Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 1 van 2)

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 299475 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven en worden aanwijzingen gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen. Het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base is Deel 2 van 2:
301677Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 2 van 2)

Meer informatie

  Gebeurtenis-id: 512 (0x0200)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.
				
  Gebeurtenis-id: 513 (0x0201)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Windows NT wordt afgesloten.
       Alle aanmeldingssessies worden hierdoor beëindigd.
				
  Gebeurtenis-id: 514 (0x0202)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket geladen.
       Dit verificatiepakket wordt gebruikt om aanmeldingspogingen te verifiëren.
       De naam van het verificatiepakket is: %1
				
  Gebeurtenis-id: 515 (0x0203)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA geregistreerd.
       Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om aanmeldingsaanvragen te doen.
       De naam van het aanmeldingsproces is: %1
				
  Gebeurtenis-id: 516 (0x0204)

    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen van controleberichten,
       zijn niet meer beschikbaar, waardoor sommige controles verloren zijn gegaan.
       Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1
				
  Gebeurtenis-id: 517 (0x0205)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Het controlelogboek is gewist
       Primaire gebruikersnaam: %1  Primair domein:  %2
       Primaire aanmeldings-ID: %3  Gebruikersnaam van client: %4
       Domein van client:   %5     Aanmeldings-ID van client: %6
				
  Gebeurtenis-id: 518 (0x0206)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: De SAM heeft een berichtgevingspakket geladen.
       Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging van accounts of wachtwoorden.
       De naam van het berichtgevingspakket is: %1
				
  Gebeurtenis-id: 528 (0x0210)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Aanmelding is voltooid:
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4
       Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6
       Naam van werkstation: %7
				
  Gebeurtenis-id: 529 (0x0211)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6
				
  Gebeurtenis-id: 530 (0x0212)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6
				
  Gebeurtenis-id: 531 (0x0213)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: account is momenteel uitgeschakeld
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6
				
  Gebeurtenis-id: 532 (0x0214)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 533 (0x0215)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 534 (0x0216)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde 
       aanmeldingstype te gebruiken op deze computer
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 535 (0x0217)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 536 (0x0218)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: NetLogon-component is niet actief
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 537 (0x0219)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 538 (0x021A)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Afmelding van gebruiker
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4.
				
  Gebeurtenis-id: 539 (0x021B)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout
       Reden: account is vergrendeld
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
       Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6 
				
  Gebeurtenis-id: 540 (0x021c)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Aanmelding op het netwerk is voltooid
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4
       Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6
       Naam van werkstation: %7
				
  Gebeurtenis-id: 541 (0x021d)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: IKE-beveiligingskoppeling tot stand gebracht
       Modus: %1          Peer-identiteit: %2
       Filter: %3         Parameters: %4
				
  Gebeurtenis-id: 542 (0x021e)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd
       Modus: gegevensbescherming (snelle modus)
       Filter: %1         Binnenkomende SPI: %2
       Uitgaande SPI: %3
				
  Gebeurtenis-id: 543 (0x021f)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd
       Modus: sleuteluitwisseling (hoofdmodus)
       Filter: %1
				
  Gebeurtenis-id: 544 (0x0220)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Het maken van de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer geen verificatie
       kon uitvoeren. Het certificaatvertrouwen kan niet worden ingesteld.
       Peer-identiteit: %1     Filter: %2
				
  Gebeurtenis-id: 545 (0x0221)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Verificatie van IKE-peer is mislukt.
       Peer-identiteit: %1     Filter: %2
				
  Gebeurtenis-id: 546 (0x0222)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Het maken van IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer
       een ongeldig voorstel heeft verzonden.
       Modus: %1     Filter: %2
       Kenmerk: %3       Verwachte waarde: %4
       Ontvangen waarde: %5
				
  Gebeurtenis-id: 547 (0x0223)
    Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Het onderhandelen over de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt.
       Modus:     %1     Filter: %2
       Punt van mislukken: %3     Reden van mislukken: %4
				
  Gebeurtenis-id: 560 (0x0230)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Object is geopend
       Objectserver: %1       Objecttype: %2
       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4
       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7
       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9
       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11
       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13
       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15
				
  Gebeurtenis-id: 561 (0x0231)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Ingang is toegewezen
       Ingang-ID: %1       Bewerkings-id:{%2,%3}
       Proces-ID: %4
				
  Gebeurtenis-id: 562 (0x0232)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Ingang is gesloten
       Objectserver: %1        Ingang-ID: %2
       Proces-ID: %3
				
  Gebeurtenis-id: 563 (0x0233)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Object is geopend voor verwijderen
       Objectserver: %1       Objecttype: %2
       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4
       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7
       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9
       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11
       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13
       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15
				
  Gebeurtenis-id: 564 (0x0234)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Object is verwijderd
       Objectserver: %1        Ingang-ID: %2
       Proces-ID: %3
				
  Gebeurtenis-id: 565 (0x0235)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Object is geopend
       Objectserver: %1       Objecttype: %2
       Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4
       Bewerkings-id:{%5,%6}    Procesnaam: %7
       Primaire gebruikersnaam: %8  Primair domein: %9
       Primaire aanmeldings-id: %10  Clientgebruikersnaam: %11
       Clientdomein: %12     Clientaanmeldings-id: %13
       Toegangspogingen %14        Machtigingen %15
       Eigenschappen:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25
				
  Gebeurtenis-id: 566 (0x0236)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Objectbewerking
       Bewerkingstype %1     Objecttype: %2
       Objectnaam: %3        Ingangs-id: %4
       Bewerkings-id:{%5,%6}    Primaire gebruikersnaam: %7
       Primair domein: %8       Primaire aanmeldings-id: %9
       Gebruikersnaam van client: %10 Domein van client: %11
       Aanmeldings-ID van client: %12    Gewenste toegang %13
				
  Gebeurtenis-id: 576 (0x0240)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:
       Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
       Aanmeldings-ID: %3       Toegewezen: %4
				
  Gebeurtenis-id: 577 (0x0241)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen
       Server: %1           Service: %2
       Primaire gebruikersnaam: %3  Primair domein: %4
       Primaire aanmeldings-id: %5  Clientgebruikersnaam: %6
       Clientdomein: %7     Clientaanmeldings-id: %8
       Bevoegdheden: %9 
				
  Gebeurtenis-id: 578 (0x0242)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Bewerking van bevoegd object
       Objectserver: %1        Objectingang: %2
       Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4
       Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-id: %6
       Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
       Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10
				
  Gebeurtenis-id: 592 (0x0250)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt
       Nieuwe proces-ID: %1      Naam van afbeeldingsbestand: %2
       ID van Maken-proces: %3         Gebruikersnaam: %4
       Domein: %5           Aanmeldings-ID: %6
				
  Gebeurtenis-id: 593 (0x0251)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Proces is afgesloten
       Proces-ID: %1         Gebruikersnaam: %2
       Domein: %3           Aanmeldings-ID: %4
				
  Gebeurtenis-id: 594 (0x0252)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd
       Ingang-ID van bron: %1     Proces-ID van bron: %2
       Ingang-ID van doel: %3     Proces-ID van doel: %4
				
  Gebeurtenis-id: 595 (0x0253)
    Type: Controle op geslaagde pogingen
Beschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen
       Objecttype: %1         Objectnaam: %2
       Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4
       Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-id: %6
       Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
       Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10
				

Eigenschappen

Artikel ID: 299475 - Laatste beoordeling: dinsdag 12 juni 2007 - Wijziging: 3.3
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
Trefwoorden: 
kbinfo KB299475

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com