ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย สายด้านหลัง หรือการสแกนของไดรฟ์ Exchange 2000 M

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298924 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ไม่พยายามสำรองข้อมูล หรือใช้การสแกนเนอร์ต่อต้านไวรัสจากไดรฟ์ M ของคอมพิวเตอร์มี Exchange 2000 Server ถ้าคุณทำเช่นนี้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นกับ calendaring เช่นรายการการนัดหมาย disappearing การเข้าถึงสิ่งที่แนบมาและข้อความ ความเสียหายกับฐานข้อมูล Exchange 2000 ปัญหาของลำดับจดหมาย และการรับการรายงานผิดพลาดของไวรัสได้ นอกจากนี้ คุณอาจพบข้อผิดปกติจำนวนมากแฟ้มล็อกธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้น ในโฟลเดอร์ Files\Exchsrvr\Mdbdata โปรแกรม หรือ ในตำแหน่งของแฟ้มล็อกธุรกรรม แฟ้มเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยประมาณในเวลาเดียวกันใน nightly หรือรายสัปดาห์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange 2000 Server และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328841XADM: แลกเปลี่ยนและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะ สำรอง Exchange 2000 Server กับตัวแทนการทราบ Exchange 2000 เมื่อต้องการป้องกันคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server ของคุณจากไวรัสได้อย่างถูกต้อง คุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มี Exchange 2000 ตระหนักถึง ถ้าคุณยังต้องแฟ้มระดับการป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณต้องมั่นใจว่า คุณได้ยกเว้นไดรฟ์ M และยัง Exchsrvr โฟลเดอร์ทั้งหมด โปรดทราบว่า คุณอาจมีโฟลเดอร์ Exchsrvr บนไดรฟ์หลายไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมไดรฟ์กับตัวแทนการป้องกันไวรัสของคุณทราบว่า Exchange 2000 โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์นั้น

นอกจากนี้ ไม่สแกนแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%SystemRoot%\System32\Inetsrv
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
258243XADM: วิธีการสำรอง และคืนค่าคอมพิวเตอร์เป็น Server 2000 แลกเปลี่ยน โดยใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows
271465XADM: ไคลเอ็นต์ไม่ถึงสิ่งที่แนบมาหลังจากที่คุณย้อนกลับไดรฟ์อัพ M
285667XADM: API2.0 AV ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใน Exchange 2000 SP1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298924 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbexchange2000presp1fix kbfix kbinfo kbqfe kbmt KB298924 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298924

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com