ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลบแฟ้มใน Windows XP: "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298345 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามลบแฟ้ม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถลบ ชื่อแฟ้ม: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ไม่เต็ม หรือถูก ป้องกันการเขียน และแฟ้มนี้ไม่ได้ถูกใช้
อย่างไรก็ตาม ดิสก์ไม่เต็ม หรือถูก ป้องกันการเขียน และไม่มีบุคคลอื่นกำลังใช้แฟ้มนั้น

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องลบแฟ้มภายใต้ระบบแฟ้ม NTFS

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ เลือกจากวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้บัญชีผู้ดูแลเมื่อต้องการทำงานนี้

วิธีที่ 2: ติดต่อผู้ดูแลเพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308419วิธีการตั้งค่า ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows XP
หมายเหตุ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
329183คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์บนพาร์ติชัน NTFS ใน Windows XP
815929 "เข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มไปยังเว็บโฟลเดอร์ที่ถูกกำหนดค่า ด้วยการพิสูจน์ตัวจริงแบบรวม
หากบทความอยู่ในรายการนี้ ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
จากนั้นพิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในการ ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB) เขตข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298345 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbenv kbnofix kbprb kbmt KB298345 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298345

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com