, og du kan trygt slette dem. Hvis du velger å slette disse filene, vil du ikke lenger se dem under mappene som er nevnt tidligere i denne artikkelen, og alternativet for å slette utdaterte datalagre vises ikke lenger i Diskopprydding-verktøyet.
 • Start Diskopprydding-verktøyet, klikk kategorien Flere alternativer, og klikk deretter Rydd opp under Systemgjenoppretting. Når du gjør dette, slettes alle gjenopprettingspunkter med unntak av det siste.
 • Du begynner å få lite med diskplass, men ikke så lite at Systemgjenoppretting slutter å fungere. Systemgjenoppretting sletter noen av gjenopprettingspunktene, men ikke alle. Dette skjer fordi Systemgjenoppretting bruker en FIFO-prosess (First In First Out) for å redusere størrelsen på datalageret til omtrent 75 prosent av maksimumsstørrelsen når datalageret når omtrent 90 prosent av maksimumsstørrelsen. Maksimumsstørrelsen er enten en standardstørrelse eller en verdi som angis av brukeren. Systemgjenoppretting utfører denne slettingen uansett hvor mye diskplass du har.
 • Et gjenopprettingspunkt kan bli 90 dager gammelt. Gjenopprettingspunktet slettes etter 90 dager.
 • Du reduserer størrelsen på datalageret manuelt. Da utløses FIFO-prosessen som sletter noen gjenopprettingspunkter for å få plass til datalageret som nylig har fått ny størrelse.

Status

Dette er den ønskede virkemåten.

Mer informasjon

Systemgjenoppretting bruker FIFO-prosessen på gjenopprettingspunkter konsekvent på alle stasjoner, og sletter alltid hele gjenopprettingspunkter. Systemgjenoppretting lagrer informasjon om gjenopprettingspunkter på alle stasjoner. Når lite diskplass på én stasjon fører til at Systemgjenoppretting bruker FIFO-prosessen på gjenopprettingspunkter, slettes derfor informasjonen om gjenopprettingspunkter på alle stasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
299904 Systemgjenoppretting deaktiveres på systemstasjon selv om det er nok diskplass (denne artikkelen kan være på engelsk)
300044 Slik håndterer systemgjenopprettingsverktøyet bruk av harddiskplass

Egenskaper

Artikkel-ID: 301224 - Forrige gjennomgang: 16. juni 2006 - Gjennomgang: 2.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbui kbprb KB301224

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com