วิธีการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากเพจที่มี ASP ใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300382
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีหลายวิธีในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล นี้ บทความทีละขั้นตอนแสดงสายอักขระการเชื่อมต่อตัวอย่างสำหรับชนิดต่าง ๆ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและฐานข้อมูล

ความต้องการ

ต่อไปนี้คือ ความต้องการสำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล:
  • รายละเอียดของอินเทอร์เน็ตที่เปิดใช้งาน active Server Page (ASP) บริการของเซิร์ฟเวอร์เว็บ (IIS) เวอร์ชั่น 5.0 กับคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC) เวอร์ชัน 2.5 หรือ 2.6 (โดย Jet database engine)
  • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายใน หรือระยะไกล
  • ASP ที่เปิดใช้งาน Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.0 หรือ ในภายหลัง

สายอักขระการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตัวอย่าง

ตัวอย่างเหล่านี้จะใช้สำหรับการสาธิตเท่านั้น คุณต้องการ วางรหัสนี้ในรหัส ASP ของคุณเพื่อทำให้การเชื่อมต่อกับข้อความที่ระบุ ฐานข้อมูล หมายเหตุว่า คุณต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นชื่อฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ ชื่อ ที่ตั้งของฐานข้อมูล ชื่อแหล่งข้อมูล (DSN), และอื่น ๆ

Microsoft Access

โดยไม่มี DSN
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mydatabase.mdb"
%>
				
OLE DB
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mydatabase.mdb"
%>
				
DSN ของแฟ้ม
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "FILEDSN=ADSN"
%>
				
มี DSN และ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname"
%>
				
มี DSN และ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname","username","password"
%>
				
โดยไม่มี DSN โดยใช้เส้นทางทางกายภาพเป็นการอ้างอิง
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mydatabase.mdb" 
Conn.Open DSNtest
%>
				
โดยไม่มี DSN โดยใช้ Server.MapPath

หมายเหตุ: Server.MapPath คือ เส้นทางจากรากเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยค่าเริ่มต้น นี่คือ C:\Inetpub\Wwwroot
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mydatabase.mdb")
Conn.Open DSNtest
%>
				

Microsoft SQL Server

OLE DB
<%
Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservername;UID=username;PWD=password;DATABASE=mydatabase "
%>
				
กับ DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN=MyDSN;UID=user;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
%>
				
โดยไม่มี DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=ServerName;UID=USER;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
Conn.open DSNtest
%>
				

Microsoft Visual FoxPro

โดยไม่มี DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=userID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mydatabase.dbc"
Conn.Open ConnStr
%>
				

Oracle

ODBC กับ DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3
Conn.open "DSN=test;UID=name;PWD=pass"
%>
				
OLE DB
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3
DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=pass;User ID=name;Data Source=data.world"
Conn.open DSNtest
%>
				ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล หรือ คอมโพเนนต์ของ MDAC ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937729.aspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300382 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB300382 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300382

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com