การใช้ Microsoft Jet กับ IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299973 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 2002 รุ่นของบทความนี้ ดู299974.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่จำกัด 24 x 7 สนับสนุน และธุรกรรม ACID, Microsoft แนะนำอย่างยิ่งให้ที่ คุณใช้ Microsoft SQL Server ด้วยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) แม้ว่า Active Server หน้า (ASP) ทำงานกับ OLE DB และฐานข้อมูลที่ตรงตาม ODBC ใด ๆ IIS ได้ถูก extensively ทดสอบ และออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Microsoft SQL Server ด้วยปริมาณการใช้งานธุรกรรมสูงและผู้ใช้ที่ไม่จำกัดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:"ACID" จะมีคำย่อสำหรับคุณสมบัติของระบบประมวลผลธุรกรรมที่สี่: Atomicity ความสอดคล้อง แยก Durability

asp ยังสนับสนุนการใช้โปรแกรมการฐานข้อมูล Microsoft Jet เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง โปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึงและผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Microsoft Jet จะไม่ตั้งใจที่จะใช้กับ ปัญหาสูง การเกิดพร้อม กันสูง โปรแกรม 24 x 7 เซิร์ฟเวอร์ ประยุกต์ เช่นเว็บ commerce เซิร์ฟเวอร์ของทรานแซคชัน การส่งข้อความ และอื่น ๆ

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Jet ในสภาพแวดล้อม IIS ขอแนะนำให้ คุณใช้ผู้ที่เนทิฟ Jet OLE DB ให้แทนที่ไดรเวอร์ ODBC การเข้าถึงของ Microsoft โปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึงของ Microsoft (Jet ODBC ไดรเวอร์) สามารถมีเสถียรภาพปัญหาเนื่องจากการรุ่นของ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกได้เนื่องจากรุ่นไม่ปลอดภัยเธรด ได้ ด้วยเหตุ เมื่อผู้ใช้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายคนทำคำร้องขอของ Microsoft Access ฐานข้อมูล การผลลัพธ์ unpredictable อาจเกิดขึ้น ผู้ที่เนทิฟ Jet OLE DB ให้รวมการแก้ไขและการปรับปรุงเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และเธรดร่วมกัน (รวมทั้งเรียก Visual Basic รุ่นปลอดภัยเธรดสำหรับแอปพลิเคชัน)

ทั้งโปรแกรมควบคุม ODBC และผู้ OLE DB ให้ใส่คำ wrapper รอบ ๆ โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet ซึ่งเป็นที่ที่คุณทำงานหลักของทั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ที่เข้าถึงและผู้ Jet OLE DB ให้ ในขณะที่ Microsoft Jet คือ consciously (และอย่างต่อเนื่อง) ปรับปรุง มีมากมายคุณภาพ การทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ดังกล่าวถูกไม่ตั้งใจ (หรือ architected) สำหรับประสิทธิภาพสูงปัญหาตามสถานการณ์ 24 x 7 ธุรกรรม ACID หรือผู้ใช้ไม่จำกัด คน นั่นคือ สถานการณ์มีการให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเกิดพร้อมกันสูงมากขึ้น Microsoft ได้ดำเนินการสถานการณ์ Multi-User/ปัญหา มากแข็งที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการทำงานในพื้นที่การใช้งานที่เหมาะสมของ Microsoft Jet และเน้นปัญหาที่อาจเป็น revealed

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถขอรับตัวให้บริการ OLE DB ล่าสุดสำหรับ Microsoft Jet จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
 • 239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
 • Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) และ MDAC ซอฟต์แวร์ Devolpers Kit (SDK) รุ่นล่าสุดจะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937729.aspx
ผู้ให้บริการ OLE DB สำหรับ Microsoft Jet จะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 องค์กร
 • Microsoft Visual Studio 6.0 องค์กร
 • Microsoft Visual c ++ 6.0 ไซต์องค์กร
คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ฐานข้อมูลการเข้าถึงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หากเป็นไปได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
299974การใช้ Microsoft Jet กับ IIS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Jet ของ Microsoft และผู้ที่เนทิฟ Jet OLE DB ให้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
191754วิธีการเปิดฐานข้อมูล Access มีความปลอดภัยใน ADO ผ่าน OLE DB
172403วิธีการใช้ ADO กับ Visual Basic
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Jet และ Jet ที่เนทิฟผู้ OLE DB ให้ ดูเอกสารประกอบดังต่อไปนี้:
 • "คู่มือที่ Microsoft Jet ฐานข้อมูลโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ของ (2 Edition) " มีการสนทนาที่หลากหลายเกี่ยวกับการปรับค่า การใช้งาน และข้อจำกัดของฐานข้อมูลโปรแกรมการ Microsoft Jet
 • แฟ้ม Joltread.txt ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299973 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB299973 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299973

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com