หมายเลขบทความ (Article ID): 296088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มต้น Microsoft Outlook หรือพยายามเปิดแฟ้ม personal folders (.pst) หรือแฟ้ม offline folders (.ost) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Errors have been detected in the file <file_path>. Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool.
โดยที่ <file_path> คือพาธไปยังแฟ้ม .pst

หากคุณเปิดเครื่องมือ Inbox Repair (Scanpst.exe) แฟ้มจะไม่แก้ปัญหา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม .pst และ .ost มีขีดจำกัดที่ 2 กิกะไบต์ (GB) และข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเกินขีดจำกัดดังกล่าว เครื่องมือ Inbox Repair ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือจากการเชื่อมโยงต่อไปนี้ของ Microsoft Download Center:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&amp;displaylang=en
หมายเหตุ: ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสำเนาฉบับมีการตัดทอนของแฟ้ม .pst สำเนาที่เหลือหลังจากเครื่องมือทำงานแล้ว จะไม่มีข้อมูลเดิมทั้งหมดเนื่องจากเครื่องมือตัดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองจำนวนหนึ่งออกจากแฟ้ม

ขีดจำกัดการกู้คืนของโปรแกรมอรรถประโยชน์ 2 GB Truncation:
 • คุณต้องมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ว่าง 2 กิกะไบต์ (เพื่อสร้างสำเนาของแฟ้ม .pst)
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ตัดทอนแฟ้ม .pst ให้ต่ำกว่า 2 กิกะไบต์ เมื่อต้องการให้มีพื้นที่ว่างมากพอ ให้ตัดทอนแฟ้มระหว่าง 20 ถึง 25 เมกะไบต์ (MB) ให้ต่ำกว่าขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ ข้อมูลที่ถูกตัดทอนจะถูกลบออกจากสำเนาใหม่ ซึ่งหมายความว่าจะมีบางข้อความหมายไปจากข้อมูลที่กู้คืน
คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อพยายามกู้คืนข้อมูล แต่จะไม่สำเร็จทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ หากเครื่องมือนี้ทำงาน จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมดได้ (ข้อมูลที่ถูกตัดทอนจะสูญหายไป)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้คืนข้อมูล:
 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือจากการเชื่อมโยงต่อไปนี้ของ Microsoft Download Center:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&amp;displaylang=en
 2. แตกแฟ้ม 2gb152.exe ไปยังโฟลเดอร์ว่าง คุณควรจะเห็นแฟ้มต่างๆ ห้าแฟ้มต่อไปนี้:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. เปิดโปรแกรม Pst2gb.exe
 4. คลิก Browse เพื่อเลือกแฟ้ม .pst ที่มีขนาดเกิน แล้วคลิกOpen
 5. คลิก Createเลือกชื่อและตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลแบบตัดทอนที่ต้องการสร้าง แล้วคลิก Save
 6. พิมพ์จำนวนข้อมูลที่คุณต้องการตัดทอนในแฟ้ม .pst คุณใช้จำนวนที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถได้รับผลที่ดีที่สุดหากใช้ 20 ถึง 25 เมกะไบต์ แต่คุณอาจต้องตัดทอนมากขึ้นหรือน้อยลง เช่น หากคุณตัดทอนข้อมูล 25 เมกะไบต์และใช้งานได้ ให้ทำซ้ำแล้วตัดทอนแฟ้ม .pst ที่มีขนาดเกินโดยใช้ 15 เมกะไบต์ หากได้ผล ให้ลองใช้ 5 เมกะไบต์ หาก 25 เมกะไบต์ไม่สามารถใช้ได้ ให้ทำซ้ำและตัดทอนแฟ้ม .pst 35 เมกะไบต์ หากไม่ได้ผล ให้เพิ่มขนาดจนสามารถทำงานได้สำเร็จ
 7. เปิดเครื่องมือ Inbox Repair (แฟ้ม Scanpst.exe) ในแฟ้ม smaller .pst
 8. เปิดแฟ้ม .pst ที่ได้รับการซ่อมแซมใน Outlook
 9. (แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้แต่อาจทำหรือไม่ก็ได้) หากเปิดแฟ้มอยู่ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์รากของ .pst คลิก Propertiesแล้วคลิก Compact Now เพื่อเริ่มการบีบอัด สำหรับแฟ้มขนาดนี้ การบีบอัดจะใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมง
 10. หากไม่ได้เปิดแฟ้ม ให้ยกเลิกแฟ้ม .pst ที่ตัดทอน แล้วทำซ้ำโดยใช้แฟ้ม .pst ต้นฉบับ ตัดทอนข้อมูลให้มากกว่าครั้งแรก แล้วลองอีกครั้ง
 11. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหรือ hotfix ตามรุ่นของ Outlook ที่คุณใช้ เมื่อต้องการทำงานนี้ โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
  245025 วิธีการโหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office 2000 SR-1/SR-1a (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  การปรับปรุงเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ Outlook อนุญาตให้แฟ้ม .pst เกินขนาดสูงสุด 2 กิกะไบต์ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อจัดการขนาดของแฟ้ม .pst:

  • ใช้แฟ้ม .pst มากกว่าหนึ่งแฟ้ม
  • ใช้คุณลักษณะเก็บถาวร
  • บันทึกสิ่งที่แนบไปยังโฟลเดอร์ file system แล้วลบจากข้อความ
รุ่นภาษาอังกฤษของเครื่องมือนี้ควรมีคุณลักษณะของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

197316 วิธีการใช้เครื่องมือ Inbox Repair เพื่อกู้คืนข้อความต่างๆ ใน Outlook 2000 ที่ได้รับการติดตั้งโดยใช้ตัวเลือก Corporate and Workgroup (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
อาจเป็นไปได้ที่คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 2 GB:
Run-time Error '713': Class not Registered. You need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME

 1. คัดลอกแฟ้ม MSstdfmt.dll ไปยังโฟลเดอร์ C:\Windows\System
 2. เปิดพรอมต์คำสั่ง แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  REGSVR32 C:\Windows\System\MSSTDFMT.DLL

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP

 1. คัดลอก MSstdfmt.dll ไปยังโฟลเดอร์ C:\<windir>\System32
 2. เปิดพรอมต์คำสั่งแล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  REGSVR32 C:\windir\System32\MSSTDFMT.DLL
  โดยที่ windir คือไดเรกทอรี WINNT หรือ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 6.6
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb KB296088

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com