Kaip gauti Windows Installer mechanizmo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 292539
Pastaba
?is straipsnis taikomas Windows 2000. Paramos u? Windows 2000 baigiasi liepos 13, 2010. ? Windows 2000 m. pabaigos palaikymo sprendim? centras yra atspirties ta?kas planuojant savo migracijos strategijos i? Windows 2000. Daugiau informacijos ie?kokite pagal "Microsoft" palaikymo trukm?s strategija.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft Windows Installer mechanizmo privaloma pateikti operacin? sistema prie? Windows Installer (.msi) paketas gali b?ti ?diegta. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip gauti ir ?diegti Windows Installer mechanizmo, jei ji dar n?ra operacin?s sistemos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310598Ap?valga Windows Installer technologijos

Daugiau informacijos

Microsoft Windows XP yra Windows Installer versij? 2.0. Microsoft Windows 2000 yra Windows Installer versija 1.1.

Atsisi?sti Windows Installer 2.0

Nor?dami atsisi?sti Windows Installer 2.0 Windows 2000 ir Windows NT, apsilankykite ?ioje Microsoft Download Center ?iniatinklio svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f

Atsisi?sti Windows Installer 3.0

Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows Installer 3.0, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
893803Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) yra

Savyb?s

Straipsnio ID: 292539 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbsweptvs2008 kbinfo kbmt KB292539 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 292539

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com