คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อของระบบชื่อโดเมน Small Business Server 2000 และ Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 296250 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายข้อมูลที่ลูกค้าของ Microsoft Small Business Server ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอัพ namespace ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่เฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Small Business Server 2000 และ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS และรวม DNS เป็นบริการไดเรกทอรี Active Directory โดยค่าเริ่มต้นในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตั้งค่าเครือข่าย Small Business Server ต้องรวมทั้งชื่อ DNS และข้อควรพิจารณาที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของเครือข่าย สำหรับข้อควรพิจารณาการ addressing IP อ้างอิงการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) ปัน 1918 "ที่อยู่ส่วนสำหรับ Internets ส่วนตัว RFC นี้อธิบายช่วงที่อยู่สำหรับเครือข่ายส่วนตัวที่ใช้ในสภาพแวดล้อมของ Small Business Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RFCs อ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.rfc-editor.org
นอกเหนือจากการ RFCs คุณสามารถอ้างถึงวิธีปัจจุบัน วิธีปฏิบัติ 0005 ปัจจุบันที่สุดกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดค่า IP ที่จัดการกับบนส่วนตัวในเครือข่าย ในระหว่างการติดตั้งใหม่ของ Small Business Server 2000 หรือ Windows Small Business Server 2003 ช่วงที่อยู่ IP เริ่มต้นของ 192.168.16.0/24 conforms ด้วยคำแนะนำของ RFC 1918

แม้ว่า DNS ถูกกำหนด โดย RFCs โดเมนที่ตั้งชื่อสำหรับเครือข่ายส่วนตัวไม่มีกำหนดในลักษณะที่จัดการกับ IP ถูกกำหนดไว้ ในระหว่างการติดตั้งของ Small Business Server ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของโดเมน Small Business Server ณจุดนี้ ในระหว่างการเซ็ตอัพ Small Business Server ต้องต่อไปนี้:
 • FQDN ท้องถิ่น DNS 2000 ของ Windows ที่ Microsoft หรือ Microsoft Windows Server 2003 DNS สามารถใช้สำหรับการแก้ปัญหาชื่อภายในเครื่องบนเครือข่ายส่วนตัวของ Small Business Server
 • เครือข่าย (NetBIOS) ระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐานโดเมนชื่อสำหรับความเข้ากันได้กับโปรแกรมที่ใช้งาน NetBIOS และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
practical สามวิธีการตั้งชื่อโดเมน DNS คือ:
 • ตรวจสอบชื่อชื่อโดเมนส่วนตัวที่ใช้สำหรับการจำแนกชื่อที่อยู่บนเครือข่ายภายในของ Small Business Server โดยปกติจะมีการกำหนดค่าชื่อนี้กับโดเมนระดับแรกของ.local เวลามีอยู่ ชื่อโดเมน.local ไม่ได้ลงทะเบียนบนอินเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบชื่อ sub-domain ของชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะเป็น Contoso.com, sub-domain ของ Corp.contoso.com สามารถใช้
 • เปลี่ยนชื่อเหมือนกับชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะ
ลูกค้า Small Business Server ส่วนใหญ่ควรใช้วิธีการแรก รายการต่อไปนี้อธิบายบางข้อดีเมื่อคุณใช้ชื่อโดเมนที่แยกต่างหาก และส่วนของเครือข่ายภายในของ Small Business Server:
 • การบริหารของ namespace ที่ภายในถูกควบคุม โดยการ Small Business Server Server เมื่อคุณใช้ FQDN เป็นส่วนตัวสำหรับการจำแนกชื่อ DNS ภายใน เซิร์ฟเวอร์ DNS กลายเป็น จุดเริ่มต้นของหน่วยงานจัดเก็บสำหรับโดเมนเฉพาะ ผลลัพธ์นี้หมายความ ว่า ไม่จำเป็นสำหรับการจำแนกชื่อทรัพยากรภายในแบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์รากของ DNS ภายนอก
 • การรักษาความปลอดภัยอาจสามารถเพิ่มสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ โดยไม่เปิดใช้การถ่ายโอนโซนโดยความของคุณสมบัติการถ่ายโอนโซนของโซนการค้นหาไปข้างหน้า เนื่องจากการลงทะเบียนแบบไดนามิกของโฮสต์ภายในอาจเกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ถ้าคุณปิดใช้งานการถ่ายโอนโซนจากไคลเอนต์ภายนอก คุณสามารถจำกัดการเปิดรับแสงชื่อโฮสต์ภายในกับอินเทอร์เน็ต
 • separation เป็นธรรมชาติของเครือข่ายภายใน และภายนอกเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ namespace ภายในที่แยกต่างหาก แบบสอบถามไคลเอนต์ที่สร้างขึ้นจากอินเทอร์เน็ตสำหรับ www.contoso.local ไม่ได้เกิดข้อมูลโดเมนที่ถูกต้องเนื่องจาก.local ในขณะที่มีอยู่ ไม่ใช่โดเมนลงทะเบียนชื่อ อย่างไรก็ตาม โดยใช้กฎการเผยแพร่เว็บใน Internet Security และ Acceleration (ISA) Server ภายในเว็บไซต์สามารถเป็นโฮสต์ภายนอก และดูได้ โดยใช้ชื่อโดเมน resolvable ต้องเป็นโฮสต์นี้ยังคงใช้ชื่อโดเมนลงทะเบียนเช่นเดียวกับเหมาะสมสาธารณะระเบียน DNS ที่แก้ไขไปยังอยู่ IP ภายนอกของ Small Business Server โปรดดู "การกำหนดค่าประกาศ" ในวิธีใช้ ISA Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการเผยแพร่เว็บ
ข้อเสียของการใช้ sub-domain ของชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะหรือชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะรวม แต่อาจไม่จำกัดเพียงการ ปัญหาต่อไปนี้:
 • ไคลเอนต์ภายในอาจสามารถแก้ทรัพยากรบนโดเมนภายใน ได้อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามไปยังทรัพยากรภายนอกของโดเมนจะไม่แก้ไข โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ตัวอย่างเช่น ถ้า namespace เครือข่ายภายในได้มีการกำหนดค่า โดยใช้ชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะ Contoso.com ทรัพยากรเท่านั้นที่มีระเบียน "A" (โฮสต์) ในโซนการค้นหาแบบล่วงหน้าสำหรับ Contoso.com พร้อมกับเครื่องไคลเอนต์ภายในเครื่อง ก่อให้ทำงานนี้สามารถเกิดปัญหาหาก Contoso.com โฮสต์ทรัพยากร เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์โดยความของผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ได้รับการสอบถามใด ๆ จากไคลเอนต์ภายในเพื่อ www.contoso.com จะแก้ไขเป็นแบบสอบถามที่เป็นค่าลบ โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในเครื่องได้เนื่องจากระเบียน "A" สำหรับ "www" ไม่มีอยู่ในโซนการค้นหาแบบล่วงหน้าสำหรับ Contoso.com ไคลเอ็นต์ในการเข้าถึงทรัพยากรภายนอก ระเบียน "A" ต้องเพิ่มลงในโซนการค้นหาแบบล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับทรัพยากรเหล่านั้น
 • ก่อให้ใช้ชื่อ sub-domain ลงทะเบียนสาธารณะสามารถเกิดปัญหาที่เหมือนกันตามที่อธิบายไว้สำหรับชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะ ถ้าตลอดเวลา เริ่มต้นของหน่วยงานจัดเก็บในโดเมนลงทะเบียน (Contoso.com ในตัวอย่างนี้) เพิ่มระเบียนสำหรับ sub-domains, sub-domain ส่วนตัวที่กำหนดไว้ในขณะนี้อาจเป็นสาธารณะ
ชื่อวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างขึ้น โดยใช้ชื่อโดเมนลงทะเบียนสาธารณะ สามารถมี avoided โดยการวางแผน namespace ส่วนตัวรอบ ๆ โดเมนระดับแรก.local ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ Contoso.com และ Contoso.local จะพร้อมใช้งานไปยังไคลเอนต์ภายในทั้งสอง แต่ Contoso.com ได้เฉพาะกับเครื่องไคลเอนต์อินเทอร์เน็ตภายนอก

ใช้ตัวแยกต่างหาก และส่วนตัว DNS namespace สำหรับ Small Business Server ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

254680dns Namespace การวางแผน
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296250 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB296250 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296250

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com