Makale numarası: 294686 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Word 2000 sürümü için bkz: 211303.
Bu makalenin 98 sürümü için Microsoft Word, 181731 bakın.
Bu makalenin 97 sürümü için Microsoft Word, 181730 bakın.
Bu makalenin 95 sürümü için Microsoft Word, 181729 bakın.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, adres mektup birleştirme özelliği Word'de sıralanmış ve bir kategoriye göre ayrılmış veriler listesini oluşturmak için nasıl kullanılacağı açıklanır. Bu makale, yönergeleri ve bu tür bir liste oluşturmak için kullanabileceğiniz bir örnek içermektedir.

Veri dosyasını ayarlayın.

Anahtar için aynı değeri içeren tüm kayıtları, kategori alanı, veri dosyanızı sıralama (sırasında sıralama temel alan) birlikte örnek veri dosyasında gösterildiği gibi görünür. Aşağıdaki örnek liste (ŞEHIR bu örnekte anahtar alanıdır) ŞEHIR alanına göre sıralanmıştır.
City Employee Sales
Atlanta Galos $3,000
Atlanta Delaney $50,000
Atlanta Henningsen $10,000
Houston Johnson $8,000
Houston Kelly $9,000
Houston Pak $0

Ana belgeyi oluşturduğunuzdan

Not ¶ designates Sözcükleri "bir paragraf işareti" köşeli ayraçlar içinde aşağıdaki örnekte, bir paragraf işareti belirleyin. Bir paragraf işareti yazmak için ENTER tuşuna basın.

Ana belgenize ayarladığınızda, bu yordamın çalışması için "Dizin" belge türü seçmelisiniz. Ana belgenize dizin olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:
 1. Yeni boş bir belge içinde adres-mektup birleştirmeyi başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, çalıştırmakta olduğunuz bir Word sürümü için uygun olarak aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:

  Microsoft Word 2002

  Araçlar menüsünde Mektuplar ve postalar'ı tıklatın ve sonra Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı ' nı tıklatın.

  Microsoft Office Word 2003

  Araçlar menüsünde Mektuplar ve postalar'ı tıklatın ve Adres mektup birleştirme ' yi tıklatın.

  Microsoft Office Word 2007

  Postalar sekmesinde, Adres-mektup birleştirme güvenlik güncelleþtirmesini daà ° Başlat'ı tıklatın ve sonra adım adım Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı ' nı tıklatın.
 2. Dizin seçmek için Adres mektup birleştirme görev bölmesinde, altında belge türü seç ' i tıklatın.
 3. Tıklatın ileri: belge başlangıç.
 4. Geçerli belgeyi kullan ' ı seçmek için Başlangıç belgesini seç altında'yı tıklatın.
 5. Tıklatın ileri: Alıcıları Seç.
 6. Varolan listeyi kullan altında Gözat ' ı tıklatın.
 7. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda Set Up the Data File bölümünde oluşturduğunuz <a1>örnek</a1> dosyasını seçin.
 8. <a0>Veri kaynağını Onayla</a0> iletişim kutusu görüntülenir, Set up the data file bölümünde, oluşturduğunuz dosya türü için uygun bir veri türü seçin. Örneğin, Microsoft Excel'de dosyayı oluşturduysanız, ya da seçin DDE yoluyla MS Excel çalışma sayfaları (*.xls) veya <a1>ODBC</a1> (*.xls) aracılığıyla Excel dosyaları.
 9. Adres Mektup Birleştirme Alıcıları iletişim kutusunda, <a3>Tamam</a3>'ı tıklatın.
 10. Aşağıdaki örnek bir kılavuz olarak kullanarak, anahtar her satır alanında önceki satırı anahtar alanıyla karşılaştırın ve farklı ise, bir metin dizesi eklemek için Ekle ve başka bir aynı olması durumunda bir metin dizesi.
Örnek

Bu örnekte Örnek veriler Set up the data file bölümünden kullanır ve kullandığı { MERGEFIELD ŞEHIR } anahtar alanı.

Not Alan ayraçları eklemek için CTRL + F9 tuşlarına basın.
{ IF { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
{ MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Alanları bu örnek üretim sıralı bir listesini aşağıdaki şekilde düzenlendiği:
Ankara

Galos $ 3,000
Delaney 50.000 TL
Henningsen 10.000 TL'lik

Houston

<a1>Cansu</a1> 8000 TL
Kelly $ 9. 000
Paketi 0 TL

Her yeni kategori yeni sayfaya zorla

Önceki örnekte olduğu gibi bu örnekte anahtar alanıdır { MERGEFIELD Şehir }. ŞEHIR değeri için farklı bir şehir veri dosyasında değiştiğinde yeni bir sayfa, birleştirilmiş sonuçları eklenir ve sonraki sayfanın üstünde birleştirme devam. Alan ayraçları eklemek için CTRL + F9 tuşlarına basın.
{ If { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY }
" ""}{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
----------------------------Page Break--------------------------------
{ MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Not Bir sayfa sonu eklemek için <a0></a0>, ya da CTRL + ENTER tuşlarına basın veya Kesme'yi, Ekle menüsündenSayfa sonunu seçin ve Tamam ' ı tıklatın.

Alanları bu örnek üretim ayrı çalışma sayfalarında liste içinde gibi düzenlendiği:
Ankara

Galos $ 3,000
Delaney 50.000 TL
Henningsen 10.000 TL'lik

----------------------------Page Break-----------------------------
Houston

<a1>Cansu</a1> 8000 TL
Kelly $ 9. 000
Paketi 0 TL

Anahtar alanını Biçimlendir

Bu örnekte bir anahtar alanı { MERGEFIELD ŞEHIR }. Sonuçlarını biçimlendirmek için { MERGEFIELD ŞEHIR } tümünü büyük harf biçimlendirme anahtarı, ekleyebileceğiniz \ * Upper. Alan ayraçları eklemek için CTRL + F9 tuşlarına basın.
{ If { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY \* Upper }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ IF { Place2 } <> { Place1 }
{ MERGEFIELD CITY \* Upper }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE }{ MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE }{ MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Alanları bu örnek üretim listesini tüm büyük harfleri aşağıdaki gibi görünen bir şehirle düzenlendiği:
atlanta

Galos $ 3,000
Delaney 50.000 TL
Henningsen 10.000 TL'lik

houston

<a1>Cansu</a1> 8000 TL
Kelly $ 9. 000
Paketi 0 TL
Not Anahtar alanı için farklı biçimlendirme uygulayabilirsiniz { MERGEFIELD Şehir } (alan ayraçları ({} dahil), tüm alan seçerek ve tercihlerinizi alana biçimlendirme. Alan biçimlendirmek için <a0></a0>, Biçim menüsünden yazı tipini tıklatın.

Ek metin ekleyin

Ek metin mektup birleştirme belgesinde görünmesini isterseniz, bu metni tırnak işareti kümesi içinde IF alanları eklemeniz gerekir. Veri kaynağındaki bilgileri (örneğin, ŞEHIR adını veri kaynağının geçerli satırda önceki satırdaki bulunduğu ŞEHRIN adını farklıdır) <a1>IF</a1> alanlarında tanımladığınız koşullara uyuyorsa, böylece metin görünür.

Metin IF alanları ana belgenize yerleştirin, bu metin mektup birleştirme belgesinde her yeni bir anahtar alanı için bir kez yerine, veri kaynağındaki her bir yeni satır için bir kez görüntülenir. Örnekte, oluşturduğunuz Set up the data file bölümünde, her Şehir için bir kez yerine, her çalışan için bir kez görüntülenir.

Bu örnekte, her Şehir listesinde kısa bir tanıtım cümlesi ile sağlar:
{ IF { MERGESEQ } = "1" "These are the sales totals for { MERGEFIELD CITY }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
These are the sales totals for { MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Alanları bu örnek üretim her Şehir için açıklayıcı bir metin içeren bir liste içinde gibi düzenlendiği:
Bunlar, Bakırköy satış toplamlarını şunlardır:

Galos $ 3,000
Delaney 50.000 TL
Henningsen 10.000 TL'lik

Houston satış toplamlarını şunlardır:

<a1>Cansu</a1> 8000 TL
Kelly $ 9. 000
Paketi 0 TL

Bu işleminin nasıl çalıştığı

Bu örneklerdeki ilk IF alanı, adres-mektup birleştirmede şehir adını ve yalnızca ilk kayıt bir paragraf işareti ekler. Izleyen tüm kayıtlar için bu alanı bir şey ekler (""). Ilk adres-mektup birleştirme kaydı MERGESEQ alanı (geçerli kaydı için sıra numarası verir) karşılaştırarak "1" rakamı için tanıdığı

Alanı, bir dönüş karakteri (ve sayfa sonu), her Şehir için yeni bir sayfa zorlama, ekler ikinci geçerli kayıttaki bir önceki kayıttaki farklı bir şehir adını içerir, IF alanı yalnızca belirler, şehir adını iki fazla karakterler, çalışan adı ve satış tutarı (bu sırayla), döndürür. Word, geçerli kayıttaki bir önceki kayıttaki aynı olan bir şehir adını içerdiğini belirlerse, Word yalnızca sonraki çalışan adı ve satış tutarı (^) karakterlerini ekler.

Bu alanı, iki SET alanlarında belirtilen yer imi metnini karşılaştırarak yeni bulunduğu şehrin adını tanır. Metni yer işareti "Place1" her zaman geçerli kaydın Şehir alanı için eşit olur ve bu metni "Place2" yer işareti için bir önceki kayıttaki Şehir eşittir alan.

Referanslar

Adres-mektup birleştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
294688Nasıl tasarlanır ve Word 2002 ve Word'ün sonraki sürümlerinde bir adres-mektup birleştirme adres listesi ayarlamak için
290408Word 2002'deki adres mektup birleştirmeyle ilgili sık sorulan sorular
294693Word 2002 ve Word'ün sonraki sürümlerinde, bir dizin oluşturmak için adres-mektup birleştirme nasıl kullanılır
294683Word 2002 ve Word'ün sonraki sürümlerinde, mektup formları oluşturmak için adres-mektup birleştirme nasıl kullanılır

Özellikler

Makale numarası: 294686 - Last Review: 25 Ocak 2007 Perşembe - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbdta kbfield kbhowtomaster kblayout kbmerge KB294686 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:294686

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com