วิธีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย Namespace ของ WMI ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยของ namespace ใน Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ความปลอดภัยของ wmi จะขึ้นอยู่กับ namespaces แบ่งพาร์ติ schema คือ logically ชันเข้า namespaces สำหรับองค์กร และวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย คุณควรใช้สแน็ปอิน Wmimgmt.msc Microsoft Management Console (MMC) เพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัยบน WMI namespaces ในเครื่องมือนี้ คุณสามารถตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ปิดของราก หรือเลือกแต่ละ namespaces คุณยังสามารถใช้สิ่งที่สืบทอดที่เป็นไปตามลำดับชั้น namespace


เมื่อต้องการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย Namespace ของ WMI

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:wmimgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาตัวควบคุม wmiแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกการรักษาความปลอดภัยเมื่อต้องการดูสิทธิ์การอนุญาตต่อไปนี้:
  เปิดใช้งาน: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงแบบอ่านวัตถุภายใน namespace
  วิธีการใช้งาน: ให้วัตถุที่วิธีการส่งออกจากการ CIM Object Manager ทำ
  ควบคุมทั้งหมด: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงเต็มอ่าน/เขียน/ลบ CIM วัตถุ ระดับชั้น และหมดอินสแตนซ์
  เขียนเพียงบางส่วน: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงการเขียนไปยังวัตถุแบบคงที่ในเก็บข้อมูล
  เขียนตัวให้บริการ: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงการเขียนไปยังวัตถุที่ให้มา โดยผู้ให้บริการ
  รักษาความปลอดภัยในการอ่าน: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวกับข้อมูลความปลอดภัยของ WMI
  แก้ไขการรักษาความปลอดภัย: เมื่อต้องการให้สิทธิการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ WMI
  การเข้าถึงระยะไกล: เมื่อต้องการให้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลสิทธิ์เดียวกันที่ได้รับอนุญาตเมื่อเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์
 4. กำหนดสิ่งที่สืบทอดใน namespace:
  1. คลิกขั้นสูงคลิกผู้ใช้ที่ระบุที่คุณต้อง การแก้ไขรายการการควบคุมการเข้าถึง แล้ว คลิกแก้ไข.
  2. เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการอนุญาต หรือ ปฏิเสธ และจากนั้นภายใต้นำไปใช้กับคุณเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
   namespace นี้เท่านั้น
   namespace และ subnamespaces นี้
   Subnamespaces เท่านั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB295292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com