Apra?ymas Microsoft Lync for Mac 2011 14.0.7 kar?t?j? patais?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2926055 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Straipsnyje apra?oma kar?t?sias pataisas Microsoft Lync for Mac 2011, i?leist? 2014 m. sausio.

?vadas

Klausimus, kurie naujinim?

Kar?t?sias pataisas sprend?ia ?iuos klausimus:
  • 2926056 Lync for Mac 2011 14.0.7 sugenda, kai j?s prijungti arba atjungti USB ausines arba i?orinio monitoriaus
  • 2927775 Negali prisijungti arba pamatyti kontakto nuotraukas ? Lync for Mac 2011 suk?rus sistemos laiko juosta UTC + 8 arba anks?iau laiko juosta
  • 2909669 Dalyvavimo informacija n?ra atnaujinama pagal Outlook for Mac 2011 m. kalendorius "Lync for Mac 2011"

Daugiau informacijos

B?tinosios s?lygos

Prie? prad?dami diegti Lync for Mac 2011 14.0.7 kar?t?j? patais?, turite pa?alinti bet versija Lync for Mac 2011 nei Lync for Mac 2011 14.0.4 kompiuteryje. Be to, ?sitikinkite, kad kompiuteryje veikia Mac OS X 10.5, arba v?lesne versija Mac OS X operacin?s sistemos.

?sitikinti, kad kompiuteris atitinka operacin?s sistemos versija s?lyga, Apple meniu spustel?kite Apie ?? Mac .

Nor?dami nustatyti j?s? kompiuteryje ?diegta "Lync for Mac 2011" versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu eiti spustel?kite programos.
  2. Atidarykite "Lync for Mac 2011".
  3. "Lync" meniu spustel?kite Apie "Lync".
Versija Lync for Mac 2011 yra rodomi dialogo lange Apie "Lync" .

Kaip gauti naujinim?

Palaikom? naujausi? patais? dabar yra Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? i? karto, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba norite gauti ?? pataisym?. ?od?i? s?ra?? Microsoft klient? palaikymo tarnybos telefon? ir informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Ypatingais atvejais, mokes?i?, kuriuos u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei Microsoft palaikymo specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka atitinkam? konkret? naujinim?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie i?tekli? "Lync for Mac 2011", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Mac

Savyb?s

Straipsnio ID: 2926055 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Lync for Mac 2011
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2926055 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2926055

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com