รายการทั้งหมดที่ไม่แสดงในรายการ PivotTable/ตัว กรองอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295971 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

รายการแบบหล่นลงในตัวกรอง อัตโนมัติ/PivotTable อาจแสดงรายการที่มองเห็นเฉพาะทั้งหมดในคอลัมน์

สาเหตุ

ใน Excel 2003 รายการแบบหล่นลงของตัวกรองอัตโนมัติจะแสดงรายการเฉพาะ 1000 ครั้งแรก ถ้าคุณมีมากกว่า 1000 รายการที่ไม่ซ้ำกันในรายการ เฉพาะสินค้า 1000 ครั้งแรกปรากฏขึ้น

ใน Excel 2007 และรุ่นที่สูงกว่า รายการแบบหล่นลงของตัวกรองอัตโนมัติจะแสดงรายการเฉพาะ 10000 ครั้งแรก ถ้าคุณมีรายการที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 10000 ในรายการปรากฏเฉพาะรายการแรก 10000

หมายเหตุ: รายการแบบหล่นลงของPivotTable Excel 2007 จะแสดงรายการเฉพาะ 65,534 แรก Excel 2010 และรายการแบบหล่นลงของPivotTableรุ่นสูงกว่าจะแสดงรายการเฉพาะ 10000 ครั้งแรก

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้คำสั่งตัวกรองอัตโนมัติบนส่วนที่เล็กลงหลายข้อมูลแทนข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เลือกรายการทั้งหมดจะเห็นแต่ละชุดย่อยมีสมาชิกเฉพาะไม่เกินขีดจำกัดสำหรับ Excel รุ่นใด

ใน Excel 2010 และสูงกว่าคุณลักษณะการค้นหาถูกเพิ่มลงในรายการแบบหล่นลงของตัวกรองซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้การค้นหาเพื่อแสดงเรกคอร์ดที่ไม่ได้อยู่ในรายการเฉพาะ 10000 แรก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวกรองการค้นหา


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295971 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Excel 2001 for Mac
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
  • Microsoft Excel 2013
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB295971 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295971

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com