รีจิสทรีคีย์และค่าสำหรับระบบคืนค่าโปรแกรมการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงรีจิสทรีคีย์และค่าที่คุณสามารถใช้ได้กับโปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ในรีจิสทรี คุณสามารถแก้ไขค่าหลายค่าสำหรับการคืนค่าระบบ อย่างไรก็ตาม มันจะแนะนำว่า คุณต้องใช้อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทุกครั้งที่สามารถตั้งค่าคอนฟิกการคืนค่าระบบ ตามที่คุณอาจไม่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงคุณทำในรีจิสทรี ซึ่งสามารถวางคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ในเงื่อนไขที่ไม่เสถียร

ใน Windows XP มีสามคีย์รีจิสทรีที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการคืนค่าระบบ:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Sr

  คีย์นี้เกี่ยวข้องกับตัวกรองการคืนค่าระบบ คีย์นี้และค่าของต้องไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนภายใต้สถานการณ์ใดก็ ตามที่ปรับเปลี่ยนใด ๆ อาจทำให้ระบบปฏิบัติการ malfunction
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Srservice

  คีย์นี้เกี่ยวข้องกับบริการคืนค่าระบบ คีย์นี้และค่าของต้องไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนภายใต้สถานการณ์ใดก็ ตามที่ปรับเปลี่ยนใด ๆ อาจทำให้ระบบปฏิบัติการ malfunction
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore

  ในคีย์รีจิสทรีนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนบางส่วนdwordค่าต่างๆ: อย่างไรก็ตาม ในคีย์นี้ มีค่าบางอย่างที่ต้องไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ใดก็

ค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่มีความเสี่ยงของการทำงานกับคอมพิวเตอร์นี้

 • CompressionBurst

  ค่านี้ รายการในหน่วยวินาที ระบุการบีบอัดเวลาว่าง: เวลาการบีบอัดข้อมูลหลังจากที่คอมพิวเตอร์ถึงเวลาว่างของจำนวน บริการสามารถบีบอัดข้อมูลสำหรับจำนวนของเวลาที่ระบุในค่านี้ แล้ว หยุดงาน จาก นั้น ที่รวมถัดไปของรายการการเวลาว่าง คอมพิวเตอร์สามารถซ้ำกระบวนการ
 • DiskPercent

  ค่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ดิสก์ที่คืนค่าระบบใช้สำหรับการเก็บข้อมูล ค่าเริ่มต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ 12 ขนาดการเก็บข้อมูลถูกคำนวณเป็น "max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax)," คำนึงถึงขนาดของฮาร์ดดิสก์เสมอ ขนาดสูงสุดที่ (สูงสุด) คือ สิ่งที่ระบุไว้ใน DSMax ฮาร์ดดิสก์ขนาดที่น้อยกว่า 4 กิขนาด 12 เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่า 400 เมกะ (เมกะไบต์), ดังนั้น " max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax) เท่ากับ 400 MB " ฮาร์ดดิสก์ขนาดที่ใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ เปอร์เซ็นต์ 12 มีมากกว่า 400 MB ดังนั้น " max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax) เท่ากับเปอร์เซ็นต์ 12 " ขนาดการเก็บข้อมูลนี้ไม่มีเนื้อที่ดิสก์ที่สำรองไว้ และขนาดการเก็บข้อมูลถูกนำมาใช้ในคำขอเท่านั้น
 • DSMax

  ค่านี้ระบุขนาดสูงสุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่คืนค่าระบบ ขนาดเริ่มต้นของแหล่งข้อมูลคือ 400 MB ขนาดการเก็บข้อมูลถูกคำนวณเป็น "max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax)," คำนึงถึงขนาดของฮาร์ดดิสก์เสมอ ขนาดสูงสุดที่ (สูงสุด) คือ สิ่งที่ระบุไว้ใน DSMax ฮาร์ดดิสก์ขนาดที่น้อยกว่า 4 กิกะไบต์ 12 เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่า 400 MB ดังนั้น " max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax) เท่ากับ 400 MB " ฮาร์ดดิสก์ขนาดที่ใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ เปอร์เซ็นต์ 12 มีมากกว่า 400 MB ดังนั้น " max (12 เปอร์เซ็นต์ DSMax) เท่ากับเปอร์เซ็นต์ 12 " ขนาดการเก็บข้อมูลนี้ไม่มีเนื้อที่ดิสก์ที่สำรองไว้ และขนาดการเก็บข้อมูลถูกนำมาใช้ในคำขอเท่านั้น
 • DSMin

  ค่านี้เกี่ยวข้องกับยอดเงินขั้นต่ำของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่คืนค่าระบบจำเป็นเพื่อให้สามารถทำงานในระหว่างกระบวนการติดตั้ง นอกจากนี้ ค่านี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ว่างบนดิสก์ที่จำเป็นสำหรับการคืนค่าระบบ เพื่อเปิดใช้งานใหม่ และกลับมาทำงานการสร้างจุดคืนค่าหลังจากที่คืนค่าระบบถูกปิดใช้งานได้เนื่องจากเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยของ จำนวนต่ำสุด
 • RestoreStatus

  ค่านี้ระบุว่า การดำเนินการคืนค่าล่าสุดล้มเหลว (0), สำเร็จ (1), หรือได้ถูก interrupted (2)
 • RPGlobalInterval

  ค่านี้ระบุ เป็นวินาที ระยะเวลาที่คืนค่าระบบรอก่อนที่จะสร้างจุดตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติสำหรับเวลาที่ใช้อยู่ ค่าเริ่มต้นคือ 24 ชั่วโมง
 • RPLifeInterval

  ค่านี้ระบุ เป็นวินาที การคืนค่าชี้เวลาไปยัง Live (TTL) เมื่อจุดคืนค่ามาถึงเวลานี้ และจะยังคงอยู่บนระบบ มันได้ลบ ค่าเริ่มต้นได้ (7776000), ซึ่งจะเป็น 90 วัน
 • RPSessionInterval

  ค่านี้ระบุ เป็นวินาที ระยะเวลาที่ waits คืนค่าระบบก่อนที่จะสร้างจุดตรวจสอบของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติสำหรับเซสชันเวลา (จำนวนเวลาที่ได้คอมพิวเตอร์บน) ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ (0), ซึ่งหมายความ ว่า คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งาน
 • ThawInterval

  This value specifies, in seconds, the amount of time that System Restore waits before it activates itself from a disabled state (after the conditions for this process to occur have been met). If you start the System Restore user interface, System Restore is activated immediately.

Values That Must Not Be Modified

 • CreateFirstRunRp

  This value instructs the computer to create the first restore point, for example, when System Restore is turned off, and then turned back on, or disabled, and then activated. This value must not be modified under any circumstances as a modification can place the computer in an unrecoverable situation (for example, the computer is unable to create a first restore point in any of the preceding situations).
 • DisableSR

  This value turns System Restore either on or off. If you turn System Restore off in the registry, the existing restore points are not removed. This value must not be modified. System Restore must be turned either on or off only from the user interface.
 • RestoreDiskSpaceError

  This value instructs the computer to produce an error message in case System Restore is unsuccessful because of problems related to disk space. This value functions as an informational value.
 • RestoreSafeModeStatus

  This value specifies if the last restore operation had been performed from the Safe mode.
 • TimerInterval

  This value is the pulling time specified in seconds. This value relates to the time that System Restore "wakes up" and checks for the condition of its disk space. The default value is 120, and it must not be modified as any modifications can affect overall computer performance.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB295659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com