Identifikator ?lanka: 293078 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Mo?da ?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?ci zaustavljanja:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
ZAUSTAVLJANJE: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

UZROK

Do ove gre?ke mo?e do?i ako upravlja?ki program ekrana neprestano ?eka da hardver za video pre?e u stanje mirovanja. Ova situacija obi?no ukazuje na problem sa hardverom za video ili nemogu?nost ispravnog programiranja hardvera od strane upravlja?kog ure?aja ekrana.

RE?ENJE

da biste re?ili ovaj problem, nabavite i instalirajte najnoviji upravlja?ki program za va? video adapter ili zamenite video karticu.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, sledite slede?e korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim dvaput kliknite na opciju Ekran.
  2. Na kartici Postavke kliknite na dugme Vi?e opcija i zatim izaberite karticu Re?avanje problema.
  3. Pomerite kliza? Ubrzavanje hardvera na Nikakvo i zatim opozovite izbor u polju Omogu?i kombinovani upis.
  4. Kliknite na dugme U redu i zatim opet kliknite na dugme U redu.

    Napomena Ovaj proces spre?ava pogre?no programiranje hardvera od strane upravlja?kog programa ekrana, ali mo?e do?i do smanjene funkcionalnosti i slabijih performansi ekrana. Iako mo?ete pove?ati postavke ubrzavanja hadrvera da budu ve?e od Nikakvo da biste pobolj?ali funkcionalnost i performanse, takve postavke pove?avaju verovatno?u ponovnog javljanja istog problema. Za maksimalnu stabilnost, isklju?ite ubrzavanje hardvera.

DODATNE INFORMACIJE

Ova poruka o gre?ci zaustavljanja se mo?e javiti i kod upravlja?kih programa video adaptera koji ne predstavljaju fizi?ke ure?aje. Na primer, ova poruka o gre?ci zaustavljanja se mo?e javiti kod upravlja?kog programa virtuelnog video adaptera koji koristi Symantec PCAnywhere. Ukoliko je PCAnywhere instaliran na ra?unaru na kojem mo?e do?i do ove gre?ke, posetite Symantec Web lokaciju da biste utvrdili da li postoje dostupne zakrpe za PCAnywhere verziju koju posedujete.

Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 293078 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 3.9
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhardware kbprb KB293078

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com