Kako kopiratu muziku na i sa audio CD-a u Windows XP-u

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 297015 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SUMMARY

Ovaj ?lanak opisuje kako da kopirate muziku sa audio CD-a na lokalni harddisk ra?unara koriste?i Windows Media Player (WMP). Nakon toga mo?ete kopirati podatke natrag na audio CD ako ?elite.MORE INFORMATION

Kopiranje muzi?kih datoteka sa audio CD-a

 1. Ubacite Audio CD i pokrenite Windows Media Player.
 2. Ako je WMP u Skin mode-u, pritisnite CTRL+1 da biste videli WMP u Full mode-u.
 3. Kliknite na Copy from CD. Ili, na File meniju, kliknite na Copy, zatim kliknite na Copy from Audio CD, a zatim izaberite drive sa kog ?elite da kopirate.
 4. Selektujte svaku audio datoteku koju ?elite da kopirate. Sve datoteke koje niste ve? kopirali su podrazumevano selektovane.
 5. Kliknite na Copy Music. Ovim ?ete kopirati datoteke u podrazumevani folder My Documents\My Music.
Napomena: Da biste promenili podrazumevanu lokaciju u kojoj se kopiraju datoteke, pogledajte sekciju "Da biste promenili audio CD opcije kopiranja" u ovom ?lanku.

Kopiranje audio datoteka sa harddiska na audio CD

 1. U Windows Explorer-u, izaberite datoteke koje ?elite da kopirate na audio CD, a zatim kliknite na Web View zadatakCopy to Audio CD .
 2. U WMP-u, verify that the files that you wish to copy are in the playlist and that they are selected.
 3. Kliknite na Copy Music.
Napomena: Mo?ete kopirati .wma, .mp3, and .wav tipove datoteka na audio CD.

Da biste promenili audio CD opcije kopiranja

 1. Startujte Windows Media Player.
 2. Na meniju Tools, kliknite na Options, a zatim na kartici Copy Music, mo?ete da promenite slede?e opcije:
  • Copy Music to This Location:
   • Change: Koristite ovo pode?avanje da biste podesili fasciklu u koju ?ete kopirati muzi?ke datoteke.
   • Advanced: Koristite ovo pode?avanje da biste konfigurisali na?in imenovanja audio datoteka.
  • Copy Settings:
   • File Format: Koristite ovo pode?avanje da biste izabrali format u koji ?ete kopirati datoteke. Podrazumevani je Windows Media Audio (WMA), a mo?ete da koristite druge formate datoteka koje imate instalirane.
   • Protect Content: Koristite ovo pode?avanje da biste odredili the use of digital licensing za trekove koje kopirate sa CD-a. Licenciranjem datoteke, ?titite autorska prava tako ?to onemogu?avate da se datoteka reprodukuje na nekom drugom ra?unaru.
   • Copy Music at This Quality: Koristite ovo pode?avanje da biste podesili bit rate u koji ?ete da enkodirate muziku. .wma datoteke mo?ete enkodovati u bit rate-u od 48 kilobita u sekundi (Kbps) do 192 Kbps.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 297015 - Poslednji pregled: 8. jul 2006. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbenv kbsound KB297015

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com