Protokol TCP/IP sa môžete pokúsiť obnoviť do pôvodného stavu, ak máte problémy s pripojením na internet. Tento článok opisuje dva spôsoby obnovenia pôvodného stavu súčasti TCP/IP. Ak chcete, aby sa protokol TCP/IP obnovil automaticky, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete pôvodné nastavenie protokolu TCP/IP obnoviť manuálne, prejdite do časti Ja to vyriešim.


Opravte to za mňa

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 R2
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 20140
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50199
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Poznámky
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Ja to vyriešim

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak chcete manuálne obnoviť pôvodné nastavenie protokolu TCP/IP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť v počítači prihlásení ako správca.

V systémoch Windows 8 a Windows 8.1
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Na domovskej obrazovke zadajte text CMD. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Poznámka: Ak nechcete zadať cestu k adresáru pre súbor denníka, spustite nasledujúci príkaz:
  netsh int ip reset 
 3. Reštartujte počítač.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
V systémoch Windows 7 a Windows Vista
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

 1. Ak chcete otvoriť príkazový riadok, kliknite na tlačidlo Štart a zadajte reťazec cmd do poľa Prehľadať programy a súbory.
 2. V časti Programy kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu CMD.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 3. Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na položku Áno.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Poznámka: Ak nechcete zadať cestu k adresáru pre súbor denníka, spustite nasledujúci príkaz:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Reštartujte počítač.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
V systéme Windows XP
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Ak chcete otvoriť príkazový riadok, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  cmd
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Poznámka: Ak nechcete zadať cestu k adresáru pre súbor denníka, spustite nasledujúci príkaz:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Reštartujte počítač.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Keď spustíte príkaz reset, prepíšu sa nasledujúce kľúče databázy Registry, ktoré používa protokol TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Tento krok má rovnaký výsledok ako odstránenie a preinštalovanie protokolu TCP/IP. Ak chcete, aby sa manuálne zadaný príkaz spustil úspešne, musíte zadať názov súboru denníka, do ktorého sa zaznamenajú akcie príkazu netsh. (Tento súbor denníka má v manuálnych postupoch uvedených vyššie v tejto časti názov resetlog.txt.)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Ďalšie informácie

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak áno, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete kontaktovať oddelenie technickej podpory.

Vzorový súbor denníka príkazu NETSH INT IP RESET

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Nižšie je uvedený vzorový súbor denníka vytvorený príkazom netsh po spustení príkazu na obnovenie pôvodného nastavenia protokolu IP. Skutočný súbor denníka sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie počítača. Ak sa kľúče databázy Registry pre protokol TCP/IP nezmenili v porovnaní s ich pôvodnou konfiguráciou, v súbore nemusia byť zaznamenané žiadne akcie.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Poznámka: V systéme Windows Server 2003 SP 1 môžete na opravu rozhrania Winsock použiť príkaz netsh winsock reset. 
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
314067 Riešenie problémov s pripojením TCP/IP v systéme Windows XP
811259 Určenie poškodenia rozhrania Winsock2 a obnovenie normálneho stavu v systéme Windows Server 2003, Windows XP a Windows Vista
314053 Parametre konfigurácie TCP/IP a NBT pre systém Windows XP (Tento obsah môže byť v angličtine)

Informácie o tomto článku

ID článku: 299357
Posledná revízia: 15. júla 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.