Chc nng bi giam, cac lnh menu bi thiu va cac tinh nng khng sn co trong Visio

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 293466 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft vn ph?ng Visio, b?n c th? khng th? lu, ch?nh s?a, ho?c t?o b?n v? m?i. Ngoi ra, b?n c th? g?p nh?ng h?n ch? sau v? chng tr?nh ch?c nng:
 • B?n khng th? t?o t?p m?i.
 • B?n khng th? lu b?t k? s?a ?i no ? t?n t?i ti li?u.
 • B?n khng th? c?t, sao ho?c dn n?i dung, cho d b?ng cch s? d?ng cc Dn ?c bi?t l?nh ho?c b?ng cch ?t n?i dung trn b?ng t?m.
 • B?n khng th? chuy?n nh?p ho?c xu?t chuy?n d? li?u.
 • B?n khng th? s? d?ng Microsoft Visual Basic cho cc ?ng d?ng (VBA) v cc m h?nh Visio ?i t?ng.
 • B?n khng th? ch?y hi?n c macro ho?c t?o m?i macro.
 • B?n khng th? ?c truy c?p vo c?a s? ShapeSheet.
 • B?n khng th? truy c?p, ho?c gn, thu?c tnh tu? ch?nh ho?c h?nh d?ng b?t ?ng s?n.
 • B?n khng th? hi?n th? c?a s? neo.
 • B?n khng th? hi?n th? stencils, bao g?m c? ty ch?nh stencils.
Chu y Thu?t s? kch ho?t t? ?ng xu?t hi?n m?i khi Visio b?t ?u 2002 v cc tnh nng ch gi?i cng c? s? hi?n th? sau y:
L?nh ny khng s?n dng cho ?n khi b?n gia h?n gi?y php c?a b?n.

NGUYN NHN

Hnh vi ny x?y ra v? Visio c?n s?n ph?m Kch ho?t ? cung c?p ch?c nng ?y ? c?a ng?i dng.

GI?I PHP

? gi?i quy?t hnh vi ny, bat Visio ho?c qua cc Internet hay qua i?n tho?i.

? bi?t thm v? cch kch ho?t m?t bn l? s?n ph?m, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
297247Cach kich hoat giy phep vinh vin cua Visio 2002 hoc cua Visio 2003
?i v?i phin b?n dng th?:

297263 Lm th? no ? kch ho?t gi?y php chng tr?nh th? nghi?m s?n ph?m cho Visio 2002

Thu?c tnh

ID c?a bi: 293466 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
T? kha:
kbpubtypekc kbactivation kbdtacode kbprb kbmt KB293466 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:293466

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com