เว็บไซต์รายงานว่า คุณต้องเปิดใช้งานคุกกี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299331 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้บริการจากเว็บไซต์ "A" โดยการใช้เฟรมเซต (หรือพอร์ทัล) บนเว็บไซต์ "B" คุกกี้ที่เว็บไซต์ A tries เพื่อตั้งค่าอาจถูกถูกบล็อคระดับปานกลางการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มต้น

สาเหตุ

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ A อยู่ในบริบทของบริษัทอื่น การตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขนาดกลางบล็อกคุกกี้ของบริษัทอื่นที่ไม่มีนโยบายที่รัดกุม (แบบบีบคอมพิวเตอร์สามารถอ่านแจง) หรือคุกกี้ของบริษัทอื่นที่นโยบายที่รัดกุมที่ระบุว่า ตัวตนข้อมูลที่ระบุถูกใช้โดยไม่ได้รับ implicit ของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ A โดยตรง หรือตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระดับต่ำ หรือ การยอมรับคุกกี้ทั้งหมด:
 1. ใน Internet Explorer คลิกอินเทอร์เน็ตตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู
 2. ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บ ย้ายแถบเลื่อนการตั้งค่าไปยังต่ำหรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด.
 3. คลิกตกลง.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
260971คำอธิบายของคุกกี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มต้นใน Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293222การตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer 6
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283185วิธีการจัดการคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299331 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB299331 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299331

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com