Identifikator ?lanka: 293118 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak sadr?i postepena uputstva za prenos datoteka i postavki sa starog na novi ra?unar pomo?u ?arobnjaka za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etni?kim ili srednjim nivoom znanja.
Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Kori??enje ?arobnjaka za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP

Za prenos postavki za Microsoft Internet Explorer i Microsoft Outlook Express mo?ete da koristite ?arobnjak za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP. Ovaj ?arobnjak tako?e mo?ete da koristite za prenos postavki radne povr?ine, postavki prikaza, pozivnih veza i ostalih tipova postavki.

1. korak: preuzmite datoteke i postavke sa starog ra?unara

 1. Na starom ra?unaru kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku ?arobnjak za prenos datoteka i postavki.
 2. U dijalogu ?arobnjak za prenos datoteka i postavki kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite opciju Stari ra?unar.
 3. Kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite metod prenosa, na primer Disketa ili drugi prenosivi medijum.
 4. Kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite opciju koja odgovara stavci koju ?elite da prenesete. Na primer, mo?ete da izaberete opciju Samo postavke, Samo datoteke ili Datoteke i postavke.
 5. Kliknite dvaput na dugme Dalje, a zatim sa?ekajte dok ?arobnjak za prenos datoteka i postavki obra?uje stavke za prenos.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i.

2. korak: prenesite datoteke i postavke na novi ra?unar

 1. Na novom ra?unaru kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku ?arobnjak za prenos datoteka i postavki.
 2. U dijalogu ?arobnjak za prenos datoteka i postavki kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite opciju Novi ra?unar.
 3. Kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite opciju Ne treba mi disk ?arobnjaka. Ve? sam prikupio datoteke i postavke sa mog starog ra?unara.
 4. Kliknite na dugme Dalje, a zatim izaberite metod prenosa, na primer Disketa ili drugi prenosivi medijum.

  Napomena Morate da izaberete isti metod prenosa koji ste izabrali na starom ra?unaru.
 5. Kliknite na dugme Dalje, a zatim sa?ekajte dok ?arobnjak za prenos datoteka i postavki obra?uje stavke za prenos.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 293118 - Poslednji pregled: 24. april 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbceip kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto kbtshoot kbprb KB293118

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com