A Diskpart parancssori segédprogram ismertetése

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 300415 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk a Diskpart segédprogram leírását tartalmazza. A segédprogrammal tárolási konfigurációt engedélyezhet parancsfájlból, távoli munkamenetből vagy más parancssorból. A Diskpart segédprogrammal a Lemezfelügyelő grafikus felhasználói felülete is fokozható.

További információ

A Diskpart segédprogram számos más parancssori segédprogramtól eltérően nem egysoros módban működik. Ehelyett a segédprogram indítását követően a parancsok olvasása szabványos bemenetből/kimenetből történik. A parancsokat bármely lemezre, partícióra vagy kötetre irányíthatja.

Összehasonlítás a Lemezfelügyelővel

A Diskpart a Lemezfelügyelő beépülő modul által támogatott műveletek helyettesítője. A Lemezfelügyelő beépülő modul megakadályozza az esetlegesen adatvesztéssel járó műveletek akaratlan végrehajtását. A Diskpart segédprogram használata során ajánlatos körültekintéssel eljárni, mert azzal explicit módon vezérelhetők a partíciók és kötetek.

A Diskpart segédprogrammal az alaplemezek dinamikus lemezzé konvertálhatók. Az alaplemezek vagy üresek, vagy elsődleges partíciókat, illetve logikai meghajtókat tárolnak. Az alaplemezek adatlemezek vagy rendszer-, illetve indítómeghajtók lehetnek. Az alaplemezek nem rendelkezhetnek hibatűrő lemezmeghajtókkal (FtDisk), például csíkozott vagy tükrözött kötetekkel. A hibatűrő lemezmeghajtókkal rendelkező alaplemez konvertálásához használja a Lemezfelügyelőt a Windows 2000 rendszerben, vagy konvertálja a lemezt a Windows XP rendszerre történő frissítés előtt.

A Diskpart segédprogrammal a dinamikus lemezek alaplemezzé konvertálhatók. A konvertálási eljárás előtt törölnie kell a dinamikus köteteket. Dinamikus lemezeken a partíciók törlése csak vészhelyzet esetén javasolt. A lemez alaplemezre való konvertálása előtt ajánlott a meghajtón lévő összes kötetet törölni. Az összes dinamikus adatpartíciót törölni kell. Az azonos meghajtón lévő elsődleges alappartíciókat és dinamikus partíciókat továbbá nem tanácsos összekeverni. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a számítógép nem indítható újra.

A Diskpart segédprogrammal partíciót hozhat létre egy explicit lemezeltolásnál. A Lemezfelügyelő beépülő modul a partíciót bármely foglalt terület végére vagy az első elegendően nagy méretű területre helyezi. A fő rendszertöltő rekordot tartalmazó (MBR-) lemezeken a program kerekíti a partíció eltolását és a méretet a szükséges sávigazítás megőrzése érdekében. Az eltolásokat a program a legközelebbi, a méretet pedig a következő érvényes értékre kerekíti. A Diskpart az újonnan létrehozott partícióhoz nem rendel meghajtóbetűjelet. Csatlakoztatási pont vagy meghajtóbetűjel hozzárendeléséhez használja az assign parancsot.

A Diskpart a beépülő modullal megegyező házirendet használ. A dinamikus lemezek csak merevlemezeken hozhatók létre. A cserélhető lemezek (például 1394 szabványú vagy USB-meghajtók) nem konvertálhatók dinamikus lemezekké.

A Diskpart lehetővé tesz egyes, a beépülő modul által blokkolt partíciótörlési műveleteket. A Diskpart segédprogrammal törölheti például az MBR-lemezek OEM-partícióit. E partíciók ugyanakkor gyakran tartalmaznak a platform működése szempontjából fontos fájlokat. A Diskpart blokkolja az aktuális rendszer-, rendszertöltő, illetve a lapozófájlt tartalmazó kötetek és partíciók törlését. A Diskpart ezenkívül a dinamikus lemezek alapjául szolgáló partíciók törlését is megakadályozza.

A Diskpart segédprogrammal cserélhető meghajtón nem hozhatók létre partíciók. A Windows legfeljebb egy MBR-partíciót támogat a cserélhető meghajtókon. Ha az adathordozó gyártása fő rendszertöltő rekorddal történt, akkor a fő rendszertöltő rekord nem módosítható, a rendszer azonban több partíció vagy logikai meghajtó konfigurálása esetén is követi a fő rendszertöltő rekordot. Ha az adathordozó gyártása fő rendszertöltő rekord nélkül történt, a rendszer az adathordozót „fő” hajlékonylemezként kezeli, és nem ír partíciós struktúrát az adathordozóra.

A cserélhető meghajtók betűjele a meghajtóhoz van hozzárendelve, nem pedig az adathordozóhoz. A Diskpart segédprogrammal módosíthatja a meghajtó betűjelét.

A Diskpart hatására a rendszer lemezaláírásokat hoz létre, valamint létrejönnek a GUID partíciós táblákat tartalmazó (GPT-) lemez és a GPT-partíció GUID azonosítói. Ezen elemek nem állíthatók be közvetlenül a Diskpart segédprogrammal.

A Diskpart segédprogram (a beépülő modulhoz hasonlóan) támogatja az új Itanium-alapú lemezek partíciós sémáját (GPT). GPT-lemezek nem használhatók az x86-alapú Windows XP vagy a Windows 2000 rendszert futtató számítógépeken. A Diskpart a GPT-partíció MBR-partícióra való konvertálását csak üres lemezek esetén teszi lehetővé.

A Diskpart segédprogrammal törölheti a hiányzó dinamikus lemezeket. A dinamikus lemezek egy megosztott adatbázist tartalmaznak; a számítógépen található összes dinamikus lemez érzékeli a számítógépen lévő összes többi dinamikus lemezt. A dinamikus lemezek áthelyezésekor az eredeti számítógép ezen lemezeket hiányzóként észleli.

A Diskpart használatakor a meghajtóbetűjelek hozzárendelése nem történik meg automatikusan. Annak biztosításához, hogy egy adott partíció vagy kötet rendelkezzen meghajtóbetűjellel, a meghajtóbetűjel hozzárendelését külön kell végrehajtania. Végrehajthatja a meghajtóbetűjel hozzárendelését, vagy engedélyezheti, hogy a rendszer végezze el a következő rendelkezésre álló meghajtóbetűjel hozzárendelését.

A fókusz beállítása

A Diskpart legtöbb parancsa egy adott céllemezen, -partíción vagy -köteten működik. A célobjektum „fókuszba” állítható. A fókusz egyszerűbbé teszi az egyazon lemezen több partíció létrehozását magába foglaló szokványos beállítási feladatot. Az objektumok a select paranccsal állíthatók fókuszba. A következő parancsokon kívül az összes parancshoz meg kell adni a fókuszt: list, help, rem, exit és help.

A fókusz explicit módosításához használja a select parancsot. A fókusz implicit módosításához használja például a create parancsot. Az alaplemezek kezelése előtt be kell állítania a lemez fókuszát. Az alaplemezeken a partíció és a kötet fókusza megegyezik. Ha egy elemen módosítja a fókuszt, az a másikon is módosul. Dinamikus köteteken csak a kötet fókusza lényeges, mert a partíció korábbi fókusza mindig elvész, a lemez fókuszának pedig csak az egyszerű köteteken van jelentősége.

A következő példában egy két lemezzel rendelkező számítógép szerepel:
 • Minden egyes lemez két elsődleges partíciót tartalmaz. Az első lemez tartalmazza a C és a D partíciót, a második lemez pedig az E és az F partíciót. A lemezfókuszt az első lemezre kell állítania, mielőtt a partíció fókuszát a C vagy a D partícióra állítja. A kötet fókuszát bármikor a C, a D, az E vagy az F partícióra állíthatja. Ebben a példában ha a kötetfókuszt a C vagy a D partícióra állítja, a lemezfókusz nem módosul; ha azonban a kötetfókuszt az E vagy az F partícióra állítja, akkor a lemezfókusz átkerülhet egy másik lemezre.
 • Minden egyes lemez dinamikus, és egy egyszerű kötetet és szabad területet tartalmaz. Az első lemez tartalmazza a C partíciót, a második pedig az E partíciót. Mielőtt az első lemezhez hozzáad egy egyszerű kötetet, be kell állítania a lemez fókuszát. A C partíció kiterjesztéséhez csak a kötet fókuszát kell beállítania. Hasonlóképpen, ha az E partícióhoz tükröt szeretne hozzáadni, akkor csak a kötetfókuszt kell beállítani az E partícióhoz. Egy egyszerű kötet létrehozása vagy egy meglévő kötetnek ugyanazon lemezre való kiterjesztése esetén nincs szükség a lemezfókusz módosítására. Tükör hozzáadása, csíkkészlet létrehozása vagy a meglévő kötet egy másik lemezre való kiterjesztése esetén elveszhet a lemezfókusz.

Parancssor

A Diskpart támogatja a parancssoros műveleteket. A Diskpart valamely parancsfájljának indításához használja a diskpart /s script.txt parancsot. A Diskpart segédprogram a Windows XP és a Windows 2000 rendszeren, a távtelepítési szolgáltatás felügyelet nélküli telepítési környezeteiben, illetve az OEM forgalmazók esetében a Windows előtelepítési környezetében kezelhető parancssorból.

A parancsfájl hibája esetén a Diskpart alapértelmezés szerint kilép a parancsfeldolgozásból, és hibakódot jelenít meg. Ilyen esetben a parancsfájl futásának folytatása érdekében foglalja be a noerr paramétert a parancsba. E paraméter révén a meghajtók számától függetlenül egyetlen parancsfájllal törölheti az összes adatmeghajtó összes partícióját. Nem minden parancs támogatja ugyanakkor a noerr paramétert. A program még a noerr paraméter használata esetén is hibaüzenetet jelenít meg, ha a parancs szintaktikája hibás.

A következő lista a Diskpart hibakódjainak leírását tartalmazza:
 • 0 - Nem történt hiba. A teljes parancsfájl futása hiba nélkül megtörtént.
 • 1 - Súlyos kivétel történt. Valószínűleg komoly probléma áll fenn.
 • 2 - A Diskpart parancssorában megadott argumentumok helytelenek voltak.
 • 3 - A Diskpart nem tudta megnyitni a megadott parancsfájlt vagy kimeneti fájlt.
 • 4 - A Diskpart által használt szolgáltatások egyike hibát jelzett.
 • 5 - Valamely parancs szintaktikailag hibás. A parancsfájl futtatása sikertelen volt, mert egy objektum nem megfelelően lett kijelölve, vagy nem használható az adott paranccsal.
A Diskpart futtatását követően megjelenik a Diskpart segédprogram verziószáma és a számítógépnév.

Parancsok összefoglalása

Parancsok a fókusz beállításához

select

A select paranccsal a fókuszt a megadott célra állíthatja. Az összes fókusztípus listájának megjelenítéséhez hagyja üresen a Típus mezőt. Ha nem ad meg azonosítószámot, akkor a program az aktuális fókuszobjektumot jeleníti meg.

select disk[=szám]

A select disk paranccsal a fókuszt arra a lemezre állíthatja, amelyen a megadott Windows-lemezszám található. Ha nem adja meg a lemez számát, a parancs azt a lemezt jeleníti meg, amely éppen fókuszban van.

select partition[=szám/meghajtóbetűjel]

A select partition paranccsal a fókuszt a megadott partícióra állíthatja. Ha nem ad meg partíciót, az a partíció jelenik meg, amely éppen fókuszban van.

Az alaplemezeken a partíciót index, meghajtóbetűjel vagy csatlakoztatási pont szerint is megadhatja. A partíciót index alapján csak dinamikus lemezeken adhatja meg.

select volume[=szám/meghajtóbetűjel]

A select volume paranccsal a fókuszt a megadott kötetre állíthatja. Ha nem ad meg kötetet, a parancs azt a kötetet jeleníti meg, amely éppen fókuszban van.

A kötetet index, meghajtóbetűjel vagy csatlakoztatási pont szerint is megadhatja. Alaplemezeken kötet kiválasztása esetén a megfelelő partíció kerül a fókuszba.

A lemezkonfiguráció megjelenítésére szolgáló parancsok

A list paranccsal megjelenítheti a konfiguráció összegzését. További információk megjelenítéséhez állítsa be a fókuszt, majd használja a detail parancsot.

detail disk

A detail disk paranccsal megjelenítheti az éppen fókuszban lévő lemez részletes adatait, például:
Diskpart> select disk 3 
 
A kijelölt lemez: 3. 
 
Diskpart> detail disk 
 
Maxtor 90432D2
Lemezazonosító: F549D151
Típus  : IDE
Busz  : 0
Cél : 0
LUN ID : 0 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info 
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- --------- -------- 
 Kötet 0   F  RAID-készlet NTFS  RAID-5      4096 MB Kifogástalan 
 Kötet 1   G  FAT rendszerű csíkozott kötet  FAT32 Csíkozott      6144 MB Kifogástalan 
 Kötet 2   H  Tükör     NTFS  Tükrözött     2048 MB Kifogástalan
 Kötet 3   I  Átnyúló kötet NTFS  Átnyúló       9 GB Kifogástalan
				
detail partition

A detail partition paranccsal megjelenítheti az éppen fókuszban lévő partíció részletes adatait;
Diskpart> select disk 0

A kijelölt lemez: 0.

Diskpart> select partition 1

A kijelölt partíció: 1.

Diskpart> detail partition

Partíció: 0
Típus : 07
Rejtett: Nem
Aktív: Igen

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status    Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- ---------   --------
* Kötet 2   C         NTFS  Partíció  4110 MB Kifogástalan Rendszer
				
detail volume

A detail volume paranccsal megjelenítheti az éppen fókuszban lévő kötet részletes adatait, például:
Diskpart> select volume 1 
 
A kijelölt kötet: 1. 
 
Diskpart> detail volume 
 
 Lemez ### Állapot   Méret Szabad Din Gpt 
 --------- ----------- ----- ------ --- --- 
 Lemez 1  Használható  8 GB   0 B  * 
 Lemez 2  Használható  8 GB   0 B  * 
 Lemez 3  Használható  8 GB   0 B  *
				
list disk

A list disk paranccsal a számítógépen található lemezekről szerezhet általános információkat. Az aktuális fókusz a csillaggal (*) megjelölt lemezen található. A program csak a merevlemezeket (például IDE- vagy SCSI-meghajtókat) vagy a cserélhető lemezeket (például 1391 vagy USB) sorolja fel. A cserélhető meghajtók nem jelennek meg.
Diskpart> select disk 3 
 
A kijelölt lemez: 3. 
 
Diskpart> list disk 
 
 
 Lemez ### Állapot   Méret  Szabad  Din Gpt 
 --------  ----------- ------- ------- --- ---
 Lemez 0  Használható 4118 MB   0 B
 Lemez 1  Használható   8 GB 4002 MB  * 
 Lemez 2  Használható   8 GB   0 B  * 
* Lemez 3  Használható   8 GB   0 B  * 
 Lemez M0  Hiányzó     8 GB   0 B  *
				
list partition

A list partition paranccsal megjelenítheti a fókuszban lévő lemezen található partíciók adatait, például:
Diskpart> select disk 4 
 
A kijelölt lemez: 4. 
 
Diskpart> list partition 
 
 Partíció ### Típus       Méret  Eltolás 
 ------------ ---------------- ------- ------- 
 Partíció 1  Elsődleges    4094 MB  31 KB 
 Partíció 2  Kiterjesztett   4581 MB 4094 MB 
 Partíció 3  Logikai      2047 MB 4094 MB 
 Partíció 4  Logikai      2533 MB 6142 MB
 
A program az összes partíciót (típusuktól függetlenül) megjeleníti.
				
list volume

A list volume paranccsal megjelenítheti a számítógépen lévő kötetek adatait, például:
Diskpart> list volume 
 
 Volume ### Ltr Label     Fs   Type       Size   Status    Info  
 ---------- --- ------------- ----- ---------------- ------- ----------  --------
 Kötet 0   F  RAID-készlet  NTFS  RAID-5      4096 MB Kifogástalan
 Kötet 1   G  FAT rendszerű csíkozott kötet  FAT32 Csíkozott      6144 MB Nem sikerült
 Kötet 2   H  Tükör     NTFS  Tükrözött     2048 MB Kifogástalan
 Kötet 3   I  Átnyúló kötet NTFS  Átnyúló       9 GB Kifogástalan
 Kötet 4   D          CDFS  CD-ROM        0 B
 Kötet 5   C          NTFS  Partíció     2047 MB Kifogástalan Rendszer
 Kötet 6   E          NTFS  Partíció     2063 MB Kifogástalan Rendszerindító
 Kötet 7   J  Elsődleges   NTFS  Partíció     4095 MB Kifogástalan
 Kötet 8   K  Logikai    NTFS  Partíció     2047 MB Kifogástalan
 Kötet 9   L  Napló     NTFS  Partíció     2534 MB Kifogástalan
				

Az alaplemezek kezelésére szolgáló parancsok

Ebben a részben a partíciók létrehozásához és törléséhez, valamint a meghajtóbetűjelek és csatlakoztatási pontok hozzárendeléséhez használható parancsok leírása található. Az itt ismertetett parancsok csak az alaplemezekre érvényesek. A dinamikus lemezekre érvényes, illetve az alaplemezekből dinamikus lemezekké konvertáláshoz használható parancsokról a következő részekben tájékozódhat.

A program a size vagy az offset paramétert az összes MBR-lemezen a sávigazításhoz kerekíti. A program a size vagy az offset paramétert a GPT-lemezeken a szektorigazításhoz kerekíti. Ha nincs megadva offset paraméter, a partíciót a program az első megfelelő méretű, nem foglalt összefüggő lemezterületre helyezi. Ha nincs megadva size paraméter, a partíció kiterjeszthető oly módon, hogy a lemez teljes méretének erejéig lefoglalja a meghatározott lemezterületet.

Az új lemezek első észlelése után a rendszer azokat MBR-lemezként ismeri fel. Mielőtt GPT-partíciót kísérel meg létrehozni, explicit módon GPT-lemezzé kell konvertálnia egy lemezt. Ajánlott az MSR-partíciót az adatlemezeken az első, a rendszer- vagy rendszertöltő lemezen pedig a második (az ESP-partíció utáni) partícióként létrehozni. Az MBR-lemez GPT-lemezzé való konvertálását követően automatikusan létrejön a lemezen az MSR-partíció.

Bármely új partíció létrehozását követően a fókusz az újonnan létrehozott partícióra kerül. Partíció törlésekor a partíciófókusz elvész. A lemezfókusz minden esetben változatlan marad.

active

Az active paranccsal az éppen fókuszban lévő partíciót „aktív” állapotúra állíthatja. Ez a beállítás arról tájékoztatja a belső vezérlőprogramot, hogy a partíció egy érvényes rendszerpartíció. A Diskpart nem ellenőrzi a partíció tartalmát.

MEGJEGYZÉS: A parancs használata esetén előfordulhat, hogy a számítógép nem indítható újra.

assign [[letter=meghajtóbetűjel]/[mount=elérési_út]] [noerr]

Az assign paranccsal betűjelet vagy csatlakoztatási pontot rendelhet az éppen fókuszban lévő partícióhoz. Ha nem ad meg meghajtóbetűjelet, a program a következő rendelkezésre álló meghajtóbetűjelet fogja használni. Ha a betűjel vagy a csatlakoztatási pont már használatban van, a program hibát jelez, hacsak nem használja a noerr paramétert.

A paranccsal módosíthatja a cserélhető meghajtóhoz rendelt meghajtóbetűjelet.

A meghajtóbetűjel hozzárendelését a program blokkolja a rendszer-, rendszerindító, illetve a lapozófájlt tartalmazó köteteken. A parancs nem használható meghajtóbetűjelek OEM-partíciókhoz vagy a Microsoft-adatokat tartalmazó partíciótól eltérő GPT-partíciókhoz való hozzárendeléséhez.

create partition primary [size=szám] [offset=szám] [id=bájt/GUID] [noerr]

A create partition primary paranccsal adott mérettel és kezdőcímeltolással hozhat létre egy elsődleges partíciót az aktuális meghajtón.

Ha egy MBR-lemezen nincs megadva azonosítóbájt, a parancs egy „0x6” típusú partíciót hoz létre. A partíció típusának meghatározásához használhatja az ID paramétert. A program nem hajt végre érvényességi vagy más ellenőrzést az azonosítóbájton.

Ha nem adja meg egy GPT-lemez globálisan egyedi azonosítóját, a parancs egy Microsoft-adatokat tartalmazó partíciót hoz létre. A globálisan egyedi azonosítók megadásához használhatja az ID paramétert. A program nem hajt végre érvényességi, ismétlődési vagy más ellenőrzést a globálisan egyedi azonosítón. A program automatikusan létrehozza a partíciópéldány GUID azonosítóját.

Az MBR- és GPT-partíciók létrehozásakor a Windows nem végzi el automatikusan a meghajtóbetűjelek hozzáadását. A meghajtóbetűjel hozzárendelését külön kell végrehajtania.

create partition extended [size=szám] [offset=szám] [noerr]

A create partition extended paranccsal adott mérettel és kezdőcímeltolással hozhat létre egy kiterjesztett partíciót az aktuális meghajtón. A meghajtónak MBR-lemeznek kell lennie.

A partíció létrehozását követően a fókusz az új kiterjesztett partícióra kerül. Csak egyetlen kiterjesztett partíció hozható létre. Logikai meghajtókat csak a kiterjesztett partíció létrehozása után hozhat létre.

create partition logical [size=szám] [offset=szám] [noerr]

A create partition logical paranccsal adott mérettel és kezdőcímeltolással hozhat létre egy logikai meghajtót az aktuális lemez egy meglévő kiterjesztett partícióján. A meghajtónak MBR-lemeznek kell lennie.

Ha az eltolás nem szerepel a felsorolásban, a program a logikai meghajtót a megfelelő méretű, kiterjesztett partíció első nem foglalt, összefüggő lemezterületére helyezi. Ha a méret hiányzik a felsorolásból, a partíció kiterjeszthető annak érdekében, hogy a teljes kiterjesztett partíciót lefoglalja.

A partíció létrehozása után a partíciófókusz a logikai meghajtóra kerül.

create partition msr [size=szám] [offset=szám] [noerr]

A create partition msr parancs hatására létrejön egy E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE globálisan egyedi azonosítóval rendelkező MSR-partíció.

create partition esp [size=szám] [offset=szám] [noerr]

A create partition esp parancs hatására létrejön egy C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B globálisan egyedi azonosítóval rendelkező ESP-partíció.

delete partition [noerr] [override]

A delete partition paranccsal törölheti az éppen fókuszban lévő partíciót.

A Diskpart blokkolja az aktuális rendszer-, rendszertöltő, illetve a lapozófájlt tartalmazó kötetek törlését. Az ESP-, MSR- vagy egy ismert OEM-partíció törléséhez meg kell adnia az override paramétert.

extend [size=szám][noerr]

Az extend paranccsal az éppen fókuszban lévő kötet egy összefüggő, nem foglalt területre terjeszthető ki. A nem foglalt területnek követnie kell a fókuszban lévő partíciót (azaz nagyobb szektoreltolással kell rendelkeznie annál). A paranccsal egy meglévő alapszintű adatpartíció újonnan létrehozott területté növelhető egy kiterjesztett hardveres RAID logikaiegység-számán (LUN).

Ha a partíciót korábban az NTFS fájlrendszerrel formázták, akkor a fájlrendszer kiterjesztése automatikusan megtörténik a nagyobb partíció lefoglalása érdekében, és nem történik adatvesztés. Ha a partíciót korábban az NTFS fájlrendszertől eltérő fájlrendszerrel formázták, a parancs sikertelen, és nem módosítja a partíciót.

A Diskpart csak az aktuális rendszer- vagy rendszerindító partíció kiterjesztését blokkolja.

remove [[letter=meghajtóbetűjel]/[mount=elérési_út]/[all]] [noerr]

A remove paranccsal betűjelet vagy csatlakoztatási pontot távolíthat el az éppen fókuszban lévő partícióról. Az all paraméter megadása esetén az összes aktuális meghajtóbetűjel és csatlakoztatási pont törlődik. Ha nem ad meg betűjelet vagy csatlakoztatási pontot, a meghajtóbetűjel törlődik.

A paranccsal módosíthatja a cserélhető meghajtóhoz rendelt meghajtóbetűjelet.

A meghajtóbetűjel eltávolítását a program blokkolja a rendszer-, rendszerindító, illetve a lapozófájlt tartalmazó köteteken. A parancs nem használható OEM-partíciók, ismeretlen GUID azonosítóval rendelkező GPT-partíciók vagy bármely más speciális, nem adatokat tároló GPT-partíciók (például ESP-partíció) meghajtóbetűjelének törléséhez.

A dinamikus lemezek kezelésére szolgáló parancsok

Az e részben ismertetett parancsokkal köteteket hozhat létre és törölhet, hibatűrő köteteket javíthat, valamint lemezeket importálhat.

A size paramétereket a program mindig a fő rendszertöltő rekordokhoz igazítva kerekíti. Explicit eltolás nem adható meg. A kötetet a program mindig az első megfelelő méretű, nem foglalt, összefüggő lemezterületre helyezi. Ha a felsorolásban nem szerepel méret, a program a lehető legnagyobb méretű kötetet hozza létre.

A kötet létrehozását követően a kötetfókusz az újonnan létrehozott kötetre kerül. Az aktuális lemezfókusz elvész, ha a kötet átnyúlik a lemezekre. Kötet törlése esetén a kötetfókusz elvész. Ha a kötet törlése előtt létezett érvényes lemezfókusz, akkor az megmarad.

MEGJEGYZÉS: A Diskpart egy üres lemez dinamikus vagy GPT-lemezzé való konvertálásakor egy MSR-partíciót hoz létre a lemezen.

active

Az active paranccsal „aktív” állapotúra állíthatja az éppen fókuszban lévő kötetet. Ez a beállítás arról tájékoztatja a belső vezérlőprogramot, hogy a partíció egy érvényes rendszerpartíció. A Diskpart csak azt ellenőrzi, hogy a kötet képes-e tárolni egy operációs rendszer rendszerindításra alkalmas lemezképét, a partíció tartalmát nem vizsgálja. A parancs használata esetén előfordulhat, hogy a számítógép nem indítható újra.

add disk=szám [noerr]

Az add paranccsal tükröt adhat hozzá a megadott lemezen található aktuálisan fókuszban lévő kötethez. A program csak két tükörkötetpéldány támogat. Az éppen fókuszban lévő kötetnek egyszerű kötetnek kell lennie.

assign [[letter=meghajtóbetűjel]/[mount=elérési_út]] [noerr]

Az assign paranccsal betűjelet vagy csatlakoztatási pontot rendelhet az éppen fókuszban lévő kötethez. Ha nem ad meg meghajtóbetűjelet, a program a következő rendelkezésre álló meghajtóbetűjelet fogja használni. Ha a betűjel vagy a csatlakoztatási pont már használatban van, a program hibát jelez, hacsak nem adja meg a noerr paramétert.

A meghajtóbetűjel hozzárendelését a program blokkolja a rendszer-, rendszerindító, illetve a lapozófájlt tartalmazó köteteken.

break disk=szám [nokeep] [noerr]

A break paranccsal megszüntetheti az éppen fókuszban lévő tükröt.

Alapértelmezés szerint mindkét tükörkötetpéldány tartalma megőrződik, mert mindkét kötetpéldányból egyszerű kötet lesz. Ha megadja a nokeep paramétert, akkor csak a megadott kötetpéldány őrződik meg, a másik törlődik, és szabad területté alakul.

Az eredeti kötet minden egyes meghajtóbetűjelet vagy csatlakoztatási pontot megőriz. Ha a kötetpéldányt nem tartja meg, a fókusz a megadott lemezen megőrzött egyszerű köteten marad. Ellenkező esetben a fókusz a megadott lemezen megadott megőrzött kötetpéldányra kerül. A kötetpéldányból egyszerű kötet válik, az új kötethez azonban a program nem rendel meghajtóbetűjelet.

create volume simple [size=szám] [disk=szám] [noerr]

A create volume simple paranccsal adott mérettel hozhat létre egy egyszerű kötetet a megadott lemezen.

Ha nem ad meg méretet, akkor az új kötet felhasználhatja a lemezen megmaradt összefüggő szabad területet. Ha nem ad meg lemezt, az a lemez lesz használatos, amely éppen fókuszban van.

A kötet létrehozását követően a lemezfókusz a céllemezre kerül.

create volume stripe [size=szám] disk=szám[,szám[,...]] [noerr]

A create volume stripe paranccsal csíkkészletet hozhat létre a megadott lemezeken. A csíkozott kötet teljes mérete a lemezek számával megszorzott (*) méretnek felel meg.

Ha nem ad meg méretet, akkor a program a lehető legnagyobb méretű csíkozott kötetet hozza létre. A program meghatározza a legkisebb összefüggő szabad területtel rendelkező lemezt. E szabad terület mérete határozza meg a csíkozott kötet méretét. A program minden egyes lemezen ezt a méretet foglalja le.

create volume raid [size=szám] disk=szám[,szám[,...]] [noerr]

A create volume raid paranccsal Raid-5 készletet hozhat létre a megadott lemezeken. A program minden egyes lemezen a mérethez megadott értékkel megegyező méretű területet foglal le.

Ha nem ad meg méretet, akkor a program a lehető legnagyobb méretű RAID-5 kötetet hozza létre. A program meghatározza a legkisebb összefüggő szabad területtel rendelkező lemezt. E szabad terület mérete határozza meg a RAID-5 kötet méretét, és a program minden egyes lemezen ezt a méretet foglalja le. A kötet ténylegesen felhasználható mérete kevesebb, mint a lemezek számával megszorzott méret, mert a terület egy része a paritáshoz használatos.

delete disk [noerr][override]

A delete disk paranccsal törölheti a hiányzó dinamikus lemezeket a lemezek listájáról.

Ha nem adja meg az override paramétert, akkor a program eltávolítja a lemezt tartalmazó összes egyszerű kötetet és az esetleges tükörkötetpéldányokat. Ha a lemez egy RAID-5 kötet része, a parancs sikertelen.

delete partition [noerr] [override]

A delete partition paranccsal törölheti az éppen fókuszban lévő partíciót.

A Diskpart minden olyan partíció törlését blokkolja, amely meglévő használható dinamikus kötetek tárolására használatos. Az ilyen köteteket törölni kell, a lemezt pedig alaplemezzé kell konvertálni. ESP-, MSR- vagy ismert OEM-partíció törléséhez adja meg az override paramétert.

Dinamikus lemezeken törölhetők, de nem hozhatók létre a partíciók. Törölhető például egy fel nem ismert GPT-partíció egy dinamikus GPT-lemezről. Egy partíció törlése esetén nem áll rendelkezésre a szabad terület. E paranccsal felszabadíthatja a sérült, nem használható dinamikus lemezen lévő területet olyan vészhelyzet esetén, melyben a clean parancs nem használható.

delete volume [noerr]

A delete volume paranccsal törölheti az éppen fókuszban lévő kötetet. A parancs használatát követően minden adat elvész.

extend disk=szám [size=szám] [noerr]

Az extend paranccsal kiterjesztheti az aktuális egyszerű vagy a kiterjesztett kötetet a megadott lemezre. Az extend parancs csak az NTFS fájlrendszerű köteteken használható.

Ha nem ad meg méretet, a kötet a megadott lemezen lévő szabad terület egészét lefoglalhatja. Ilyenkor minden meglévő lemezfókusz elvész.

import [noerr]

Az import paranccsal az összes lemezt importálhatja egy idegen lemezcsoportból.

Ha a fókuszt az idegen lemezcsoportban lévő egyik lemezre helyezi, a csoport összes lemezét importálhatja. A parancs futtatását követően minden meglévő kötet- vagy lemezfókusz elvész.

online [noerr]

Az online paranccsal a korábban nem használható állapotúra állított lemezek vagy kötetek állíthatók vissza használható állapotúra. A parancs használatával a fókusz helye nem módosul.

remove [[letter=meghajtóbetűjel]/[mount=elérési_út]/[all]] [noerr]

A remove paranccsal betűjelet vagy csatlakoztatási pontot távolíthat el az éppen fókuszban lévő kötetről. Az all paraméter megadása esetén az összes aktuális meghajtóbetűjel és csatlakoztatási pont törlődik. Ha nem ad meg betűjelet vagy csatlakoztatási pontot, az elsőként észlelt útvonal törlődik.

A meghajtóbetűjel eltávolítását a program blokkolja a rendszer-, rendszerindító, illetve a lapozófájlt tartalmazó köteteken.

retain

A retain paranccsal előkészítheti a dinamikus egyszerű köteteket rendszerindító vagy rendszerkötetként való használatra.

Ha a retain parancsot x86-alapú számítógépen használja, a program a dinamikus egyszerű köteten hoz létre egy fókusszal rendelkező MBR-partíciót. MBR-partíció létrehozásához a dinamikus egyszerű kötetnek egy sávhoz igazított eltolásnál kell kezdődnie, a sávok méretének pedig egész számnak kell lennie.

Ha a retain parancsot Itanium-alapú számítógépen használja, a retain parancs a dinamikus egyszerű köteten létrehoz egy fókusszal rendelkező GPT-partíciót.

A lemezek konvertálására szolgáló parancsok

convert mbr [noerr]

A convert mbr paranccsal az aktuális lemez partícionálási stílusa MBR-partícionálásra állítható. A lemez lehet alap- vagy dinamikus lemez, de nem tartalmazhat érvényes adatpartíciókat vagy -köteteket.

convert gpt [noerr]

A convert gpt paranccsal az aktuális lemez partícionálási stílusa GPT-partícionálásra állítható. A lemez lehet alap- vagy dinamikus lemez, de nem tartalmazhat érvényes adatpartíciókat vagy -köteteket. A parancs csak az Itanium-alapú számítógépeken érvényes; az x-86-alapú számítógépeken előfordulhat, hogy a parancs futtatása meghiúsul.

convert dynamic [noerr]

A convert dynamic paranccsal az alaplemezek dinamikus lemezzé alakíthatók. A lemez tartalmazhat érvényes adatpartíciókat.

convert basic [noerr]

A convert basic paranccsal az üres dinamikus lemezek alaplemezzé alakíthatók.

Egyéb parancsok

exit

Az exit paranccsal leállíthatja a Diskpart segédprogramot, és visszaadhatja a vezérlést az operációs rendszernek.

clean [all]

A clean paranccsal eltávolíthatja a partíció vagy kötet formázását az éppen fókuszban lévő lemezről a szektorok nulla értékűre állításával. A program alapértelmezés szerint csak az MBR- vagy GPT-partícionálás adatait, valamint az MBR-lemezek rejtett szektoradatait írja felül. Az all paraméter megadása esetén minden egyes szektor nulla értékűre állítható, és a meghajtón található minden adat törölhető.

rem [...]

A rem parancs hatására a program nem hajt végre műveletet; a paranccsal megjegyzések fűzhetők a parancsfájlokhoz.

rescan

A rescan paranccsal újból ellenőrizheti az összes ki- és bemeneti buszt. A parancs hatására továbbá a program minden új, a számítógéphez adott lemezt felismer.

A súgók megjelenítésére szolgáló parancsok

help

A help paranccsal az összes parancs listáját megjelenítheti.

A Diskpart segédprogramról további információt a Windows XP Súgó és támogatás szolgáltatásban a Diskpart szóra keresve talál.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 300415 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 1.8
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Kulcsszavak: 
kbproductlink kbenv kbui kbinfo KB300415
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com