การเชื่อมต่อไดรฟ์ที่ถูกแมปเข้ากับเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันอาจหลุดไปได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297684 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้รุ่นของ Windows ที่แสดงรายการไว้ที่ตอนต้นของบทความนี้ หากคุณแมปไดรฟ์ไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ไดรฟ์ที่ถูกแมปอาจถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหลังจากไม่ได้ใช้งานช่วงหนึ่ง และ Windows Explorer อาจแสดงเครื่องหมาย "X" สีแดงบนไอคอนของไดรฟ์ที่ถูกแมป อย่างไรก็ตาม หากคุณพยายามที่จะเข้าถึงหรือเรียกดูไดรฟ์ที่ถูกแมป ก็จะมีการเชื่อมต่อใหม่อย่างรวดเร็ว

สาเหตุ

การทำงานลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะระบบสามารถหยุดการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานหลังจากช่วงไทม์เอาต์ที่ระบุ (ตามค่าเริ่มต้น 15 นาที) เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ไปในเซสชั่นที่ไม่ได้ถูกใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วมาก หากต้องการ

การแก้ไข

หากต้องการให้เราเปลี่ยนช่วงไทม์เอาต์ตามค่าเริ่มต้นให้คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ให้เข้าไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง"


หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาไทม์เอาต์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 98 ซึ่งมีทรัพยากรที่มีการใช้งานร่วมกัน

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50494


หมายเหตุ
 • คุณควรเรียกใช้ Fix it solution บนคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากที่มีการใช้งานร่วมกัน
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึก Fix it Solution ไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี จากนั้นให้เรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา

คราวนี้ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

หากต้องการแก้ไขการทำงานนี้ ให้เปลี่ยนช่วงไทม์เอาต์เริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

ตัวแก้ไขรีจิสทรี

คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' ไม่ถูกต้อง การใช้ 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

ใช้ ตัวแก้ไขรีจิสทรี เพื่อเพิ่มช่วงไทม์เอาต์เริ่มต้น ในการดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้วออกจาก ตัวแก้ไขรีจิสทรี:

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อปิดคุณลักษณะการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติของบริการเซิร์ฟเวอร์ได้ คุณสามารถใช้วิธีการนี้ได้เฉพาะเพื่อเปลี่ยนช่วงไทม์เอาต์เริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเท่านั้น
 1. คลิก เริ่ม, คลิก เรียกใช้, พิมพ์ regedit (Windows 2000 หรือ Windows Server 2003) หรือพิมพ์ regedt32 (Windows NT 4.0) แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกค่า ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และบนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน หากไม่มีค่า ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ อยู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  1. ที่เมนู แก้ไข เลือก ใหม่ แล้วคลิก REG_DWORD
  2. พิมพ์ ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ แล้วกด ENTER
 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 5. คลิก เลขฐานสิบหก
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ ffffffff และคลิกที่ ตกลง
หมายเหตุ: เซสชั่นฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้งานยาวนานมากกว่าระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ใน KeepConn ดังนั้น เซสชั่นจึงถูกยกเลิกการเชื่อมต่อตามค่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ที่อยู่ระหว่างการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติกับ KeepConn หาก ต้องการเปลี่ยนช่วงไทม์เอาต์ในฝั่งไคลเอ็นต์ในระหว่างการเชื่อมต่อ UNC ให้ระบุเวลาที่กำหนดเองใน KeepConn
ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
ค่า: KeepConn
ประเภทข้อมูล: REG_DWORD
ช่วง: 1 ถึง 65535 (วินาที)
ค่าเริ่มต้น: 600 วินาที = 10 นาที

บรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้วิธีการนี้ คุณสามารถปิดคุณลักษณะการปรับค่าสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการเปลี่ยนช่วงไทม์เอาต์เริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติของบริการเซิร์ฟเวอร์ ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์บรรทัดดังต่อไปนี้ แล้วกด ENTER
net config server/autodisconnect:number
โดยที่ number เป็นจำนวนนาทีที่คุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์รอก่อนที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายที่ถูกแมป ค่าสูงสุดสำหรับคำสั่งคือ 65,535

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่า ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ เป็น 0 (ศูนย์) คุณลักษณะการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติจะถูกปิด และบริการเซิร์ฟเวอร์จะยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์เครือข่ายที่ถูกแมปหลังจากเวลาเพียงสองสามวินาทีที่ไม่มีการใช้งาน

หากต้องการปิดคุณลักษณะการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์บรรทัดดังต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
net config server/autodisconnect:-1

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

บางโปรแกรมก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถบันทึกแฟ้มหรือเข้าถึงข้อมูลเมื่อไดรฟ์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้จะทำงานได้ตามปกติก่อนที่ไดรฟ์จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มช่วงไทม์เอาต์เริ่มต้น ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
138365 การยกเลิกการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ ทำงานอย่างไรใน Windows NT และ Windows 2000
128167 การกำหนดและปรับค่าบริการเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297684 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com