คำอธิบายและความพร้อมใช้งานของ Windows Media Player 7.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299321
หมายเหตุ
การสนับสนุน 7.1 โปรแกรมเล่นสื่อ windows ใน Microsoft Windows 2000 สิ้นสุดใน 14 วัน 2009

เราขอแนะนำให้ คุณปรับรุ่นเป็น 9 โปรแกรมเล่นสื่อ Windows

Microsoft สิ้นสุดการสนับสนุนทั้งหมดของ 7.1 การโปรแกรมเล่นสื่อ Windows การรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัย บน 14 เมษายน 2009 ขอแนะนำการปรับให้ ลูกค้าที่ยังคงรัน 7.1 โปรแกรมเล่นสื่อ Windows ใน Windows 2000 รุ่น 9 โปรแกรมเล่นสื่อ Windows เร็วที่สุด

ตามที่นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft, 9 โปรแกรมเล่นสื่อ Windows อยู่ในขณะนี้สนับสนุนบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • windows Media Player 9 ใน Windows 2000 Server การขั้นสูง
  • windows Media Player 9 ใน Windows 2000 Professional
  • windows Media Player 9 ใน Windows 2000 Server
  • windows Media Player 9 ใน Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • windows Media Player 9 ใน Windows Server 2003 องค์กร Edition
  • windows Media Player 9 บน Edition มาตรฐานของ Windows Server 2003
  • windows Media Player 9 ใน Windows Server 2003 Web Edition
  • windows Media Player 9 ใน Windows XP บ้าน Edition
  • windows Media Player 9 ใน Windows XP Professional
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับ Windows Media Player ไปที่ Micrsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/lifesupsps/
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299321 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB299321 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299321

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com