รายละเอียด: การเริ่มต้นใช้ Active Server Pages

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297943 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเริ่มต้น ด้วยการใช้งานอยู่ หน้าเซิร์ฟเวอร์ (ASP) บทความนี้เป็นหนึ่งในชุดของบทความที่อธิบายการ สิ่งสำคัญ "การเริ่มต้น" หัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ชม

บทความนี้สำหรับผู้เริ่มและลูกค้าระดับกลาง ที่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าก่อนหน้าพบกับการ ภาษาพัฒนาเว็บเช่น HTML จะเป็นประโยชน์ คุณไม่จำเป็นต้องมีก่อน ประสบการณ์การใช้งานตามขั้นตอนให้มา

ASP คืออะไร

ASP เป็นชุดของซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ที่ใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ อนุญาตให้นักพัฒนาเว็บในการสร้างหน้าเว็บแบบไดนามิก ประโยชน์ของ ASP เหนือ HTML เว็บเพจแบบคงที่คือ เพจ ASP มีเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รัน บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และสามารถคำนวณผลลัพธ์ การประมวลผลการป้อนข้อมูลผู้ใช้ อ่านจาก หรือ เขียนแฟ้มและฐานข้อมูล และแทรกเนื้อหาที่ปรับปรุง "สด" ทุกครั้ง ผู้ใช้เรียกดูเพจนี้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ASP ทำงานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บนแพลตฟอร์ม Microsoft Windows ที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) นอกจากนี้ มากที่สุดเพื่อเรียกใช้ ASP ด้วยคุณลักษณะจำกัดการตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์เว็บส่วนบุคคลของ Microsoft (PWS), ซึ่งทำงาน บน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft เวิร์กสเตชันของ Windows NT ASP สามารถรันบนระบบปฏิบัติการ Unix โดยใช้ นามสกุลพิเศษที่สร้างขึ้น โดยผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

เนื่องจาก ASP จะใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนเว็บ frquently เป็นประจำ ใช้กับฐานข้อมูลเช่น Microsoft Access, Microsoft SQL Server หรือ ฐานข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายอื่น ๆ เมื่อใช้ร่วมกับฐานข้อมูล ASP เพจที่สามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ตามธุรกรรม เช่นที่ใช้ โดยธนาคาร โดยแม้ ใช้ลักษณะการทำงานของ COM + หรือเซิร์ฟเวอร์ธุรกรรม Microsoft (MTS) หมายเลขของ สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างเพจ ASP ตั้งแต่ตัวแก้ไขข้อความอย่างง่ายเช่น แผ่นจดบันทึก เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม โดย Microsoft และผู้จัดจำหน่ายอื่น หรือ เต็มเขียนมือเช่น InterDev Visual ของ Microsoft

คำแนะนำทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง ASP

Windows 2000

ASP เวอร์ชัน 3.0 ถูกรวมอยู่กับรุ่นทั้งหมด ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 ASP ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อ คุณติดตั้งตัวเลือกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับ Windows 2000 เมื่อต้องการ ติดตั้งตัวเลือกนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน'แผงควบคุม'คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิกคอมโพเนนต์ของ Windows เพิ่ม/เอาออกและจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
 3. ในการช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows คลิกถัดไปและทำตามนั้นบนหน้าจอคำแนะนำ
เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0

ASP เวอร์ชั่น 2.0 รุ่นเก่ากว่าทำงานบน Microsoft Windows NT 4.0 Server ที่ต้องให้คุณติดตั้ง Windows NT 4.0 ชุดตัวเลือก เมื่อต้องการติดตั้ง ASP เลือกเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากกล่องโต้ตอบการตั้งค่าที่คุณเลือกส่วนประกอบที่จะ การติดตั้ง การติดตั้ง Service Pack 4.0 ของ Windows NT รุ่นล่าสุด ยัง มีตัวเลือก ชุดงาน

การติดตั้งชุดตัวเลือก 4.0 Windows NT และล่าสุด Windows NT 4.0 Service Pack แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0

Windows NT 4.0 Service Pack
Windows 95, Windows 98 และเวิร์กสเตชันของ Windows NT 4.0

ASP เวอร์ชัน 2.0 รันบน Windows 95, Windows 98 และเวิร์กสเต ชัน Windows NT 4.0 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เว็บส่วนบุคคล (PWS) คือ PWS รวมอยู่ในชุดตัวเลือกของ Windows NT จะ เมื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการดาวน์โหลด เลือก ที่เหมาะสมระบบปฏิบัติการ (ตัวอย่างเช่น เลือกWindows 95)

เมื่อต้องดาวน์โหลดชุดตัวเลือกของ Windows NT จะ แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
ชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0
Windows Millennium Edition (Me)

ASP ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Millennium Edition

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมประยุกต์เว็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

หลังจากที่คุณติดตั้ง IIS หรือ PWS คุณต้องกำหนดค่าเว็บ แอพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ บทความนี้อนุมานว่า คุณกำลังเรียกใช้ IIS เวอร์ชั่น 5.0 บน Windows 2000 คำแนะนำเหล่านี้ยังทำงานกับ IIS เวอร์ชั่น 4.0 ใน Windows NT 4.0 Server และ ASP โค้ดทำงานบน IIS และ PWS สำหรับ คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมประยุกต์เว็บสำหรับ PWS ให้ดูที่เอกสาร ที่มีอยู่ใน PWSหมายเหตุ: Microsoft Visual InterDev เวอร์ชั่น 6.0 และ Microsoft FrontPage 2000 โดยอัตโนมัติสามารถตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์สำหรับคุณบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้า คุณกำลังใช้หนึ่งในโปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างเว็บไซต์ คุณสามารถข้ามการ คำแนะนำการตั้งค่าด้วยตนเองต่อไปนี้ และดำเนินต่อโดยตรงกับขั้นตอนที่ 3
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เปิดอินเทอร์เน็ต บริการ'ตัวจัดการ' (ISM) การทำเช่นนี้ บนเมนูเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgrแล้ว คลิกตกลง คอนโซลการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (ISM) เปิดขึ้น
 2. ขยายโหนดระดับสูงสุดที่ประกอบด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวาเว็บไซต์เริ่มต้นคลิกสร้างและจากนั้น คลิกเซิร์ฟเวอร์ส่วนขยายของเว็บ
 3. ตัวช่วยสร้างเว็บย่อยใหม่เริ่มขึ้น คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อไป ในกล่องข้อความชื่อไดเรกทอรีพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ Windows จะสร้างสำหรับ โปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณ ในกล่องชื่อเรื่องพิมพ์นามแฝงที่ชี้ไปยัง Windows ทางกายภาพอยู่ภายใต้ โฟลเดอร์ ชื่อเรื่องคือ สิ่งที่ผู้ใช้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง URL เมื่อจะ เรียกดูโปรแกรมประยุกต์เว็บนี้ (ตัวอย่าง http://www.microsoft.com/MyWebTitle). ชื่อเรื่องสามารถ จะแตกต่าง จากต้นแบบทางกายภาพ Windows ชื่อโฟลเดอร์ แต่นี้ ตัวอย่าง ชนิดเพียงอย่างเดียว MyWeb สำหรับทั้งชื่อโฟลเดอร์ และ ชื่อเรื่อง คลิกถัดไปการยอมรับค่าเริ่มต้นสำหรับการควบคุมการเข้าถึง คลิกถัดไปอีกครั้ง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ ISM เลือกเว็บไซต์เริ่มต้นอีกครั้ง และกดแป้น F5 เพื่อฟื้นฟูรายการของเสมือน โฟลเดอร์ โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์เสมือนของโปรแกรมประยุกต์ของคุณสร้างขึ้นใหม่ปรากฏขึ้น ภายใต้ไซต์เริ่มต้น
 5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ แล้วคลิกคุณสมบัติ บนแท็บไดเรกทอรีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • เลือกการเข้าถึงแบบอ่าน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิ์ดำเนินถูกตั้งค่าเป็นสคริปต์อย่างเดียว
  • ถ้ามีพร้อมใช้งานปุ่มสร้างคลิกที่โปรแกรมนั้น
 6. ปิดกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติ' ใน ISM สังเกตว่า ไอคอนสำหรับเสมือนของคุณ โฟลเดอร์ปรากฏ เป็นโฟลเดอร์สีเหลือง แต่ เป็นสัญลักษณ์สีเขียวในกล่องสีเทา ซึ่งหมายความ ว่า โปรแกรมประยุกต์ของคุณถูกเซ็ตอัพ และพร้อมที่จะเพจ ASP โฮสต์ ดังนั้นคุณ สามารถปิดการ ISM

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเพจ ASP ของคุณครั้งแรก

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ อย่าใช้ Visual InterDev หรือ FrontPage สร้างเพจ ASP แม้ว่าแอพลิเคชันทั้งสองสามารถสร้างเพจ ASP ง่ายนั้น เป็นการดีสำหรับวัตถุประสงค์ในการเป็นมือโค้ดเพจ ASP ในข้อความอย่างง่ายในการเรียนรู้ editor เช่น Notepad
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกแผ่นจดบันทึก
 2. ใน Notepad วางรหัสต่อไปนี้สำหรับหน้าพื้นฐาน โครงสร้าง:
  <%@ Language="Vbscript" %>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>My First ASP Page</title>
  </head>
  <body>
  
  
  </body>
  </html>
  					
 3. พิมพ์แท็กรหัส ASP และ ASP รหัสบางอย่างในเพจ โปรดสังเกตว่า สำหรับการเรียกใช้รหัส ASP ต้องระบุสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้ ชุดของแท็ก เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้แท็กเพื่อระบุรหัสที่ต้อง การประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะส่งกลับค่าเพจนี้เบราว์เซอร์

  • ป้ายระบุ ASP 1: < % [รหัส ASP ของคุณนี่] %>

   ในที่นี้ วิธีการ คุณสร้างแท็กที่มีการเปิด มีน้อยกว่าสัญลักษณ์ (<) and="" percent="" (%)="" symbols,="" a="" closing="" tag="" with="" the="" percent="" (%)="" and="" greater="" than="" (="">) และคุณเขียนรหัส ASP ของคุณระหว่างการเปิดและปิดแท็ก</)>
  • แท็กรหัส ASP 2:<Script runat="Server"> [Your ASP code goes here] </Script>

   ในวิธีการนี้ แท็กสคริปต์จะเหมือนกับ สคริปต์ HTML แท็ก ยกเว้นว่าการเปิดสคริปต์แท็ก มีแอตทริบิวต์ เรียกว่า runat = 'Server'
  เป็นตัวอย่าง ย้ายคู่ของแท็ก ASP ระหว่างแท็กเนื้อหา ในเพจ ASP ของคุณ ระหว่างแท็ก ASP การป้อนข้อมูลรหัส VBScript ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเพื่อให้รุ่นสมบูรณ์ของเพจ ASP ของคุณคล้ายกับต่อไปนี้:
  <%@ Language="Vbscript" %>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>My First ASP Page</title>
  </head>
  <body>
  
  <%
  	'Use an apostrophe to delimit code comment lines like this one.
  	'Declare variables.
  	Dim strGreeting, strTime, strTotal
  
  	'Process and calculate.
  	strTotal = 10 * 21
  	strTime = Now()
  
  	'Create a string that inserts the value of the two earlier
  	'variables.
  	strGreeting = "Hello World! The current date and time are: " & strTime & ".<BR>" & _
  "The result of our calculation is: " & strTotal
  
  	'Output the results to the browser
  	Response.write strGreeting
  	
  %>
  
  </body>
  </html>
  					

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกการเพจ ASP แอพลิเคชันเว็บ

ตอนนี้ บันทึกเพจ ASP ของคุณไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ โปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณในขั้นตอนที่ 1 เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างเว็บส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ ในขั้นตอนที่ 1 คุณพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ Windows ทางกายภาพที่ ประกอบด้วยเนื้อหาของโปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณ และจากนั้น ตัวช่วยสร้างสร้างโฟลเดอร์ ให้คุณ โดยค่าเริ่มต้น วิซาร์ดจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่และเว็บย่อยในราก ไซต์ของ IIS เนื่องจากคุณใช้ชื่อ MyWeb สำหรับโฟลเดอร์ของคุณและชื่อเรื่องของคุณ มีนามแฝง เส้นทางโดยทั่วไปที่อยู่บนระบบของคุณลักษณะต่อไปนี้:
C:\Inetpub\Wwwroot\MyWeb
เมื่อมีการเรียกใช้แอพลิเคชัน MyWeb ภายใต้ IIS และคุณใช้การ เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูแอพลิเคชัน เส้นทาง URL สำหรับการเริ่มต้นแอพลิเคชัน มีเว็บโพรโทคอล (http://) ถัดไป ถ้าไม่มีเว็บที่มีเฉพาะในท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนอินทราเน็ตของบริษัท ใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows (สำหรับ ตัวอย่าง MyServer), หรือสำหรับการเข้าถึงได้ทั่วไป อินเทอร์เน็ตไซต์ ใช้ชื่อโดเมนของคุณ (ตัวอย่าง wwwMyCompany.com) ในตอนท้าย ผนวกนามแฝง หรือ ชื่อของโฟลเดอร์ย่อยของโปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณ คล้ายคลึงกับ URL เป็นผลลัพธ์ URL ต่อไปนี้:
http://MyServer/ MyWeb

- หรือ -

http://wwwMyCompany.com/MyWeb
เมื่อต้องการบันทึกเพจ ASP ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ และ เก็บไว้ในโปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Notepad บนเมนู'แฟ้ม' คลิกบันทึก
 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นใช้กล่องรายการแบบหล่นลงบันทึกในการค้นหาโฟลเดอร์ที่มีอยู่จริงของแอพลิเคชันของคุณ (ตัวอย่างเช่น C:\Inetpub\Wwwroot\MyWeb)
 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลงบันทึกเป็นชนิดเลือกแฟ้มทั้งหมด
 4. ในกล่องข้อความชื่อไฟล์ลบนามสกุลของแฟ้มเริ่มต้นใด ๆ ที่คุณเห็น และ พิมพ์ชื่อแฟ้มของคุณ มีนามสกุล ASP (ตัวอย่าง Default.asp)
 5. คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 5: ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูหน้า

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer ในการ บรรทัดที่อยู่ พิมพ์ URL ของเพจ ASP ใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เรียกใช้ในเครื่องทำ (นั่นคือ นั้นจะไม่ได้หน้าที่หน้าบนอินเทอร์เน็ต), URL มีลักษณะต่อไปนี้:
http://MyComputerName/MyWeb/Default.asp
หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะทำหน้าที่หน้าบนอินเทอร์เน็ต URL มีลักษณะต่อไปนี้:
http://wwwMyCompany.com/MyWeb/Default.asp
หมายเหตุว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บใหม่ใน IIS จะถูกตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ ใช้ค่าเริ่มต้นหรือดัชนีเป็นแฟ้มในโฟลเดอร์เสมือนสำหรับการเริ่มต้นของคุณ เว็บแอพลิเคชัน กล่าว ถ้าคุณใช้ Default.asp เป็นชื่อของคุณ โฮมเพจหรือหน้าแรกในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใน ชื่อแฟ้มใน URL คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์เสมือนที่ประกอบด้วยเพียงแค่นี้ Default.asp หน้า ดัง:
http://MyComputerName/MyWeb/

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับ ASP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมกลุ่มข่าวสารสำหรับเพียร์เพื่อเพียร์ ASP คำถามและคำตอบ อยู่ภายใต้ "อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เขียน" ซึ่ง อยู่ภายใต้การ "พัฒนาเว็บ" ที่ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN) กลุ่มข่าวสารที่เว็บไซต์แบบออนไลน์:
กลุ่มข่าวสารแบบออนไลน์
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ศูนย์บริการหน้าในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่
http://support.microsoft.com/?scid=ph;zh-cn;555
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามทางเทคนิค โปรดเยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft:
ค้นหาฐานความรู้
http://support.microsoft.com/search
เมื่อต้องขอความช่วยเหลือโดยตรงจาก Microsoft เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ของ Microsoft และเปิดปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค:
http://support.microsoft.com/directory/question.asp?sd=gn&fr=0
สำหรับ ASP บทช่วยสอน ตัวอย่างรหัส และการอ้างอิง แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft: สำหรับสามอ้างอิง ASP และบทช่วยสอน เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์:
4GuysFromRolla
http://www.4guysfromrolla.com/

15Seconds.com
http://www.15seconds.com

ASP101.com
http://www.asp101.com

ASPToday
http://www.asptoday.com/

ASPWire
http://www.aspwire.co.uk/

LearnASP
http://www.learnasp.com

W3Schools.com
http://www.w3schools.com
Microsoft แสดงข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่มี รับประกันความถูกต้องของผู้ติดต่อของบริษัทอื่นนี้ ข้อมูลหรือไม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297943 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB297943 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297943
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com