Outlook ไม่จัดเก็บข้อความตามที่คาดหวังตามวันได้รับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295657 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อโฟลเดอร์ใน Microsoft Office Outlook จะถูกเก็บถาวรด้วยตนเอง หรือ โดยใช้คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ ข้อความที่มีวันได้รับหรือวันที่ส่งที่เก่ากว่าวันเก็บถาวรของโฟลเดอร์ ได้อย่างไม่คาดคิดไม่ถูกเก็บถาวร

สาเหตุ

เมื่อคุณเก็บถาวรข้อความในโฟลเดอร์ด้วยตนเอง หรือ โดยใช้กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติ Outlook กำหนดอายุของข้อความ โดยใช้ หนึ่งในต่อไปนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า:
 • ส่งวันและเวลา
 • วันได้รับและเวลา
 • ปรับเปลี่ยนวันที่และเวลา
ข้อความที่เก็บถาวรไม่เป็นที่คาดการณ์มักจะมีการปรับเปลี่ยนวันที่เป็นวันหลังจากวันได้รับหรือวันที่ส่ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนวิธี Outlook ใช้ในการจัดเก็บข้อความ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เก็บถาวรข้อความที่ยังไม่ถูกเก็บถาวร โดย Outlook เนื่องจากถูกปรับเปลี่ยนวันเป็นวันหลังจากวันที่คุณระบุไว้สำหรับการเก็บถาวร ด้วยตนเอง เมื่อทำการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดไปยังข้อความ ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูมุมมองชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบันแล้ว คลิกกำหนดมุมมองปัจจุบัน

  หมายเหตุ ใน Microsoft Office Outlook 2003 ชี้ไปที่จัดเรียงตามบนเมนูมุมมองชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันและจากนั้น คลิกกำหนดมุมมองปัจจุบัน
 2. คลิกที่เขตข้อมูลและจากนั้น คลิกเขตข้อมูลจดหมายทั้งหมดในกล่องเลือกเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานจาก
 3. ภายใต้เขตข้อมูลที่มีอยู่คลิกแก้ไขและจากนั้น คลิกเพิ่มเมื่อต้องการย้ายเขตข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนในกล่องแสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ
 4. คลิกเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงไปยังฟิลด์ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
 5. คลิก ตกลง และจากนั้น คลิก ตกลงอีกครั้ง
ปรับเปลี่ยนวันและเวลาสำหรับแต่ละข้อความในตอนนี้ปรากฏในมุมมองข้อความซึ่งควรอธิบายสาเหตุข้อความบางอย่างได้ไม่ถูกเก็บถาวรตามที่คาดไว้

คุณสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถย้ายสินค้าเก่า (ตามวันของพวกเขาได้รับ) ลงในแฟ้ม.pst ของคุณที่เก็บถาวร หรือคุณสามารถใช้วิธีการเพิ่มเติมอัตโนมัติเพื่อย้ายรายการเก่า เมื่อต้องการใช้วิธีการเพิ่มเติมอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่เปิดแล้ว คลิ กแฟ้มข้อมูล Outlook
 2. เลือกแฟ้ม.pst ที่คุณใช้สำหรับการเก็บถาวร และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ณจุดนี้ แฟ้ม.pst นี้เป็นส่วนที่เลือกใน Outlook
 3. ในแถบ Outlook หรือ ในบานหน้าต่างนำทาง ย้อนกลับ และจากนั้น เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวรข้อความเก่า ตัวอย่างเช่น เลือกโฟลเดอร์กล่องขาเข้าในกล่องจดหมาย Exchange หรือแฟ้ม.pst จัดส่งเริ่มต้น
 4. บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่ค้นหาและจากนั้น คลิกค้นหาขั้นสูง

  ใน Microsoft Office Outlook 2007 ชี้ไปที่การค้นหาทันทีและจากนั้น คลิกค้นหาขั้นสูง
 5. ในกล่องโต้ตอบการค้นหาขั้นสูงคลิกแท็บขั้นสูง
 6. บนแท็บขั้นสูงคลิกเมนูฟิลด์ชี้ไปที่เขตข้อมูลวัน / เวลาและจากนั้น คลิกได้รับแล้ว
 7. คลิกรายการเงื่อนไขจากนั้นใน หรือก่อน
 8. ในกล่องค่าป้อนวันที่ต้องการ เช่น วันที่ 1/10/2008.
 9. คลิกเพิ่มรายการและจากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้
 10. ตรวจสอบรายการข้อความที่พบเพื่อให้แน่ใจว่า เป็นข้อความที่คุณต้องการเก็บถาวร ถ้าคุณต้องการเก็บถาวรข้อความทั้งหมดที่พบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูแก้ไขคลิกเลือกทั้งหมด
  2. บนเมนู'แก้ไข' คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
  3. ในกล่องโต้ตอบการย้ายสินค้าค้นหา และจากนั้น เลือกโฟลเดอร์ปลายทางในแฟ้ม.pst ที่คุณใช้สำหรับการเก็บถาวร
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้แฟ้ม.pst ปลายทางที่ถูกต้องและโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกตกลง
 11. ถ้าคุณต้องการเก็บชุดย่อยของข้อความที่พบ:
  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเก็บถาวรด้วยตนเอง คุณสามารถกด CTRL ขณะที่คุณเลือกข้อความที่จะรักษารายการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้
  2. บนเมนู'แก้ไข' คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์
  3. ในกล่องโต้ตอบการย้ายสินค้าค้นหา และจากนั้น เลือกโฟลเดอร์ปลายทางในแฟ้ม.pst ที่คุณใช้สำหรับการเก็บถาวร
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้แฟ้ม.pst ปลายทางที่ถูกต้องและโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกตกลง
 12. หลังจากที่ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ปลายทางของแฟ้ม.pst ที่คุณใช้สำหรับการเก็บถาวร เหล่านั้นจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบการค้นหาขั้นสูง
 13. ปิดกล่องโต้ตอบการค้นหาขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินการต่อไปนี้เปลี่ยนวันปรับเปลี่ยนและเวลาของข้อความ:
 • ส่งต่อ
 • ตอบกลับ
 • การตอบกลับทั้งหมด
 • การแก้ไข และการบันทึก
 • ย้ายหรือคัดลอก
คัดลอก หรือย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ข้อความอื่นไม่เปลี่ยนเสมอปรับเปลี่ยนวันและเวลา ถ้าโฟลเดอร์ปลายทางเป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ปรับเปลี่ยนวันและเวลาไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าโฟลเดอร์ปลายทางเป็นกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server หรือแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ปรับเปลี่ยนวันและเวลาไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295657 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbmt KB295657 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295657

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com