วิธีการล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็วและใช้แป้นพิมพ์ลัดโลโก้ Windows อื่นๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294317 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิธีการใช้แป้นพิมพ์ลัดโลโก้ Windows อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP มีทางลัด Microsoft Natural Keyboard ใหม่เพื่อล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนแป้นพิมพ์ที่เข้ากันได้อื่นๆ ซึ่งได้แก่ แป้นโลโก้ Windows และแป้น Application ก็สามารถทำงานนี้ได้เช่นกัน

เมื่อต้องการใช้ทางลัดนี้ ให้กดแป้นโลโก้ Windows +L รายการต่อไปนี้มีสถานการณ์สมมติการล็อกคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ รวมทั้งวิธีอื่นๆ ในการล็อกคอมพิวเตอร์:

การสลับผู้ใช้อย่างเร็วเปิดใช้งาน

ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' และคุณล็อกคอมพิวเตอร์ คุณจะสังเกตเห็นลักษณะการทำงานแบบเดียวกับการสลับผู้ใช้ ดังต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์จะกลับไปสู่หน้าจอต้อนรับ และผู้ใช้รายอื่นๆ จะสามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้

การสลับผู้ใช้อย่างเร็วปิดใช้งาน

ถ้ามีการปิดใช้งานคุณลักษณะ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' และคุณล็อกคอมพิวเตอร์ จะมีการแสดงกล่องโต้ตอบ ปลดล็อกคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์

หน้าจอต้อนรับเปิดใช้งาน

ถ้ามีการเปิดใช้งานหน้าจอต้อนรับ คอมพิวเตอร์อาจถูกล็อกได้ด้วยเช่นกันหากคุณกด CTRL+ALT+DELETE (เพื่อเปิดตัวจัดการงาน) แล้วคลิก ล็อกคอมพิวเตอร์ หรือคลิก สลับผู้ใช้ บนเมนู ปิดเครื่อง

หมายเหตุ: ความสามารถในการใช้ "ล็อกคอมพิวเตอร์" หรือ "สลับผู้ใช้" บนเมนู ปิดเครื่อง ขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' อยู่หรือไม่

หน้าจอต้อนรับปิดใช้งาน

ถ้ามีการปิดใช้งานหน้าจอต้อนรับ คุณจะสามารถล็อกคอมพิวเตอร์ได้หากคุณกด CTRL+ALT+DELETE แล้วคลิก ล็อกคอมพิวเตอร์ ในกล่องโต้ตอบ การรักษาความปลอดภัยของ Windows

ในสถานการณ์สมมติก่อนหน้านี้ทั้งหมด คุณสามารถใช้ทางลัด "แป้นโลโก้ Windows+L" ในการล็อกคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าคุณไม่มีรหัสผ่านที่ตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ผู้อื่นอาจปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อต้องการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ทำดังนี้ ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ บัญชีผู้ใช้ เลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วคลิก สร้างรหัสผ่าน

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ พร้อมด้วย Microsoft Natural Keyboard หรือแป้นพิมพ์ที่เข้ากันได้อื่นๆ รวมถึงแป้นโลโก้ Windows และแป้น Application

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
กด เพื่อ
แป้นโลโก้ Windowsแสดงหรือซ่อนเมนู 'เริ่ม'
แป้นโลโก้ Windows+Lล็อกคอมพิวเตอร์
แป้นโลโก้ Windows+BREAKแสดงกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของระบบ'
แป้นโลโก้ Windows+Dแสดงเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows+Mย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows+SHIFT+Mคืนค่าหน้าต่างที่ย่อ
แป้นโลโก้ Windows+Eเปิด 'คอมพิวเตอร์ของฉัน'
แป้นโลโก้ Windows+Fค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
CTRL+แป้นโลโก้ Windows+Fค้นหาคอมพิวเตอร์
แป้นโลโก้ Windows+F1แสดงวิธีใช้ของ Windows
แป้นโลโก้ Windows+Rเปิดกล่องโต้ตอบ 'เรียกใช้'
แป้นโลโก้ Windows+Uเปิด 'ตัวจัดการโปรแกรมอรรถประโยชน์'
แป้น Applicationแสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294317 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbui KB294317

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com