การใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านกับ Outlook Web Access

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297121 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านใน Microsoft Outlook Web Access (OWA) เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ OWA เปลี่ยนรหัสผ่านโดเมนของตน บทความนี้อธิบายบางสถานการณ์การแก้ไขปัญหาทั่วไปที่คุณอาจใช้คุณลักษณะนี้

คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ไว้โดย Microsoft Internet Information Services (IIS) คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านเฉพาะใน Microsoft Exchange Server ไม่ มีการนำมาใช้คุณลักษณะนี้ใน IIS ผ่านไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWD ใน Microsoft IIS 5.0 และ Microsoft IIS 6.0 คุณต้องด้วยตนเองสร้าง และกำหนดค่าไดเรกทอรีเสมือนนี้ ใน Microsoft IIS 4.0 ไดเรกทอรีเสมือนนี้ถูกสร้างขึ้น โดยค่าเริ่มต้น แต่จะต้องสามารถถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่านและ Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชมบล็อกของ Microsoft Exchange ทีมดังต่อไปนี้:
http://msexchangeteam.com/archive/2008/12/09/450238.aspx

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีการกำหนดค่าไดเรกทอรีเสมือน IISADMPWD

ต้องใช้ใบรับรอง การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านกับ Outlook Web Access นี้เป็นจริงสำหรับ Exchange Server ทุกรุ่น เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่าน ด้วย SSL การสื่อสารที่ถูกเข้ารหัสลับ OWA ใช้คำขอ HTTPS ในการเข้าถึงลักษณะการทำงานเปลี่ยนรหัสผ่าน

การกำหนดค่า SSL คุณต้องขอรับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้ Microsoft Certificate Server หรือเซิร์ฟเวอร์ใบรับรองของบุคคลที่สาม คุณได้รับใบรับรองเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ IIS เพื่อเปิดใช้งาน SSL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งใบรับรอง SSL ดูหัวข้อวิธีใช้ของ IIS ดังต่อไปนี้:
 • ขอรับใบรับรอง SSL
 • การกำหนดค่า SSL
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ใบรับรอง กับ IIS และ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228821 กำลังสร้างแฟ้มการร้องขอใบรับรองโดยใช้ตัวช่วยสร้างใบรับรองใน IIS 5.0
228836 การติดตั้งใบรับรองใหม่ ด้วยตัวช่วยสร้างใบรับรองสำหรับใช้ใน SSL/TLS
234022 ตั้งค่าคอนฟิกการแลกเปลี่ยน OWA ใช้ SSL
320291 การเปิดใช้งาน SSL สำหรับ Exchange 2000 Server Outlook Web Access
823024 วิธีการใช้ใบรับรองให้กับเซิร์ฟเวอร์เสมือนใน Exchange Server 2003
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสภาพแวดล้อมของคุณ SSL ควรถูกเปิดใช้บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เท่านั้น ในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว SSL จำเป็นต้องเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เอง

ค่าต่อไปนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าของ PasswordChangeFlags:
 • 0: จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ด้วย SSL
 • 1: อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยใช้พอร์ตที่ไม่ปลอดภัย
 • 2: ปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ถ้าคุณกำลังใช้ off-loaded SSL โครงแบบ ส่วนช่วยดำเนิน SSL คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้เป็น "1" เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ IIS/OWA คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์cmdแล้ว คลิ กตกลง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และ thenpress แป้นEnter
  cd <drive letter>\:inetpub\AdminScripts

  ตัวอย่าง: c:\inetpub\AdminScripts ซีดี
 3. พรอมต์คำสั่งส่งกลับ ขณะนี้ พิมพ์แบบ followingcommand:
  adsutil.vbs set w3svc/passwordchangeflags 1

  ค่า "1 สำหรับแต่ละรายการที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ใน thisarticle ให้หน้าที่การใช้งานการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยใช้ secureports ที่ไม่ใช่
ก่อนการกำหนดค่าคุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ทั้งหมด:
 • สำหรับ Windows 2000 (รุ่นทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน)
  831047 การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านใน IIS 5.0
 • สำหรับ Windows 2003 (รุ่นทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน)
  833734 การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านใน IIS 6.0


  หมายเหตุ แฟ้มต่าง ๆ จากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ใน Microsoft WindowsServer 2003 Service Pack 1 (SP1)
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDทำต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรม ชี้ไปที่ AdministrativeTools แล้ว คลิ กตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาเว็บไซต์เริ่มต้น ชี้ไปที่ New และ thenclick ไดเรกทอรีเสมือน
 3. ในตัวช่วยสร้างการสร้างไดเรกทอรีเสมือน พิมพ์IISADMPWDในกล่องนามแฝง และจากนั้น คลิก'ถัดไป'
 4. ในกล่องไดเรกทอรี พิมพ์ <harddisk>: \winnt\system32\inetsrv\iisadmpwd </harddisk> หรือฮาร์ดดิสก์ whereyour สถานที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเริ่มต้น แล้ว คลิกถัดไป
 5. ตรวจสอบเท่านั้นในการอ่านและรันสคริปต์กล่องกาเครื่องหมาย areselected เช่นกล่องกาเครื่องหมาย ASP คลิกถัดไปและ thenclickเสร็จสิ้น
 6. ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีเสมือน IISADMPWD มีเพียง basicauthentication ตั้ง และ ถ้าคุณใช้ Windows 2003/IIS 6.0 ตรวจสอบว่า พู theapplication ถูกตั้งค่าเป็นExchangeApplicationPool
ใน Internet Information Server (IIS) 4.0 และใน Internet Information Services (IIS) 5.0 ฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่านถูกจัดการ โดยส่วนขยาย ISAPI, Ism.dll คอมโพเนนต์นี้ถูกเอาออกจาก Internet Information Services รุ่น 5.1 และ 6.0 และหน้าที่การใช้งานการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ Active Server Page (ASP) แพคเกจที่สามารถดาวน์โหลดได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอฟังก์ชันนี้ ASP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 5.0 บน Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) หรือ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ กำลังเรียกใช้ IIS 4.0 บน Microsoft Windows NT 4.0 Server Service Pack 6a (SP6a)

หมายเหตุ แพคเกจนี้ได้รับการทดสอบ และได้รับอนุมัติสำหรับใช้ กับ Microsoft Exchange Server 5.5 และ Exchange 2000 Server Outlook Web Access เนื่องจาก OWA อ้างอิงแฟ้มเหล่านี้ มีนามสกุล.htr ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มด้วยตนเอง OWA ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331834 เปลี่ยนรหัสผ่านฟังก์ชันที่ถูกแทนที่ ด้วย Active Server Pages

เปิดใช้งาน และซ่อนปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านใน Outlook Web Access

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ ต้องใช้ค่ารีจิสทรีนี้บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งเวอร์ส่วนหน้า และ ส่วนหลัง

สำหรับ Exchange 2000 Server และ Exchange Server 2003 คุณสามารถใช้รีจิสทรีเพื่อแสดง หรือซ่อนปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี จากนั้น ค้นหาคีย์ followingregistry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb
 2. ถ้าคีย์การ OWA ไม่อยู่ภายใต้ MSExchangeWeb เมนูแก้ไขclickthe คลิกสร้างและคลิกที่คีย์เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขใหม่ที่ชื่อว่า OWA
 3. ค้นหาค่า DisablePassword และเปลี่ยนเป็น "0" ถ้าค่านี้ไม่มี เมนูแก้ไขคลิก คลิกสร้างคลิDWORD_Valueเพื่อเพิ่ม followingvalue คีย์ย่อยของรีจิสทรี OWA ถ้าคุณต้องการให้ปุ่มChangePasswordปรากฏขึ้น:
  Value name: DisablePassword
  Value type: REG_DWORD
  Data: 0
  
  ถ้าคุณต้องการซ่อนปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยน DisablePassword ค่าเป็น "1"
 4. หยุด และเริ่มการทำงานแบบ StoreService ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและบริการการดูแล IIS นี่หยุด และรีสตาร์ทเวิลด์ไวด์ WebPublishing บริการ (W3SVC) ในสภาพแวดล้อม Exchange 2000 Server, restartingthe บริการผู้ดูแลระบบ IIS รีสตาร์ทการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft และ theMicrosoft จัดเก็บข้อมูล Exchange
 5. ตรวจสอบว่าบริการที่อ้างอิงทั้งหมดของคุณที่ yourequire เริ่มต้น เช่น IMAP4, POP3, Microsoft Exchange สายงานการผลิตโปรแกรม W3SVC กอง MTA
เมื่อต้องการเอาปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านใน Outlook Web Access สำหรับ Exchange Server 5.5 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาแฟ้ม Constant.INC แฟ้มนี้อยู่โดยทั่วไป Exchsrvr\Webdata\USA foundin (หรือภาษาที่ต้องการ) ไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ Outlook WebAccess
 2. ภายใต้การตั้งค่าการดูแลส่วน และจากนั้น ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้:
  fEnablePasswordMenu=True
 3. แทนรายการนี้ ด้วยข้อความต่อไปนี้:
  fEnablePasswordMenu=False
 4. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกและจากนั้น ปิดแฟ้ม
 5. เมื่อต้องการตรวจสอบ เริ่มต้นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์ Outlook WebAccess เปลี่ยนรหัสผ่านปุ่มไม่มี longerappears

สถานการณ์การใช้งาน

Exchange 2000 ในการตั้งค่าคอนฟิกเวอร์ส่วนหน้า และ ส่วนหลัง

หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ front-end คุณต้องกำหนดค่าไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDและ SSL บนเซิร์ฟเวอร์ front-end ถ้ามีหลายเซิร์ฟเวอร์ front-end ในสภาพแวดล้อมของคุณ SSL และไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDต้องถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว

หมายเหตุ กรณีและปัญหาเท่านั้นซึ่งการตั้งค่าคอนฟิกลักษณะการทำงานนี้จะแนะนำบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังอยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange Server เดียว ในสภาพแวดล้อมนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้า Outlook Web Access บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ถ้ายังเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ และคุณต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server ไว้ ให้ระมัดระวังในวิธีใช้ความต้องการ SSL บน back-end โดยเฉพาะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ต้องใช้ SSL บนอัตราแลกเปลี่ยนสาธารณะExchWebไดเรกทอรีการเสมือนexadmin ในหรือใด ๆ กล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์สาธารณะรากเสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง ถ้าถูกกำหนดสิ่งนี้ ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง

Microsoft ต้องการ SSL บนไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWD

ในขณะที่คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอิสระจาก Outlook Web Access คุณต้องปรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไคลเอ็นต์โต้ตอบกับได้โดยตรง เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ปกติที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน URL ที่แส OWA บนหน้าตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง ดังนั้น ส่วนขยายแฟ้ม เป็น.htr หรือ.asp ถูกควบคุม โดยเวอร์ชันของ IIS บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังแทนที่จะตั้งค่าแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ front-end เป็น "Page not found" หรือข้อผิดพลาด 404 อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองผ่าน OWA ปัญหานี้ไม่ได้รับการอธิบายต่อไปในบทความนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มที่จะอ้างอิง ตารางจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ส่วนหลัง Exchange 2000 Windows 2000 SP4 ส่วนหลัง Exchange 2003 Windows 2000 SP4 ส่วนหลัง Exchange 2003 Windows 2003
เวอร์ Exchange 2000 Windows 2000 SP4 Aexp2b.htrไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน
เวอร์ Exchange 2003 Windows 2000 SP4 Aexp2b.htr Aexp2b.htr Aexp2b.asp (โปรดสังเกตเห็นในบทความนี้) **
เวอร์ Exchange 2003 Windows 2003 Aexp2b.htr (โปรดสังเกตเห็นในบทความนี้) *Aexp2b.htr (โปรดสังเกตเห็นในบทความนี้) *Aexp2b.asp
* เมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังคือ Windows 2000 (IIS 5.0) และเซิร์ฟเวอร์ front-end คือ Windows 2003 (IIS 6.0), ผู้ใช้ที่พยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองผ่าน Outlook Web Access (OWA) จะได้รับการ 404 หรือมีข้อผิดพลาด "Page not found" ข้อความในเบราว์เซอร์ของตนเอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก URL ที่ถูกสร้างขึ้น โดยเซิร์ฟเวอร์ back-end ที่ชี้ไปยังแฟ้ม Aexp2b.htr อย่างไรก็ตาม แฟ้มนี้ไม่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ front-end Windows 2003 ดังนั้น คุณต้องคัดลอกแฟ้มที่เหมาะสมไปยังเซิร์ฟเวอร์ และการตั้งค่าคอนฟิกที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการกับแฟ้มเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ที่พรอมต์คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ front-end เปลี่ยนไดเรกทอรี%windir%\system32\inetsrv\IISADMPWD พิมพ์ต่อไปนี้:
  copy Aexp2b.asp Aexp2b.htr
 2. เพิ่มสคริปต์แมปสำหรับส่วนขยาย.htr บนเซิร์ฟเวอร์ thefront-สิ้นสุด
  • ในการเรียกดู ISM ที่เรกทอรีเสมือนIISADMPWDที่คุณสร้างขึ้น คลิกขวาเพื่อเลือกคุณสมบัติ
  • บนแท็บไดเรกทอรีเสมือนคลิกตั้งค่าคอนฟิก
  • บนแท็บการแม็ป คลิกเพิ่ม
  • เพิ่มสคริปต์แมป ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:
   ปฏิบัติการ: %windir%\system32\inetsrv\asp.dll
   นามสกุล: .htr
   ข้อจำกัด: รับ การลงรายการบัญชี
   ลางาน "engine สคริปต์" และ "ตรวจสอบแฟ้มนั้นออกจาก" ตรวจสอบ
นี่คือคล้ายกับปัญหาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง Windows 2003 pushes URL ที่ลงท้าย ด้วย Aexp2b.asp ที่ไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใน Windows 2000 วิธีแก้ปัญหาคือเมื่อต้องการ คัดลอกแฟ้มที่เหมาะสมไปยังเซิร์ฟเวอร์ front-end ดังนี้:
 1. จากพร้อมท์คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ front-end เปลี่ยน%windir%\system32\inetsrv\iisadmpwd ไดเรกทอรี
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  copy Aexp2b.htr Aexp2b.asp


  หมายเหตุ สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ให้ทำงาน Windows 2000 SP4 ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ tothis ถูกนำไปใช้ก่อนที่จะดำเนินการ inthis ส่วนคำสั่งคัดลอกที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลัสเตอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าจะใช้กับคลัสเตอร์มีอัตราแลกเปลี่ยน การตั้งค่าคอนฟิกไม่จำเป็นบนคลัสเตอร์ตัวเอง

การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้ประกอบด้วยบางสถานการณ์ที่แก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Outlook Web Access
 • เราขอแนะนำว่า คุณดูบทความต่อไปนี้:
  831047 คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านใน IIS 5.0
  833734 คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านใน IIS 6.0
 • เมื่อคุณสร้างไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ areenabled สิทธิ์ต่อไปนี้:
  อ่าน
  เรียกใช้สคริปต์ (เช่น ASP)
 • เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลบัญชีของคุณในหน้า passwordchange คุณต้องพิมพ์ข้อมูลประจำตัวของโดเมน \ usernameformat
 • ในแบบผสม Windows 2000 Server และ Windows Server 2003environments คุณอาจได้รับการ "HTTP 404 –ไม่พบแฟ้ม" whenyou ข้อความแสดงข้อผิดพลาดพยายามที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ลักษณะการทำงานเกิดขึ้นเนื่องจาก Windows 2000 andIIS 5.0 ใช้แฟ้ม.htr สำหรับหน้าที่การใช้งานการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตรวจสอบว่า มีการปรับปรุง thatyou ระบบ Windows ของคุณเรียกใช้ Outlook Web Access เมื่อต้องการใช้ ASPpages ในรูปแบบที่ได้อธิบายไว้ใน Basearticle ความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้
  331834 เปลี่ยนรหัสผ่านฟังก์ชันที่ถูกแทนที่ ด้วย Active Server Pages
  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำต่อไปนี้:
  1. คัดลอกแฟ้มที่เหมาะสมจากระบบปฏิบัติการที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ได้ทำงานไปยังโฟลเดอร์IISADMPWDบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โฟลเดอร์IISADMPWDจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: %SystemRoot%\System32\Inetsrv\IISADMPWD เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มจากอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:
   • ที่พรอมต์คำสั่ง หา IISADMPWD โฟลเดอร์ (% SystemRoot%\System32\Inetsrv\IISADMPWD), ชนิดสำเนา *.asp *.htrแล้ว กด ENTER คำสั่งนี้ทำให้สำเนาแฟ้ม.asp ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อสำเนาที่ มีนามสกุล.htr
   • คัดลอกแฟ้ม.htr จากโฟลเดอร์ IISADMPWD บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Server ไปยังโฟลเดอร์ IISADMPWD บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
  2. เริ่มโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003
  3. ขยายเว็บไซต์เริ่มต้น คลิกขวาIISADMPWDและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  4. คลิกการตั้งค่าคอนฟิกและจากนั้น คลิกเพิ่ม

   หมายเหตุ ถ้าไม่มีปุ่มการตั้งค่าคอนฟิกหรือปรากฏเป็นสีจาง คลิกสร้างและจากนั้น คลิกการตั้งค่าคอนฟิก
  5. คลิกเรียกดูแล้ว คลิ กAsp.dllในโฟลเดอร์ Windows\System32\Intesrv
  6. ในกล่องส่วนขยาย พิมพ์ htr.
  7. ในเครื่องมือการจัดการ คลิกสองครั้งที่บริการแล้ว เริ่มบริการ iisadmin ใหม่
 • คุณพบ "ไม่พบเซิร์ฟเวอร์" หรือ "เพ arelooking คุณสำหรับเป็นไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้" ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น เมื่อ IIS เป็น notconfigured เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือเมื่อการ isdisabled คุณลักษณะในรีจิสทรีได้
 • ถ้าเรกทอรีเสมือนIISADMPWDที่คุณสร้างในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ theDefault คุณอาจพบสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ inExchange ข้อผิดพลาดที่ "HTTP 404 –ไม่พบแฟ้ม" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ correcthard ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม IISADMPWD ปรากฏขึ้นในกล่องไดเรกทอรีในคุณสมบัติของ virtualdirectory IISADMPWD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "วิธีการกำหนดค่าไดเรกทอรี IISADMPWDvirtual"
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDทำงานในพูลโปรแกรมประยุกต์เดียวกันเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีใช้ฟังก์ชันการทำงานของ PasswordChange ใน Outlook Web Access ของเว็บไซต์ ไดเรกทอรีเสมือนIISADMPWDต้องรันภายใน poolwhere แอพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ไซต์ Outlook Web Access
 • คุณได้รับคำเตือน "รหัสผ่านปัจจุบันของคุณเป็นเกี่ยวกับ toexpire 0 วัน เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ไปหน้าตัวเลือกหลังจาก youlogin"ใน Outlook Web Access นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณสมบัติpwdLastSetบนการเปิดใช้งาน Windows ผู้ใช้บัญชี doesnot ตรงคุณสมบัติ pwdLastSet บนที่เกี่ยวข้องนั้นปิดใช้งานระบบ Windows ในฟอเรสต์ทรัพยากรอัตราแลกเปลี่ยน นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ใช้ ฟอเรสต์ทรัพยากรหนึ่ง migratedfrom กับฟอเรสต์ทรัพยากรอื่น ผู้ใช้สามารถ eitherdisregard ข้อความเตือนใน Outlook Web Access ถ้าพวกเขามี recentlyreset รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows หรือตั้งค่ารหัสผ่านของพวกเขา ด้วยวิธี ofOutlook Outlook Web Access เพื่อให้พวกเขาไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Outlook Web Access คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296617 ข้อผิดพลาดเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากการติดตั้งยูทิลิตี้การเปลี่ยนรหัสผ่าน
269082 ไม่สามารถสร้างไดเรกทอรีเสมือน IISADMPWD ในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ IIS 5.0
315579 "ข้อผิดพลาด HTTP 403 " ข้อผิดพลาดเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านกับ OWA หรือ Iisadmpwd
267568 รหัสผ่านเก่ายังคงทำงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงผ่าน Outlook Web Access
309508 IIS lockdown และการกำหนดค่า URLscan ในระบบ Exchange
240654 วิธีการกำหนดค่าเพ IISADMPWD สำหรับพอร์ตอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297121 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB297121 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297121

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com