Teljesítményszámlálói kódtárértékek újbóli létrehozása manuálisan

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 300956 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos! A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Ebben a cikkben a teljesítményszámlálói kódtárértékek újbóli létrehozásának manuális módjáról olvashat.

Fontos! A cikkben írtak csak az angol nyelvű Windows 2000-változatokra vonatkoznak.

További információ

Figyelem! A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A Rendszerfigyelő eszköz használatakor néhány számláló esetleg hiányozhat, vagy nem feltétlenül tartalmaz számlálóadatokat. A teljesítményszámlálói kódtárak alapkészlete megsérülhet, ezért újból létre kell hozni a kiterjeszthető számlálókkal együtt. Ez akkor fordulhat elő, ha egyes kiterjeszthető számlálók megsértik a beállításjegyzéket, illetve ha a Windows Management Instrumentation (WMI) szabványra alapuló programok módosítják azt.

A rendszer a következő két helyen tárolja a kiterjeszthető számlálók adatait:
 • Ebben a beállításkulcsban:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009
 • Ebben a két fájlban: %Systemroot%\System32\Perfc009.dat és %Systemroot%\System32\Perfh009.dat
A teljesítményszámlálói kódtárak újbóli manuális létrehozásának módja az alábbi.
 1. Bontsa ki a Perfc009.dat és a Perfh009.dat nevű fájlt (mindkettőt a Windows 2000 rendszer CD-ROM-ján találja). A tömörített fájlokat a meghajtó_betűjele:\i386\perfc009.da_ és a meghajtó_betűjele:\i386\perfh009.da_ nevű fájl tartalmazza. Írja felül a %Systemroot%\System32 mappában lévő fájlokat.
 2. Indítsa el a Beállításszerkesztő segédprogramot, és keresse meg a következő beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 3. Módosítsa a beállításjegyzékben a LastCounter elem értékét 1846 értékre (decimális), a LastHelp elem értékét pedig 1847 értékre (decimális).
 4. Keresse meg a következő beállításkulcsot – ezzel a kulccsal keresheti meg a
  Performance
  alkulccsal rendelkező szolgáltatásokat:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 5. Távolítsa el az alábbi értékeket a
  Performance
  alkulcsból (ha vannak ilyen értékek):
  • FirstCounter
  • FirstHelp
  • LastCounter
  • LastHelp
  A teljesítményszámlálói dinamikus kötésű kódtár telepített fájljait (DLL-jeit) az Exctrlst.exe nevű eszközzel is megkeresheti, majd a beállításjegyzéket megnyitva eltávolíthatja a duplaszóértékeket. Ezt követően a javított teljesítményű beállításjegyzék már csak a rendszer alapszámlálóit tartalmazza.
Az eljárás befejezése után újból fel kell vennie a kiterjesztett számlálókat a szolgáltatáslistából. Mielőtt azonban ehhez hozzákezdene, azonosítania kell a számlálók betöltéséhez használt INI-fájlt.
 1. Nyisson meg egy parancssorablakot.
 2. Írja be a parancssorba a cd %Systemroot%\System32 parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 3. Írja be a parancssorba a findstr eszközillesztő_neve *.ini parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 4. Ne feledkezzen meg az egyes eszközillesztőnevek INI-fájljáról a listában.
 5. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  lodctr INI-fájl neve
  Az INI-fájl neve összetevő az újból betöltendő eszközillesztő .ini kiterjesztésű fájljának neve.

  Ha például az ASP-eszközillesztőt szeretné újból betölteni, a 4. lépésben említett lista alapján az Axperf.ini nevű fájl az ASP-eszközillesztő INI-fájlja (axperf.ini:eszközillesztő_neve=ASP). Ennek értelmében az ASP-eszközillesztő újbóli betöltéséhez írja be a lodctr axperf.ini parancsot a parancssorba, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 6. Ismételje meg az 5. lépést a listában szereplő összes INI-fájlhoz.
 7. Indítsa újra a számítógépet.
A Windows Server 2003 rendszer teljesítményszámlálóinak (köztük a kiterjeszthető és külső felek által biztosított számlálók) újbóli létrehozásához az alábbi parancsokat kell beírni a parancssorba. Minden egyes parancs után nyomja meg az ENTER billentyűt.
cd \windows\system32
lodctr /R
Megjegyzés: A /R kapcsoló nagybetűs.

A Windows Server 2003 rendszer az összes számlálót létrehozza ismét, mert az angol nyelvű operációs rendszer C:\Windows\inf\009 mappájában tárolt valamennyi INI-fájlt beolvassa.

Megjegyzés: Fürtszolgáltatást biztosító vagy Datacenter típusú termék futtatása esetén feladatátvételt kell alkalmaznia a csomóponton, hogy frissíthető legyen a számlálólista, miután végrehajtotta az előzőekben ismertetett lépéseket az alapszámlálókhoz és a kiterjeszthető számlálókhoz egyaránt.

Megjegyzés: A saját teljesítményszámlálóikat a rendszerhez adó alkalmazásokat (például a Microsoft Exchange vagy az SQL Server szoftvert) futtató operációs rendszereken a teljesítményszámlálót betöltő INI-fájl nem biztos, hogy a %Systemroot%\System32 mappában van. Ezek az INI-fájlok rendszerint az alkalmazás által létrehozott mappaszerkezetben találhatók.

Megjegyzés: Amennyiben az előzőekben leírt lépések végrehajtásakor a teljesítményszámlálói kódtárral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, szükség lehet az IIS szolgáltatás teljesítménnyel kapcsolatos dinamikus kötésű kódtárainak eltávolítására, majd újbóli betöltésére. A műveletről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
267831 Eseményszámlálók betöltésekor a rendszer 2003-as azonosítójú eseményről tájékoztató hibaüzenetet jegyez fel

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 300956 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szeptember 12. - Verziószám: 10.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbenv KB300956
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com