คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้มที่อยู่ 2 กิกะไบต์ หรือใหญ่กว่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298618 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ใน Microsoft Internet Explorer คุณอาจพบว่า การดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะ (GB) ใน Internet Explorer 6 หรือมีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ใน Internet Explorer 7

หมายเหตุ:ขีดจำกัดการดาวน์โหลดนี้ได้ถูกเอาออกได้ใน Internet Explorer 8 ดังนั้น คุณควรไม่พบการทำงานนี้ใน Internet Explorer 8

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถกำหนดค่าเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่ดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ปิดใช้งานนั้นKeep-Alives ของ http ที่เปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับเว็บไซต์ที่โฮสต์การบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เมื่อต้องการปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาเว็บไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นKeep-Alives ของ http ที่เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นเว็บไซต์แท็บ แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ
 • กระบวนการKeep-Alives ของ http ที่เปิดใช้งานอ็อพชันช่วยให้ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาใช้เซสชัน TCP/IP ปัจจุบันที่ใช้เมื่อคุณดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณปิดการใช้ตัวเลือกนี้ ไคลเอนต์ที่ Internet Explorer สามารถดาวน์โหลดแฟ้มถึง 4 กิกะไบต์แล้ว บังคับอย่างไรก็ตาม ดังกล่าวยังให้ไคลเอนต์สร้างใหม่ TCP/IP เซกับเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับทุกวัตถุเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บเพจนั้น นอกจากนี้ สร้าง TCP/IP พิเศษสำหรับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ซึ่งจะมีผลมากกับเวลาการโหลดเพ overhead
 • สามารถ Windows Internet Explorer 7 ได้ดาวน์โหลดแฟ้มถึง 4 กิกะไบต์ในขนาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer 7 จะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ในขนาดที่เปิดใช้งานอยู่ ได้ 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ windows สามารถดาวน์โหลดแฟ้มเกินกว่า 4 กิกะไบต์ในขนาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298618 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbnofix kbprb kbmt KB298618 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298618

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com