Popisy událostí systému Windows 2000 Security (část 1 ze 2)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 299475
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podpora pro systém Windows 2000 končí dne 13. července 2010. Na Centrum ukončení odborné pomoci řešení v systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek obsahuje popis různých událostí souvisejících se zabezpečením a týkající se auditu a informace o interpretaci těchto událostí. Tyto události se zobrazí v protokolu událostí zabezpečení a zaznamená se zdrojem "Zabezpečení". V následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base je část 2 ze 2:
301677 Popisy událostí systému Windows 2000 Security (část 2 ze 2)

Další informace

  Event ID: 512 (0x0200)
    Type: Success Audit
Description: Windows NT is starting up.
				
  Event ID: 513 (0x0201)
    Type: Success Audit
Description: Windows NT is shutting down.
       All logon sessions will be terminated by this shutdown.
				
  Event ID: 514 (0x0202)
    Type: Success Audit
Description: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.
       This authentication package will be used to authenticate logon attempts.
       Authentication Package Name: %1
				
  Event ID: 515 (0x0203)
    Type: Success Audit
Description: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.
       This logon process will be trusted to submit logon requests.
       Logon Process Name: %1
				
  Event ID: 516 (0x0204)

    Type: Success Audit
Description: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been
       exhausted, leading to the loss of some audits.
       Number of audit messages discarded: %1
				
  Event ID: 517 (0x0205)
    Type: Success Audit
Description: The audit log was cleared
       Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2
       Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4
       Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6
				
  Event ID: 518 (0x0206)
    Type: Success Audit
Description: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.
       This package will be notified of any account or password changes.
       Notification Package Name: %1
				
  Event ID: 528 (0x0210)
    Type: Success Audit
Description: Successful Logon:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3       Logon Type: %4
       Logon Process: %5     Authentication Package: %6
       Workstation Name: %7
				
  Event ID: 529 (0x0211)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: Unknown user name or bad password
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
  Event ID: 530 (0x0212)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: Account logon time restriction violation
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
  Event ID: 531 (0x0213)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: Account currently disabled
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
  Event ID: 532 (0x0214)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: The specified user account has expired
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 533 (0x0215)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: User not allowed to logon at this computer
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 534 (0x0216)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason:The user has not been granted the requested 
       logon type at this machine
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 535 (0x0217)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: The specified account's password has expired
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 536 (0x0218)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: The NetLogon component is not active
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 537 (0x0219)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: An unexpected error occurred during logon
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 538 (0x021A)
    Type: Success Audit
Description: User Logoff
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Logon Type: %4.
				
  Event ID: 539 (0x021B)
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure
       Reason: Account locked out
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 
				
  Event ID: 540 (0x021c)
    Type: Success Audit
Description: Successful Network Logon
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Logon Type: %4
       Logon Process: %5     Authentication Package: %6
       Workstation Name: %7
				
  Event ID: 541 (0x021d)
    Type: Success Audit
Description: IKE security association established.
       Mode: %1          Peer Identity: %2
       Filter: %3         Parameters: %4
				
  Event ID: 542 (0x021e)
    Type: Success Audit
Description: IKE security association ended.
       Mode: Data Protection (Quick mode)
       Filter: %1         Inbound SPI: %2
       Outbound SPI: %3
				
  Event ID: 543 (0x021f)
    Type: Success Audit
Description: IKE security association ended.
       Mode: Key Exchange (Main mode)
       Filter: %1
				
  Event ID: 544 (0x0220)
    Type: Failure Audit
Description: IKE security association establishment failed because peer could not
       authenticate. The certificate trust could not be established.
       Peer Identity: %1     Filter: %2
				
  Event ID: 545 (0x0221)
    Type: Failure Audit
Description: IKE peer authentication failed.
       Peer Identity: %1     Filter: %2
				
  Event ID: 546 (0x0222)
    Type: Failure Audit
Description: IKE security association establishment failed because peer
       sent invalid proposal.
       Mode: %1          Filter: %2
       Attribute: %3       Expected value: %4
       Received value: %5
				
  Event ID: 547 (0x0223)
    Type: Failure Audit
Description: IKE security association negotiation failed.
       Mode:     %1     Filter: %2
       Failure Point: %3     Failure Reason: %4
				
  Event ID: 560 (0x0230)
    Type: Success Audit
Description: Object Open
       Object Server: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      New Handle ID: %4
       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7
       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
       Accesses %14        Privileges %15
				
  Event ID: 561 (0x0231)
    Type: Success Audit
Description: Handle Allocated
       Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}
       Process ID: %4
				
  Event ID: 562 (0x0232)
    Type: Success Audit
Description: Handle Closed
       Object Server: %1     Handle ID: %2
       Process ID: %3
				
  Event ID: 563 (0x0233)
    Type: Success Audit
Description: Object Open for Delete
       Object Server: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      New Handle ID: %4
       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7
       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
       Accesses %14        Privileges %15
				
  Event ID: 564 (0x0234)
    Type: Success Audit
Description: Object Deleted
       Object Server: %1     Handle ID: %2
       Process ID: %3
				
  Event ID: 565 (0x0235)
    Type: Success Audit
Description: Object Open
       Object Server: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      New Handle ID: %4
       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7
       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
       Accesses %14        Privileges %15
       Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25
				
  Event ID: 566 (0x0236)
    Type: Success Audit
Description: Object Operation
       Operation Type %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      Handle ID: %4
       Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7
       Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9
       Client User Name: %10   Client Domain: %11
       Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13
				
  Event ID: 576 (0x0240)
    Type: Success Audit
Description: Special privileges assigned to new logon:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Assigned: %4
				
  Event ID: 577 (0x0241)
    Type: Success Audit
Description: Privileged Service Called
       Server: %1         Service: %2
       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4
       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6
       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8
       Privileges: %9 
				
  Event ID: 578 (0x0242)
    Type: Success Audit
Description: Privileged object operation
       Object Server: %1     Object Handle: %2
       Process ID: %3       Primary User Name: %4
       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
       Client User Name: %7    Client Domain: %8
       Client Logon ID: %9    Privileges: %10
				
  Event ID: 592 (0x0250)
    Type: Success Audit
Description: A new process has been created
       New Process ID: %1     Image File Name: %2
       Creator Process ID: %3   User Name: %4
       Domain: %5         Logon ID: %6
				
  Event ID: 593 (0x0251)
    Type: Success Audit
Description: A process has exited
       Process ID: %1       User Name: %2
       Domain: %3         Logon ID: %4
				
  Event ID: 594 (0x0252)
    Type: Success Audit
Description: A handle to an object has been duplicated
       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2
       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4
				
  Event ID: 595 (0x0253)
    Type: Success Audit
Description: Indirect access to an object has been obtained
       Object Type: %1      Object Name: %2
       Process ID: %3       Primary User Name: %4
       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
       Client User Name: %7    Client Domain: %8
       Client Logon ID: %9    Accesses: %10
				

Vlastnosti

ID článku: 299475 - Poslední aktualizace: 12. května 2011 - Revize: 5.0
Klíčová slova: 
kbinfo kbmt KB299475 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:299475

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com